Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


YAPIM TASARIMI

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0621 YAPIM TASARIMI 2/2/0 SA Türkçe 7
Dersin Amacı
Dersin amacı, mesleğini edinecek öğrenciye ele aldığı tasarımın alt sistemlerinin analitik kararlarının verilmesi ve bina üst sistemleriyle entegrasyonu becerisini kazandırmaktır.

Yapım tasarımı (yapı projesi), 7. yarıyıl kapsamında öğrenciye ön bilgileri verilen Yapı Bilgisi ve mimarlık temel dersleri verilerini sentezleyerek yapıyı bir bütün olarak ele alacaktır. Sistem, malzeme ve boyutlandırma  yardımı ile harita, inşaat, makine ve elektrik mühendisliğinden de yararlanarak proje uygulama aşamasına taşınacaktır. Bu bağlamda, dersin bir diğer amacı, mimarlık öğrencisini farklı disiplinlerle bir arada ve koordine çalışabilme bilincini kazandırmaktır.
Ön Koşullar Mimari Tasarım 5 ve Fiziksel Çevre Kontrolü 2 derslerinden başarılı olmak.
Eş Koşullar -
Özel Koşullar Derste %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır. 06.03.2018 tarihli 2017-2018/4 no'lu Mimarlık Fakültesi, Fakülte Kurulu'nun 2 sayılı kararı gereğince; öğrencilerin kuramsal derslerin en az %70'ine, kuramsal dersler dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam etmeleri zorunludur. Devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler
Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Mehmet Şener KÜÇÜKDOĞU
Asistanlar Arş.Gör. Berkay OSKAY
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 13.00-17.00, MTS IV
Görüşme Saatleri ve Yeri Prof.Dr. Mehmet Şener KÜÇÜKDOĞU, Cuma, 09.00-12.00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Uygulama
Temel Kaynaklar
Prof. Muhittin Binan, “Yapı Elemanları”, İ.T.Ü. Yayınları, İstanbul, 1986
 
Prof. M. Rıfat Çelebi, “Yapı Bilgisi”, İ.K.Ü. Yayınları, İstanbul, 2002
 
Prof. Abdullah Sarı, “Merdivenler”, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 2000
 
Prof. Sedat H. Eldem, “Yapı”, Birsen Yayınevi, İstanbul
 
Murat Soygeniş, “Yapı 2”, Birsen Yayınevi, İstanbul, 1999
 
Murat Soygeniş, “Yapı 3”, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2002
 
Murat Soygeniş, “Yapı 4” Birsen Yayınevi, İstanbul, 2003
 
Görün Özsen, Emel Yamantürk “Taşıyıcı Sistem Tasarımı”, Birsen Yayınevi, İstanbul,     1991
 
Köksal Özcan, “Yapı”, Bilim Yayınevi, İstanbul, 2000
 
Çetin Türkçü, “Yapım”, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2000
 
Lemi Yücesoy, “Temeller, Duvarlar, Döşemeler”, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 2001
 
Nihat Toydemir, Ülger Bulut “Çatılar”, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 2004
 
Çetin Türkçü, “Çağdaş Taşıyıcı Sistemler”, Bilim Yayınevi, İstanbul, 2003
 
Selçuk Güner, Abdülrahim Yüksel “Yapı Teknolojisi”, Aktif Yayınevi, İstanbul, 2001
 
Francis D. K. Ching, “Çizimlerle Bina Yapım Rehberi”, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 2001
 
Mario Salvadori, “The Art of Construction”, Chicago Review Press, U.S.A. 1981
 
R. Barry, “The Construction of Buildings 1-2-3-4-5-6”, Blackwell Science, Great Britain,1996 
 
Edward Allen, “How Building Work / The Natural Order of Architecture”, Oxford University Press, 2005
 
Raiss, W., Çeviren: Köktürk, U., (1974), Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Tekniği, İstanbul, Arı Kitabevi.
 
Lechner, N., (1991), Heating, Cooling, Lighting Design Methods for Architects, New York, John Wiley & Sons Ltd.
 
“Mimarın Tesisat El Kitabı”, (1999), Isısan Çalışmaları No:238.
 
“Klima-Havalandırma Tesisatı”, (1997), Isısan Çalışmaları No:158.
 
“Tesisat Mühendisliği Hizmetleri Mesleki Denetim ve Proje Hazırlama Esasları”, (1990), İzmir, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yayın No: 135, 2. Baskı, Altındağ Matbaacılık.
 
Öz, E.S., Boran, K., Menlik, T.,(1998), “Tesisat Hesaplama Kuralları”, İstanbul, Birsen Yayınevi.
 
Arpad, A.,(1975), “Yapı Tesisatı Bilgisi - Bölüm 1”, İstanbul, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayını:42.
 
Alphan, A.,(1985), “Yapıda Sağlık Donatımı”, İstanbul, Teknik Üniversite Matbaası.
 
Allen, E.; (2005), “How Buildings Work; New York, Oxford University Press.
 
Ching, F.D.K., Adams, C.; (2000), Building Construction Illustrated; John Willey and Sons.
 
Awbi, H.B., (1991), Ventialation of Buildings, London, E&FN Spon.
 
Legg, R., Calby, B.T., (1991), Air Conditioning Systems Design Commissioning and Maintenance, London, Botsford Ltd.
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin kapsamının tanıtılması. Ders ile ilgili bilgilerin verilmesi, çalışılacak projelerin belirlenmesi. Anlatım
2. Hafta Projenin taşıyıcı sistem detayları ve kalıp planının çizilmesi, yönetmelikler ile ilgili bilgilerin tartışılması. Uygulama
3. Hafta Projenin taşıyıcı sistem detaylarının ve kalıp planının tamamlanması. Uygulama
4. Hafta Isı yönetmeliğine uygun olarak yapı kabuğuna ilişkin kararların geliştirilmesi. Uygulama
5. Hafta Isıtma ve havalandırma alt sistemlerinin çözümlenmesi. Uygulama
6. Hafta Isıtma ve havalandırma alt sistemlerinin çözümlenmesi. Uygulama
7. Hafta Sağlık donatımı (sıhhi tesisat) alt sistemlerinin çözümü, mutfak, banyo ve tuvalet gibi ıslak hacimlerin 1/20 ölçekte sistem detaylarının çözümlenmesi. Uygulama
8. Hafta Sağlık donatımı (sıhhi tesisat) alt sistemlerinin çözümü, mutfak, banyo ve tuvalet gibi ıslak hacimlerin 1/20 ölçekte sistem detaylarının çözümlenmesi. Uygulama
9. Hafta Aydınlatma ve elektrik tesisatı alt sistemlerinin çözümlenmesi. Merdiven çizimlerinin yapılması 1/50 ve nokta detaylarının verilmesi. Uygulama
10. Hafta Sistem detayının çözülmesi 1/20, 1/10, 1/5 ve 1/1 detayların çizilmesi. Uygulama
11. Hafta Sistem detayının çözülmesi 1/20, 1/10, 1/5 ve 1/1 detayların çizilmesi. Uygulama
12. Hafta Program kapsamında yapılan tüm çalışmaların genel olarak gözden geçirilerek, 1/50 ölçekte alt sistemlerin bina üst sistemi içinde entegrasyonu ve 1/50 ölçekte proje eksikliklerinin giderilmesi. Uygulama
13. Hafta Resmi Tatil / 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resmi Tatil
14. Hafta Program kapsamında yapılan tüm çalışmaların genel olarak gözden geçirilerek, 1/50 ölçekte alt sistemlerin bina üst sistemi içinde entegrasyonu ve 1/50 ölçekte proje eksikliklerinin giderilmesi. Uygulama
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Etkinlik Takibi 1 70
Final 1 30


ÖÇ-1Yapı Bilgisi ve mimarlık temel dersleri verilerini sentezleyerek yapıyı bir bütün olarak ele alabilme kabiliyetine ulaşma
ÖÇ-2Sistem, malzeme ve boyutlandırma yardımı ile harita, inşaat, makine ve elektrik mühendisliğinden de yararlanarak proje uygulama aşamasına getirebilme
ÖÇ-3Farklı disiplinlerden yararlanılarak geliştirilecek ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak detaylandırabilme
ÖÇ-4Mimarlık öğrencisini farklı disiplinlerle bir arada ve koordine çalışabilme yeteneğine sahip olabilme
ÖÇ-5Mesleğini edinecek öğrenciye ele aldığı tasarımın alt sistemlerinin analitik kararlarının verilmesi ve bina üst sistemleriyle entegrasyonunu yapabilme
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5