Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
HUK1101 Medeni Hukuk I (Tek) Z 4/0/0 5
HUK1102 Anayasa Hukuku Genel Esaslar (Tek) Z 3/0/0 4
HUK1103 Roma Hukuku I (Tek) Z 3/0/0 3
HUK1104 Hukuka Giriş I (Tek) Z 2/0/0 2
ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2/0/0 2
TR1001 Türkçe I Z 2/0/0 2
*Yabancı Dil I Z 3/0/0 3
  Seçmeli Alan 9
AKTS Kredi Toplamı 30
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI1001 Yabancı Dil I (İngilizce) 3/0/0 3
YDD1001 Yabancı Dil I (Almanca) 3/0/0 3
YDF1001 Yabancı Dil I (Fransızca) 3/0/0 3
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
HUK2101 Medeni Hukuk II (Tek) Z 4/0/0 5
HUK2102 Türk Anayasa Hukuku (Tek) Z 3/0/0 4
HUK2103 Roma Hukuku II (Tek) Z 3/0/0 3
HUK2104 Hukuka Giriş II (Tek) Z 2/0/0 2
HUK2105 Türk Hukuk Tarihi (Tek) Z 2/0/0 2
ATA2001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2/0/0 2
TR2001 Türkçe II Z 2/0/0 2
*Yabancı Dil II Z 3/0/0 3
  Seçmeli Alan 7
AKTS Kredi Toplamı 30
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI2001 Yabancı Dil II (İngilizce) 3/0/0 3
YDI2001 Yabancı Dil II (Almanca) 3/0/0 3
YDF2001 Yabancı Dil II (Fransızca) 3/0/0 3
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
HUK3101 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I (Tek) Z 4/0/0 5
HUK3102 Ceza Hukuku Genel Hükümler I (Tek) Z 4/0/0 5
HUK3103 Devletler Genel Hukuku I (Tek) Z 3/0/0 4
HUK3104 İdare Hukuku I (Tek) Z 3/0/0 4
HUK3105 Maliye (Tek) Z 2/0/0 2
  Seçmeli Alan 8
  Seçmeli Alan Dışı 2
AKTS Kredi Toplamı 30
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
HUK4101 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II (Tek) Z 4/0/0 5
HUK4102 Ceza Hukuku Genel Hükümler II (Tek) Z 4/0/0 5
HUK4103 Devletler Genel Hukuku II (Tek) Z 3/0/0 4
HUK4104 İdare Hukuku II (Tek) Z 3/0/0 4
HUK4106 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi (Tek) Z 3/0/0 3
HUK4105 Kamu Maliyesi (Tek) Z 2/0/0 2
  Seçmeli Alan 5
  Seçmeli Alan Dışı 2
AKTS Kredi Toplamı 30
5.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
HUK5101 Medeni Usul Hukuku I (Tek) Z 4/0/0 5
HUK5102 Eşya Hukuku I (Tek) Z 4/0/0 5
HUK5103 Ceza Hukuku Özel Hükümler I (Tek) Z 2/0/0 3
HUK5104 Ticari İşletme Hukuku (Tek) Z 2/0/0 3
HUK5105 Şahıs Şirketleri Hukuku(Tek) Z 2/0/0 2
HUK5106 Vergi Hukuku I (Tek) Z 2/0/0 2
HUK5107 Borçlar Hukuku Özel Hükümler I (Tek) Z 2/0/0 2
  Seçmeli Alan 8
AKTS Kredi Toplamı 30
6.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
HUK6101 Medeni Usul Hukuku II (Tek) Z 4/0/0 5
HUK6102 Eşya Hukuku II (Tek) Z 3/0/0 4
HUK6103 Ceza Hukuku Özel Hükümler II (Tek) Z 2/0/0 3
HUK6104 Kıymetli Evrak Hukuku (Tek) Z 2/0/0 3
HUK6105 Sermaye Şirketleri Hukuku (Tek) Z 2/0/0 2
HUK6106 Vergi Hukuku II (Tek) Z 2/0/0 2
HUK6107 Borçlar Hukuku Özel Hükümler II (Tek) Z 2/0/0 2
  Seçmeli Alan 9
AKTS Kredi Toplamı 30
7.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
HUK7101 Ceza Usul Hukuku I (Tek) Z 3/0/0 4
HUK7102 Milletlerarası Özel Hukuk I (Tek) Z 3/0/0 4
HUK7103 İcra ve İflas Hukuku I (Tek) Z 3/0/0 4
HUK7104 İş Hukuku I (Tek) Z 3/0/0 3
HUK7105 Miras Hukuku (Tek) Z 3/0/0 3
HUK7106 Deniz Ticareti Hukuku (Tek) Z 2/0/0 3
HUK7107 Genel Kamu Hukuku I (Tek) Z 2/0/0 2
HUK7108 İdari Yargı I (Tek) Z 2/0/0 2
  Seçmeli Alan 5
AKTS Kredi Toplamı 30
8.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
HUK8101 Ceza Usul Hukuku II (Tek) Z 3/0/0 4
HUK8102 Milletlerarası Özel Hukuk II (Tek) Z 3/0/0 4
HUK8103 İcra ve İflas Hukuku II (Tek) Z 3/0/0 4
HUK8105 Sosyal Güvenlik Hukuku (Tek) Z 2/0/0 2
HUK8104 İş Hukuku II (Tek) Z 3/0/0 3
HUK8106 Sigorta Hukuku (Tek) Z 2/0/0 2
HUK8107 Genel Kamu Hukuku II (Tek) Z 2/0/0 2
HUK8108 İdari Yargı II (Tek) Z 2/0/0 2
HUK8109 İnsan Hakları Hukuku (Tek) Z 2/0/0 2
  Seçmeli Alan 5
AKTS Kredi Toplamı 30
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
HUK0201 Psikoloji SA 2/0/0 2
HUK0202 Seçim Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0203 Yargı Etiği SA 2/0/0 3
HUK0204 İngilizce Hukuk Dili I SA 2/0/0 2
HUK0205 İktisat I SA 2/0/0 2
HUK0206 Sosyoloji SA 2/0/0 2
HUK0207 Kriz Yönetimi/Öfke Kontrolü SA 2/0/0 2
HUK0209 Osmanlıca I SA 2/0/0 2
HUK0210 Siyaset Bilimi SA 2/0/0 3
HUK0211 Dernekler Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0212 Türk Anayasa Hukuku Tarihi SA 2/0/0 3
HUK0213 İngilizce Hukuk Dili II SA 2/0/0 2
HUK0214 İktisat II SA 2/0/0 2
HUK0215 Hukuk Metodolojisi SA 2/0/0 3
HUK0217 Osmanlıca II SA 2/0/0 2
HUK0218 Kriminoloji SA 2/0/0 3
HUK0219 Fikri Mülkiyet Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0220 Uluslararası Örgütler SA 2/0/0 2
HUK0221 Siyasal Akımlar SA 2/0/0 2
HUK0222 Viktimoloji SA 2/0/0 2
HUK0223 İngilizce Hukuk Dili III SA 2/0/0 2
HUK0225 Toprak Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0226 Sınai Mülkiyet Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0227 Kitle Haberleşme Hukuku SA 2/0/0 2
HUK0228 Anayasa Yargısı SA 2/0/0 3
HUK0229 Sağlık Hukuku SA 2/0/0 2
HUK0231 İngilizce Hukuk Dili IV SA 2/0/0 2
HUK0233 Milletlerarası Tahkim Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0234 Tüketicinin Korunması Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0236 Kamulaştırma Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0237 Sinema Eserleri Hukuku SA 2/0/0 2
HUK0239 Uygulamalı Vergi Hukuku I SA 2/0/0 2
HUK0240 Almanca Hukuk Dili I SA 2/0/0 2
HUK0241 İtalyanca Hukuk Dili I SA 2/0/0 2
HUK0243 Deniz Hukukunun Genel Esasları SA 2/0/0 3
HUK0244 İmar Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0245 İsimsiz Sözleşmeler SA 2/0/0 3
HUK0246 Tebligat Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0247 Spor Hukuku SA 2/0/0 2
HUK0248 Kamu İhale Hukuku SA 2/0/0 2
HUK0249 Uygulamalı Vergi Hukuku II SA 2/0/0 2
HUK0250 Sivil Havacılık SA 2/0/0 2
HUK0251 Almanca Hukuk Dili II SA 2/0/0 2
HUK0253 İtalyanca Hukuk Dili II SA 2/0/0 2
HUK0254 Sermaye Piyasası Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0255 Bankacılık Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0256 Vergi Usul Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0257 Adli Tıp SA 2/0/0 3
HUK0258 Disiplin Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0259 İnsan Hakları Genel Teorisi SA 2/0/0 3
HUK0260 Noterlik Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0261 Tapu Sicil Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0262 Avrupa Birliği Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0263 Bilişim Suçları SA 2/0/0 2
HUK0264 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları SA 2/0/0 2
HUK0265 Almanca Hukuk Dili III SA 2/0/0 2
HUK0267 İtalyanca Hukuk Dili III SA 2/0/0 2
HUK0268 Avukatlık Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0269 Rekabet Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0270 İnfaz Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0271 Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0272 Uluslararası Ticaret Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0273 Taşıma Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0274 Birleşmiş Milletler Satım Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0275 Almanca Hukuk Dili IV SA 2/0/0 2
HUK0277 İtalyanca Hukuk Dili IV SA 2/0/0 2
HUK0278 Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri SA 2/0/0 2
HUK0279 Parlamento Hukuku SA 2/0/0 2
HUK0283 İşletme Ekonomisi SA 2/0/0 2
HUK0284 Özelleştirme Hukuku SA 2/0/0 2
HUK0285 Doğal Kaynaklar Hukuku SA 2/0/0 2
HUK0289 Mukayeseli Hukuk SA 2/0/0 3
HUK0290 İktidar İlişkileri ve Sinema SA 2/0/0 2
HUK0291 Ceza Hukukunda Yargıtay Uygulamaları SA 2/0/0 2
HUK0292 UYAP SA 2/0/0 2
HUK0293 Hukuk Mesleğine Giriş SA 2/0/0 2
HUK0294 Felsefe SA 2/0/0 3
HUK0295 Karşılaştırmalı Medeni Hukuk Sistemleri SA 2/0/0 3
HUK0296 Uygulamalı Ceza Hukuku SA 2/0/0 2
HUK0297 Alman Ceza Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0298 Ekonomik İdare Hukuku SA 2/0/0 2
HUK0299 Bağımsız İdari Otoriteler SA 2/0/0 2
HUK0301 Enerji Hukuku SA 2/0/0 2
HUK0302 Uluslararası Ceza Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0303 Uluslararası Enerji Hukuku Politikaları SA 2/0/0 3
HUK0304 Alman Özel Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0306 Ekonomik İş Hukuku SA 2/0/0 2
HUK0307 Basın İş Hukuku SA 2/0/0 2
HUK0308 Deniz İş Hukuku SA 2/0/0 2
HUK0309 Avukatlık Mesleğine Giriş SA 2/0/0 2
HUK0310 Hukuk ve Göstergebilim SA 2/0/0 2
HUK0311 Toplumsal Bellek ve Hukuk SA 2/0/0 2
HUK0312 Hekimin Hukuki Sorumluluğu SA 2/0/0 2
HUK0314 Vakıflar Hukuku SA 2/0/0 2
HUK0315 Banka Kartları ve Kredi Kartları Hukuku SA 2/0/0 2
HUK0316 Teminat İşlemleri Hukuku SA 2/0/0 2
HUK0317 İnşaat Sözleşmeleri Hukuku SA 2/0/0 2
HUK0318 Roma Eşya Hukuku ve Modern Hukukumuza Etkileri SA 2/0/0 2
HUK0319 Roma Hukukunda Haksız Fiiller ve Modern Hukuka Etkileri SA 2/0/0 2
HUK0320 İnsancıl Hukuk SA 2/0/0 2
HUK0322 Popüler Kültürün Bilinçaltı SA 2/0/0 2
HUK0325 Amerikan Hukuk Sistemine Giriş SA 2/0/0 2
HUK0326 Askeri Ceza Hukuku SA 2/0/0 2
HUK0327 Hukuk Kliniği SA 2/0/0 2
HUK0328 Feminist Hukuk Teorisi SA 2/0/0 2
HUK0329 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku SA 2/0/0 3
HUK0330 Sanal Yargılama SA 2/0/0 3
HUK0331 Fütürizm ve Hukuk SA 2/0/0 2
HUK0332 Bilişim Hukuku SA 2/0/0 2
HUK0333 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu SA 2/0/0 2
Seçmeli Alan Dışı Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
BES0001 Yaşam İçin Sağlıklı Beslenme SAD 2/0/0 2
BES0002 Gıda Güvenliği SAD 2/0/0 2
BES0003 Dünya Mutfak Kültürleri SAD 2/0/0 2
CEU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
FİZU0006 Gündelik Yaşam ve Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0007 Kozmik Yolculuk SAD 2/0/0 2
HUKU0001 İş Hukuku SAD 2/0/0 2
IÇMU0001 PLASTİK SANATLAR I SAD 2/0/0 2
IÇMU0002 PLASTİK SANATLAR II SAD 2/0/0 2
INSU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
IRDU0079 Research Methods in International Relations SAD 2/0/0 2
IRDU0080 Literature,Media and Politics SAD 2/0/0 2
ISLU0002 LİDERLİK EĞİTİMİ SAD 2/0/0 2
ISLU0003 KARİYER GELİŞTİRME, PLANLAMA VE YÖNETİMİ SAD 2/0/0 2
ISLU0003 Kariyer Geliştirme Planlama ve Yönetimi SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0005 GİRİŞİMCİLİK I SAD 2/0/0 2
ISLU0006 GİRİŞİMCİLİK II SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İletişim Dili SAD 2/0/0 2
ISNU0002 İletişim Metinleri Çözümlemeleri I SAD 2/0/0 2
ISNU0003 İletişim Metinleri Çözümlemeleri II (Ders Açılmayacak) SAD 2/0/0 2
ISNU0004 Yaşam Kültürü SAD 2/0/0 2
ISNU0005 Küresel ve Ulusal Medya Formasyonu SAD 2/0/0 2
ISNU0006 Türk Medyasının Küresel Sorunları ve Çözümleri SAD 2/0/0 2
ITMU0001 Seramik SAD 1/2/0 2
ITMU0002 Seramik Yüzey Tasarımı SAD 1/2/0 2
ITMU0003 Mimaride Seramik Uygulamaları I SAD 2/0/0 2
ITMU0004 Mimaride Seramik Uygulamaları II SAD 2/0/0 2
ITMU0005 Dramatik Doğaçlama SAD 2/0/0 2
ITMU0006 Resim SAD 2/0/0 2
ITMU0007 Heykel SAD 2/0/0 2
ITMU0008 Modern Sanat SAD 2/0/0 2
İÇMU0003 DESEN ATÖLYESİ SAD 1/2/0 2
MBU0001 Bilim Felsefesi I SAD 2/0/0 2
MBU0002 Bilim Felsefesi II SAD 2/0/0 2
MIMU0001 BİÇİMİN SERÜVENİ I SAD 2/0/0 2
MIMU0002 TASARIM MEKAN BİLGİSİ SAD 2/0/0 2
MIMU0003 MODELAJ SAD 2/0/0 2
MIMU0004 BİÇİMİN SERÜVENİ II SAD 2/0/0 2
PHU0005 The Universe SAD 2/0/0 2
PHU0006 Physics of Everyday Life SAD 2/0/0 2
PHU0007 Cosmic Voyage SAD 2/0/0 2
PSKU0001 Toplum ve Cinsiyet SAD 2/0/0 2
PSKU0002 İnsan ve Sembolleri SAD 2/0/0 2
PSKU0003 Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Becerileri SAD 2/0/0 2
SYİU0001 GÜZEL SANATLAR I SAD 2/0/0 2
SYİU0002 GÜZEL SANATLAR II SAD 2/0/0 2
TDEU0001 İstanbul SAD 2/0/0 2
TDEU0002 Karşılaştırmalı Mitoloji SAD 2/0/0 2
TDEU0003 YAZARLIK ATÖLYESİ SAD 2/0/0 2
TRU0001 TEMEL TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0002 TEMEL TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0003 ORTA TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0004 ORTA TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0005 İLERİ TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0006 İLERİ TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
YDD0001 Almanca I SAD 3/0/0 3
YDD0002 Almanca II SAD 3/0/0 3
YDD0003 Almanca III SAD 3/0/0 3
YDD0004 Almanca IV SAD 3/0/0 3
YDF0001 Fransızca I SAD 3/0/0 3
YDF0002 Fransızca II SAD 3/0/0 3
YDF0003 Fransızca III SAD 3/0/0 3
YDF0004 Fransızca IV SAD 3/0/0 3
YDI0003 İngilizce III SAD 3/0/0 3
YDI0004 İngilizce IV SAD 3/0/0 3
YDI0005* İngilizce V(İngilizce eğitim yapan bölümler/programlar için) SAD 3/0/0 3
YDI3001 Yabancı Dil III SAD 3/0/0 3
YDI4001 Yabancı Dil IV SAD 3/0/0 3
YDI5001 Yabancı Dil V SAD 3/0/0 3
YDI6001 Yabancı Dil VI SAD 3/0/0 3
YDI7001 Yabancı Dil VII SAD 3/0/0 3
YDI8001 Yabancı Dil VIII SAD 3/0/0 3
YDR0001 Rusça I SAD 3/0/0 3
YDR0002 Rusça II SAD 3/0/0 3
YDR0003 Rusça III SAD 3/0/0 3
YDR0004 Rusça IV SAD 3/0/0 3
YDS0001 İspanyolca 1 SAD 3/0/0 3
YDS0002 İspanyolca II SAD 3/0/0 3
YDS0003 İspanyolca III SAD 3/0/0 3
YDS0004 İspanyolca IV SAD 3/0/0 3