Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


AHŞAP YAPIM SİSTEMLERİ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0209 AHŞAP YAPIM SİSTEMLERİ 3/0/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı
Ahşap malzemenin tanıtılması, ahşap yapıların taşıyıcı sistemlerinin ve elemanlarının incelenmesi,ahşap yapılara ilişkin Türkiye’de mevcut kanun, yönetmelik ve standartların incelenmesi, ahşap yapı uygulamarının değerlendirilmesi
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar 06.03.2018 tarihli 2017-2018/4 no'lu Mimarlık Fakültesi, Fakülte Kurulu'nun 2 sayılı kararı gereğince; öğrencilerin kuramsal derslerin en az %70'ine devam etmeleri zorunludur. Devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler.
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Esra BOSTANCIOĞLU (Bu ders, bu dönem açılmamıştır)
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 13:00-16:00, Ataköy Kampüsü, 4B-07/09
Görüşme Saatleri ve Yeri Doç.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU, 2.C.10
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, seminer ve sınav
Temel Kaynaklar TOKYAY,V. (2017). "Mimarlık ve Ahşap Yapı İlişkileri", İstanbul, Mimarlık Vakfı İktisadi İşletmesi, ISBN 978-605-65821-4-1.

 HERZOG, T., NATTERER, J., SCHWEITZER, R., VOLZ, M., WINTER, W. (2004). "Timber Construction Manual", Birkhauser, Germany, ISBN 3-7643-7025-4.

 BOSTANCIOĞLU, E., (2004), “Ahşap Yapım Sistemleri”, İstanbul, Gamze Yayıncılık Matbaacılık.
BENSON, T., GRUBER, J. (1995). "Building the Timber Frame House", Simon and Schuster Inc., U.S.A., ISBN 0-684-17286-0.
ODABAŞI, Y., (1992), “Ahşap ve Çelik Yapı Elemanları” , İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
DUMAN, N., ÖKTEN, S., (1988), “Ahşap Yapı Dersleri I”, 2. Baskı, İstanbul YEM Yayın.
BİNAN, M., (1986), “Yapı Elemanları”, İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı Kitap Yayınları No:9, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası.
ÖZTUNALI, İ., (1988), “Ahşabın Yapıda Kullanılması ve Doğal Kurutma Yöntemleri”, İnşaat Dergisi, 1988/4, s.51-53.
Dekora Kataloğu 2003, (2003), İstanbul, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları.
GÜNAY,R., (2002), “Geleneksel Ahşap Yapılar Sorunları ve Çözüm Yolları”, İstanbul, Birsen Yayınevi.
TS 51, (1987), “Kereste-Ladin ve Göknar Keresteleri”- Genel Amaçlar İçin”, Ankara, Türk Standartları Enstitüsü.
SOYGENİŞ, M.,  (2000), Yapı 2, İstanbul, Birsen Yayınevi.
TOYDEMİR, N., GÜRDAL, E., TANAÇAN, L., (2000), “Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme” , İstanbul, Literatür Yayıncılık, Dağıtım, Pazarlama, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
TS 647, (1979) “Ahşap Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları” , Ankara, Türk Standartları Enstitüsü.
TÜRKÇÜ, Ç., (2000), “Yapım”, İstanbul, Birsen Yayınevi.
BENSON, T., GRUBER, J.,(1980), Building The Timber Frame House, U.S.A.,Simon and Schuster.
ÇELEBİ, R., (2000), “Yapı Bilgisi”, İstanbul, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları.
YÜCESOY, L., (2000), “Yapı Elemanları”, İstanbul, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları
AVLAR, E., LİMONCU, S., (2001), “Yapı Malzemesi Olarak Ahşap ve Ahşap Yapı Sistemleri”, 241,2001/12, s. 87-90, Yapı Dergisi.
GOETZ, K.H., HOOR, D., MOEHLER, K., NATTEREE, J., (1989), “Timber Design and Construction Sourcebook”, U.S.A, McGraw-Hill Publishing Company.
Travi Lamellari, Holzleimbinder, Holzbau.
YESÜGEY, C., (2002), “Büyük Açıklıkları Geçebilen Çağdaş ve Estetik Bir Strüktür Sistemi Tutkallı Tabakalı Ahşap Teknolojisi”, 249, 2002/8, s. 93-96.
T.C. Resmi Gazete,(1996) (27 Nisan), Sayı:22623, Ankara.
CAN, S., (1992), “Sadece Ahşap: Çantı”, 39, 1992/7, s.124-127, Arredamento Dekorasyon.
Kanberoğlu, N., (1997), “Kütük Evler”, House Dergisi, sayı:9, 1997/1, s.60-61.
GÜNAY, R., (1998), “Türk Ev Geleneği ve Safranbolu Evleri”, İstanbul, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları.
HASOL, D., (1995), “Amerikan Evinde Ahşap”, 164, 1995/7, s. 82-86, Yapı.
AKMAN, A., (1999), “Ekolojik ve Biyolojik Yapı Uygulamaları”, Yapı 213, 1999/8, s.91-102.
Yapı Kataloğu 2000, (2000), Yapı Endüstri Merkezi, İstanbul.
TOKYAY, V., (2001), “Modern Mimarlık ve Modern Ahşap Sistem”, Tasarım Dergisi 116, 2001/11, s.40-45.
TOKYAY, V., (2001), “Modern Mimarlık ve Modern Ahşap Sistem-2”, Tasarım Dergisi 117, 2001/12, s.42-48.

TOKYAY, V., (2001), “Modern Mimarlık ve Modern Ahşap Sistem-3”, Tasarım Dergisi 118, 2002/02, s.40-47.
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin kapsamının tanıtılması Sözlü Anlatım
2. Hafta Ahşap malzemenin tanıtılması Sözlü Anlatım
3. Hafta Ahşabın yapıda kullanılması Sözlü Anlatım
4. Hafta Ahşap birleşim araçları, Ahşap yapılarda bağlantılar Sözlü Anlatım
5. Hafta Ahşap yapılarda taşıyıcı sistemlerin incelenmesi, ahşap yığma sistemler ve örnekleri Sözlü Anlatım
6. Hafta Ahşap karkas (iskelet) sistemler ve ahşap karkas sistemlerde taşıyıcı sistem elemanları Sözlü Anlatım
7. Hafta Ahşap karkas (iskelet) sistemler ve ahşap karkas sistemlerde taşıyıcı sistem elemanları Sözlü Anlatım
8. Hafta Tutkallı tabakalı ahşap elemanlarla oluşturulan sistemler (lamine ahşap sistemler) ve örnekleri Sözlü Anlatım
9. Hafta Ahşap panel sistemler ve örnekleri; Ahşap yapılara ilişkin Türkiye'de mevcut kanun, yönetmelik ve standartlar Sözlü Anlatım
10. Hafta Yıliçi Sınavı Sınav
11. Hafta SEMİNER- Literatürde yer alan ahşap yapı örneklerinin incelenmesi. Ödev Sunumu
12. Hafta SEMİNER- Literatürde yer alan ahşap yapı örneklerinin incelenmesi. Ödev Sunumu
13. Hafta SEMİNER- Literatürde yer alan ahşap yapı örneklerinin incelenmesi Ödev Sunumu
14. Hafta SEMİNER- Literatürde yer alan ahşap yapı örneklerinin incelenmesi Ödev Sunumu
15. Hafta
16. Hafta Yılsonu Sınavı Sınav
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 45
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Derse Devam / Katılım 1 15
Final 1 20


ÖÇ-1Ahşap malzemenin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartlar hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
ÖÇ-2Ahşap yapı bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları hakkında bilgi sahibi olma
ÖÇ-3Ahşap yapım sistemlerinin davranış ilkeleri, gelişimi ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olma
ÖÇ-4Ahşap yapım sistemlerinin elemanlarını tanıma
ÖÇ-5Ahşap yapılara ilişkin mevcut mevzuat ve yönetmelikleri tanıma ve yeterli bilgi sahibi olma
ÖÇ-6Ahşap yapım sistemi ile üretilmiş yapıları inceleme ve değerlendirebilme
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5                             
ÖÇ 6