Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Mimarlık Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / TÜRKİYE'NİN MODERNLEŞMESİNDE KENT VE MİMARLIK

TÜRKİYE'NİN MODERNLEŞMESİNDE KENT VE MİMARLIK

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0305 TÜRKİYE'NİN MODERNLEŞMESİNDE KENT VE MİMARLIK 3/0/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı

1923-1932 Döneminin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Ortamı ve bu dönemin Mimarlığına yansımaları, Türkiye’deki imar sorunları, İlk Ulusal Mimarlık Dönemi: Mimar Kemalettin ve Vedat Bey’ler, Arif Hikmet (Koyunoğlu) Bey ile İtalyan asıllı Giulio Mongeri, Neoklasik Türk Üslubu/Milli Mimari Rönesansı, 1923-1932 Kamu Yapıları, 1923-1932 Dönemi Konut Yapıları, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Ankara’da konut sorunu ve soruna yönelik yaklaşımlar, 1932-1940 Döneminin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Ortamı ve bu dönemin Mimarlığına yansımaları, Yabancı Mimarlar (Clemens Holzmeister , Ernst Egli ,Theodor Jost, Hermann Jansen,Martin Wagner, Martin Elsaesser, Bruno Taut , R. Oerley) ve çalışmaları Bauhaus ve CIAM’ın etkisinde gelişen yaklaşımlar, Yerli Mimarlar (Şevki Balmumcu, Arif Hikmet Holtay, Seyfi Arkan, Rüknettin Güney, Sedad H. Eldem) ve uygulamaları: Uluslararası üslup, Neo-klasik üslup, II. Ulusal Mimarlığın oluşması, Sedat Hakkı Eldem, Emin Onat ve diğerleri, II. Ulusal Mimarlık: 1927’den beri süregelen yabancı mimar egemenliğine tepki olarak doğan öze dönme çabalarının 1940’larda ortaya çıkan yansıması, İtalya'daki faşist, Almanya'daki nasyonal sosyalist ortamın ve totaliter düşüncelerin etkileri, 1950’ler ve Modernizm: Avrupa ve ABD’de yaygınlaşan Modern Mimarlık etkisi altında rasyonalizme yöneliş,  1960’lar: Dünyada ortaya çıkan Modernizm eleştirilerine ve yükselen Post-Modernizm’e parallel olarak rasyonalizmden uzaklaşma, Modern Mimarlığı yerel verilerle biraraya getirme çabaları, 1970’lerden günümüze: çoğulculuk (plüralizm), Geç Modernizm, Postmodernizm, Dekonstrüktivizm gibi Batı kökenli akımların etkileri ve uygulamalar, Günümüz Türk Mimarlığı ve Mimarları.

Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Nisa Semiz (Bu ders, bu dönem açılmamıştır)
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe, 13.00-16.00, Ataköy Yerleşkesi, 2B-16 nolu derslik
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı 15.00-17.00, 2C-11
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ders Anlatımı, Okuma/Tartışma, Gezi, Dönem Ödevi.
Temel Kaynaklar Aslanoğlu, İ. (2001), Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı 1923-1938, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara
Bozdoğan, S. (2002), Modernizm ve Ulusun İnşası, Metis Yayınları, İstanbul, 2002
Bozdoğan, S.; Özkan, S.; Yenal, E. ed. (1987) Sedat Hakkı Eldem, Architect in Turkey, Concept Media.
Cengizkan, A. (2002) Modernin Saati, Mimarlar Derneği 1927 ve Boyut ortak yayını
Holod, R.; Evin, A. ed. (1984) Modern Turkish Architecture, University of Pennsylvania Press. (Referans yazılar: İlhan Tekeli, Yıldırım Yavuz, Suha Özkan, Afife Batur, Üstün Alsaç, Mete Tapan, Atilla Yücel, Yıldız Sey.)
Kortan, E. (1973) Türkiye’de Mimarlık Hareketleri ve Eleştirisi 1960-1970, Baylan Matbaası
Kortan, E. (1997) 1950’ler Kuşağı Mimarlık Antolojisi, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları
Sey, Y. ed.. (1998) 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, Tarih Vakfı yayını. (Yıldız Sey derlemelerinde referans yazılar: Sibel Bozdoğan, Mete Tapan, İhsan Bilgin, Uğur Tanyeli.)
Sözen, M. (1996), Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarisi, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara
 
Diğer Kaynaklar Alsaç, Ü. (1976), Türkiye’deki Mimarlık Düşüncesinin Cumhuriyet Dönemindeki Evrimi, KTÜ yayını
Asatekin, G.; Balamir, A. (1990) “Varieties of Tradition and Traditionalism”, Traditional Dwellings and Settlements Review (1:2) 61-70.
Balamir, A.; Asatekin, G. (1993) “Ulusal Kimlik Sorusu Üzerine Karşıt Düşünceler ve Konut Mimarisi”, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, (11:1-2) 1991 (yayınlanışı 1993), 73-88.
Batur, E. (1994), Ankara, Yapı Kredi Bankası Yayınları, Ankara
Bozdoğan, S. (2001) Modernism and Nation Building: Turkish Architectural Culture in the Early Republic, University of Washington Press
Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cumhuriyet Döneminde Türk Mimarlığı, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995
Günay, R. (2005), Mimar Sinan, YKY, İstanbul
Güvenç, B. (1995) Türk Kimliği, Remzi Kitabevi
Karaaslan, M. (2001) Anılar, Yapılar, Karaaslan Mimarlık Ltd.
Özbay, A. ed. (1999) Türk Mimarları 2000, TSMD Yayınları
Özer, B. (1964) Rejyonalizm, Üniversalizm ve Mimarimiz Üzerine bir Deneme, İTÜ Mimarlık Fakültesi.
Ricoeur, P. (1965) Universal Civilization and National Cultures, History and Truth, trans. C. A. Kelbley, Northwestern University Press.
Sey, Y. ed. (1996) Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleşme, Tarih Vakfı yayını.
Sözen, M.; Tapan, M. (1973) 50 Yılın Türk Mimarisi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Tekeli, D.; Sisa, S. (1994) Projeler, Yapılar, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları.
 

 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta 1923-1932 Döneminin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Ortamı ve bu dönemin Mimarlığına yansımaları, Türkiye’deki imar sorunları Anlatım
2. Hafta İlk Ulusal Mimarlık Dönemi: Mimar Kemalettin ve Vedat Bey’ler, Arif Hikmet (Koyunoğlu) Bey ile İtalyan asıllı Giulio Mongeri, Neoklasik Türk Üslubu/Milli Mimari Rönesansı, Anlatım
3. Hafta 1923-1932 Kamu Yapıları ve Konut Yapıları, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Ankara’da konut sorunu ve soruna yönelik yaklaşımlar Anlatım, Dönem Ödevi'nin Dağıtılması
4. Hafta 1932-1940 Döneminin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Ortamı ve bu dönemin Mimarlığına yansımaları, Anlatım
5. Hafta Yabancı Mimarlar (Clemens Holzmeister , Ernst Egli ,Theodor Jost, Hermann Jansen,Martin Wagner, Martin Elsaesser, Bruno Taut , R. Oerley) ve çalışmaları Bauhaus ve CIAM’ın etkisinde gelişen yaklaşımlar Anlatım, Okuma/Tartışma
6. Hafta Kurban Bayramı Tatili Tatil
7. Hafta I. Ulusal Mimarlık Yapıları Gezisi Alan Gezisi
8. Hafta Vize Sınavı Vize Sınavı
9. Hafta 1932-1940 Yerli Mimarlar (Şevki Balmumcu, Arif Hikmet Holtay, Seyfi Arkan, Rüknettin Güney, Sedad H. Eldem) ve uygulamaları: Uluslararası üslup, Neo-klasik üslup, II. Ulusal Mimarlığın oluşması, Sedat Hakkı Eldem, Emin Onat ve diğerleri Anlatım
10. Hafta II. Ulusal Mimarlık: 1927’den beri süregelen yabancı mimar egemenliğine tepki olarak doğan öze dönme çabalarının 1940’larda ortaya çıkan yansıması, İtalya'daki faşist, Almanya'daki nasyonal sosyalist ortamın ve totaliter düşüncelerin etkileri Anlatım, Okuma/Tartışma
11. Hafta Alan Gezisi Alan Gezisi
12. Hafta 1950’ler ve Modernizm: Avrupa ve ABD’de yaygınlaşan Modern Mimarlık etkisi altında rasyonalizme yöneliş, Anlatım,Gezi Raporunun Teslimi
13. Hafta 1960’lar: Dünyada ortaya çıkan Modernizm eleştirilerine ve yükselen Post-Modernizm’e parallel olarak rasyonalizmden uzaklaşma, Modern Mimarlığı yerel verilerle biraraya getirme çabaları Anlatım
14. Hafta 1970’lerden günümüze: çoğulculuk (plüralizm), Geç Modernizm, Postmodernizm, Dekonstrüktivizm gibi Batı kökenli akımların etkileri ve uygulamalar Anlatım, Dönem Ödevi Teslimi, Ödev Sunumu
15. Hafta Günümüz Türk Mimarlığı ve Mimarları Anlatım, Ödev Sunumu
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Kısa sınav(lar) 2 10
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Gezi 2 10
Final 1 40


ÖÇ-11923-1932 Döneminin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Ortamı ve bu dönemin Mimarlığına yansımaları ve Türkiye’deki imar sorunları konularında kuramsal düzeyde bilgilere sahip olma (BİLGİ)
ÖÇ-2İlk Ulusal Mimarlık Dönemi, Neoklasik Türk Üslubu/Milli Mimari Rönesansı, 1923-1932 Kamu ve Konut Yapıları, 1932-1940 döneminin ekonomik, sosyal ve kültürel ortamı ve bu dönemin mimarlığına yansımaları ve yabancı mimarlar konularında kuramsal düzeyde bilgilere sahip olma (BİLGİ)
ÖÇ-3Türkiye’de Bauhaus ve CIAM’ın etkisinde gelişen yaklaşımlar, yerli mimarlar ve uygulamaları: Uluslararası üslup, Neo-klasik üslup ve II. Ulusal Mimarlık konularında kuramsal düzeyde bilgilere sahip olma (BİLGİ)
ÖÇ-41950’lerde Modernizm’in Türkiye’deki etkileri, Avrupa ve ABD’de yaygınlaşan Modern Mimarlık etkisi altında rasyonalizme yöneliş, Post-Modernizm’e parallel olarak rasyonalizmden uzaklaşma ve Modern Mimarlığı yerel verilerle biraraya getirme çabaları konularında kuramsal düzeyde bilgilere sahip olma (BİLGİ)
ÖÇ-51970’lerden günümüze: çoğulculuk (plüralizm), Geç Modernizm, Postmodernizm, Dekonstrüktivizm gibi Batı kökenli akımların etkileri ve uygulamalar, günümüz Türk Mimarlığı ve Mimarları konularında kuramsal düzeyde bilgilere sahip olma (BİLGİ)
ÖÇ-620. yüzyıl Batı Mimarlığı ve dönemin sosyal, kültürel tarih gelişimi çerçevesi içerisinde Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı’nı yorumlayabilme ve değerlendirebilme (BECERİ)
ÖÇ-7Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı’nı eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme (YETKİNLİK)
ÖÇ-8Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı ile ilgili ileri düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (YETKİNLİK)
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5                             
ÖÇ 6                             
ÖÇ 7                             
ÖÇ 8