Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Hukuk Fakültesi Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
HUK3102                           
HUK4102                           
HUK5103                           
HUK6103                           
HUK7101                           
HUK8101                           
HUK0222                           
HUK0218                           
HUK0263                           
HUK0229                           
HUK0270                           
HUK1101                           
HUK1102                           
HUK1103                           
HUK1104                           
HUK0257                           
HUK0215                           
HUK0210                           
HUK0203                           
HUK0205                           
HUK0206                           
HUK0207                           
HUK0204                           
HUK0209                           
HUK2101                           
HUK2102                           
HUK2103                           
HUK2104                           
HUK2105                           
HUK0202                           
HUK0211                           
HUK0212                           
HUK0214                           
HUK0201                           
HUK0213                           
HUK0217                           
HUK3101                           
HUK3103                           
HUK3104                           
HUK3105                           
HUK0219                           
HUK0220                           
HUK0221                           
HUK0223                           
HUK4101                           
HUK4103                           
HUK4104                           
HUK4106                           
HUK4105                           
HUK0225                           
HUK0226                           
HUK0227                           
HUK0228                           
HUK0231                           
HUK5101                           
HUK5102                           
HUK5104                           
HUK5105                           
HUK5106                           
HUK5107                           
HUK0233                           
HUK0234                           
HUK0236                           
HUK0237                           
HUK6101                           
HUK6105                           
HUK6104                           
HUK6106                           
HUK6107                           
HUK0243                           
HUK0244                           
HUK0245                           
HUK0246                           
HUK0247                           
HUK0248                           
HUK0250                           
HUK7102                           
HUK7103                           
HUK7104                           
HUK7105                           
HUK7106                           
HUK7107                           
HUK7108                           
HUK0254                           
HUK0255                           
HUK0256                           
HUK0258                           
HUK0259                           
HUK0260                           
HUK0261                           
HUK0262                           
HUK0264                           
HUK8102                           
HUK8103                           
HUK8105                           
HUK8104                           
HUK8106                           
HUK8107                           
HUK8108                           
HUK8109                           
HUK0268                           
HUK0269                           
HUK0271                           
HUK0273                           
HUK0274                           
HUK6102                           
HUK0239                           
HUK0249                           
HUK0272                           
HUK0278                           
HUK0289                           
HUK0298                           
HUK0299                           
HUK0301                           
HUK0292                           
HUK0293                           
HUK0295                           
HUK0296                           
HUK0297                           
HUK0302                           
HUK0303                           
HUk0304                           
HUK0306                           
HUK0307                           
HUK0308                           
HUK0309                           
HUK0240                           
HUK0251                           
HUK0265                           
HUK0275                           
HUK0241                           
HUK0253                           
HUK0267                           
HUK0277                           
HUK0279                           
HUK0284                           
HUK0285                           
HUK0290                           
HUK0291                           
HUK0311                           
HUK0310                           
HUK0294                           
HUK0283                           
HUK0312                           
HUK0315                           
HUK0316                           
HUK0317                           
HUK0318                           
HUK0319                           
HUK0320                           
HUK0322                           
HUK0314                           
HUK0328                           
HUK0326                           
HUK0325                           
HUK0330                           
HUK0327                           
HUK0329                           
HUK0331                           
HUK0332                           
HUK0333