Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik-Bilgisayar
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Matematik-Bilgisayar Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-2Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir.
PÇ-3Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarındaki problemleri saptar, tanımlar, analiz eder; araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
PÇ-4Matematik disiplinine sahip olarak, bilgisayarın işleyiş mantığını anlar ve hesaba dayalı düşünme yeteneği kazanır.
PÇ-5Matematik veya bilgisayar bilimleri alanlarında karşılaşılan problemleri çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak etkin bir biçimde çalışır.
PÇ-6En az bir yabancı dil bilgisine ve Türkçe, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
PÇ-7Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
PÇ-8Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
PÇ-9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
PÇ-10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahiptir ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PÇ-11Alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini toplum yararına kullanır.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
MB0005           
MB0007           
MB0008           
MB0014           
MB0015           
MB0016           
MB0026           
MB0024           
MB0069           
MB0057           
MB0020           
MB0025           
MB0051           
MB0052           
MB0053           
MB0032           
MB0058           
MB0055           
MB0001           
MB0003           
MB0004           
MB0009           
MB0010           
MB0011           
MB0035           
MB0019           
MB0068           
MB0061           
MB0021           
MB0040           
MB0059           
MB0044           
MB0036           
MB0072           
MB0047           
MB0034           
MBU0001           
MB0012           
MB0013           
MB0017           
MB0022           
MB0027           
MB0029           
MB0054           
MBU0002           
MB0037           
MB0043           
MB0048           
MB0050           
MB0070           
MB0038           
MB0045           
MB0049           
MBT2001           
MBT1001           
MBT1002           
MBT1003           
MBT1004           
MBT1005           
MBT1006           
MBT1007           
MBT1008           
MBT3001           
MBT3002           
MBT4001           
MBT4002           
MCB2001           
MCB1001           
MCB1002           
MCB1003           
MCB1004           
MCB1005           
MCB1006           
MCB1008           
MCB3001           
MCB3002           
MCB4001           
MCB4002           
MBT2002           
MCB2002           
MBT1009           
MCB1009           
MB0002           
MB0006           
MB0018           
MB0023           
MB0030           
MB0028           
MB0031           
MB0041           
MB0042           
MB0039           
MB0046           
MB0056           
MB0060           
MB0062           
MB0063           
MB0064           
MB0065           
MB0066           
MB0067           
MB0071           
MB0033           
MBU0003           
MBU0004           
MCB1007