Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1Matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilimlerden elde edilen verileri moleküler biyoloji ve genetiğin kapsadığı tüm alanlarla ilgili problemlere uygulayabilme.
PÇ-2Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili tüm problemleri tanımlama, modelleme ve çözüm yolları üretme becerisi.
PÇ-3Tanımlanan problem doğrultusunda analitik yöntemlerle süreci başlatabilme, ilerletebilme ve sonuçlandırma yetisi.
PÇ-4Moleküler biyoloji ve genetik bölümünün başlıca çalışma alanı olan canlılar hakkında var olan tüm bilgileri genel anlamda kavrama yetisi.
PÇ-5Bilimsel gelişmelere araştırma ve geliştirme yetileri ile katkılarda bulunma.
PÇ-6Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi.
PÇ-7Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki güncel teknikleri ve hesaplama yöntemlerini kullanabilme.
PÇ-8Ulusal veya uluslar arası toplumsal sorunlara çözüm odaklı, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını uyumlu bir şekilde yapabilme ve en az bir yabancı dili mesleği ile ilgili kullanabilme yetisi
PÇ-9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
PÇ-10Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.
PÇ-11Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
PÇ-12Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.
PÇ-13Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, alanı ve ilgili alanlara ilişkin güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13
MBG1001             
MBG1002             
MBG1003             
MBG1004             
MBG2001             
MBG2002             
MBG2003             
MBG2004             
MBG3001             
MBG3002             
MBG3003             
MBG3005             
MBG3006             
MBG4001             
MBG4002             
MBG4003             
MBG4005             
MBG4006             
MBG5001             
MBG5002             
MBG5003             
MBG5011             
MBG6015             
MBG5006             
MBG5012             
MBG5008             
MBG5009             
MBG6001             
MBG6002             
MBG6003             
MBG6013             
MBG6006             
MBG6007             
MBG6008             
MBG7001             
MBG7003             
MBG7002             
MBG7004             
MBG7005             
MBG7015             
MBG7007             
MBG7008             
MBG7010             
MBG7016             
MBG8001             
MBG8017             
MBG8002             
MBG8004             
MBG8005             
MBG8006             
MBG8007             
MBG8008             
MBG8010             
MBG8016             
FZT1002             
MBT4001_             
FZT2002             
MBG5010             
MBG6009             
MBG8011             
MBG8012             
MBG0001             
MBG6010             
MBG7011             
MBG7012             
MBG7013             
MBG8013             
MBG8014             
MBG8015             
MBG6011             
MBG6012             
BİL2001* -             
MBG5013             
MBG5014             
MBG5015             
MBG8018             
MBG8019             
MBG6016             
MBG7014