Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Mimarlık Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / MİMARLIKTA TASARIM KONSEPTİ ARAŞTIRMASI

MİMARLIKTA TASARIM KONSEPTİ ARAŞTIRMASI

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0103 MİMARLIKTA TASARIM KONSEPTİ ARAŞTIRMASI 3/0/0 SA Türkçe 4
Dersin Amacı
Program, tasarım sürecinde mimari konseptlerin ilişkilerini araştırmaktadır. Başlık, mimarinin mekansal, biçimsel, fonksiyonel ve sembolik yönlerinin tartışılması icin yararlı bir çerçeve sağlar. Tasarım ve kavramlar, daha derinlemesine çalışmalar (case-studies) aracılığı ile genel kavramlar ve spesifik binalar arasındaki ilişkileri, detaylı bir biçimde belirgin hale getirilecektir. Süreç, günümüzdeki kavramsal tasarımın rolüyle ilgili tartışma ile son bulmaktadır.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Ayhan USTA
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 15:00 - 18:00, 2-C-05
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba, 18:00 - 19:00, 2-C-05
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Temel Kaynaklar -
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta GİRİŞ - GENEL AÇIKLAMA Le Corbusier, St Pierre Kilisesi, Firminy, Frans, 1962-2008/ Steven Holl, MIT Oğrenci Yurt, Cambridge, USA, 2001/ Zaha Hadid, otopark & otobus durak, Stransbourg, France, 2003/ anlatım
2. Hafta MİMARİ KONSEPTLER VE TASARIM SÜREÇLERİ anlatım / sunum / tartışma
3. Hafta MİMARİ KONSEPTLER VE TASARIM SÜREÇLERİ Le Corbusier, St Pierre Kilisesi, Firminy, Frans, 1962-2008/ Steven Holl, MIT Oğrenci Yurt, Cambridge, USA, 2001/ Zaha Hadid, otopark & otobus durak, Stransbourg, France, 2003/ anlatım / sunum / tartışma
4. Hafta MEKANSAL KONSEPTLER: ALGILANAN BOŞLUK Adolf Loos, Muller Evi, Prag, 1928/ Gerrit Rietveld, Schröder Evi, Utrecht, Hollanda, 1923/ Corbusier Stein/de Monzie Evi, Garche, Fransa, 1926/ Alvar Aalto, Yaz Evi, Muuratsalo, Finlandia, 1953/ Alvaro Siza, Siza Evi, Santo Tirso, Portugal, 1976-78/ Adalberto Libera, Villa Malaparte, Capri, Italiya, 1937 anlatım / sunum / tartışma
5. Hafta MEKANSAL KONSEPTLER: ALGILANAN BOŞLUK Adolf Loos, Muller Evi, Prag, 1928/ Gerrit Rietveld, Schröder Evi, Utrecht, Hollanda, 1923/ Corbusier Stein/de Monzie Evi, Garche, Fransa, 1926/ Alvar Aalto, Yaz Evi, Muuratsalo, Finlandia, 1953/ Alvaro Siza, Siza Evi, Santo Tirso, Portugal, 1976-78/ Adalberto Libera, Villa Malaparte, Capri, Italiya, 1937 anlatım / sunum / tartışma
6. Hafta MEKANSAL KONSEPTLER: ALGILANAN BOŞLUK Adolf Loos, Muller Evi, Prag, 1928/ Gerrit Rietveld, Schröder Evi, Utrecht, Hollanda, 1923/ Corbusier Stein/de Monzie Evi, Garche, Fransa, 1926/ Alvar Aalto, Yaz Evi, Muuratsalo, Finlandia, 1953/ Alvaro Siza, Siza Evi, Santo Tirso, Portugal, 1976-78/ Adalberto Libera, Villa Malaparte, Capri, Italiya, 1937 anlatım / sunum / tartışma
7. Hafta TEKTONİK KONSEPTLER: ELEMANLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ Joseph Paxton, Crystal Palace, 1851/ Norman Foster. HSBC Bank, Hong Kong, 1986/ Enrique Miralles, Civic Center, Barcelona,1992/ F. L. Wright, Falling Water, Bear Run, Pennsylvania, 1937/ Aladio Dieste, Madre del Rosario Kilisesi, San Pedro, Uruguay, 1969 anlatım / sunum / tartışma
8. Hafta TEKTONİK KONSEPTLER: ELEMANLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ Joseph Paxton, Crystal Palace, 1851/ Norman Foster. HSBC Bank, Hong Kong, 1986/ Enrique Miralles, Civic Center, Barcelona,1992/ F. L. Wright, Falling Water, Bear Run, Pennsylvania, 1937/ Aladio Dieste, Madre del Rosario Church, San Pedro, Uruguay, 1969 anlatım / sunum / tartışma
9. Hafta KENTSEL KONSEPTLER: ÇEVRENİN BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ Alvar Aalto, Enzo Gutzeit, Helsinki, Finlandia, 1962/ Mimar Sinan, Süleymaniye Cami, İstanbul, 1550-57/ Peter Eisenman, Wexner Center, Columbus, Ohio, 1984 anlatım / sunum / tartışma
10. Hafta İŞLEVSEL KONSEPTLER: MEKAN KULLANIŞI Louis Sullivan, Guarantee Building, Buffalo, NY, 1891/ Louis Kahn, Exeter Academy, Exeter, New Hampshire, 1970/ Le Corbusier, La Tourette, Lyon, Fransa, 1953-7 anlatım / sunum / tartışma
11. Hafta SİMGESEL KONSEPTLER: ÖYKÜ VE BENZETME Gunnar Asplund, Woodland Chapel, Stockholm, 1918-20/ Alvar Aalto, Villa Mairea, Noormarkku, Finlandia, 1937/ Mies van der Rohe, Garaj Evi, 1934/ Michaelangelo , Laurentian Kutuphanesi, Florence, 1524/ Kucuk Effendi Cami, Istanbul, 1825 anlatım / sunum / tartışma
12. Hafta SİMGESEL KONSEPTLER: ÖYKÜ VE BENZETME Gunnar Asplund, Woodland Chapel, Stockholm, 1918-20/ Alvar Aalto, Villa Mairea, Noormarkku, Finlandia, 1937/ Mies van der Rohe, Garaj Evi, 1934/ Michaelangelo , Laurentian Kutuphanesi, Florence, 1524/ Kucuk Effendi Cami, Istanbul, 1825 anlatım / sunum / tartışma
13. Hafta ÖĞRENCİ TANITIMLARI sunum / tartışma
14. Hafta ÖĞRENCİ TANITIMLARI sunum / tartışma
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 50
Derse Devam / Katılım 1 25
Final 1 25


ÖÇ-1Etkin okuma, yazma, dinleme ve konuşabilme
ÖÇ-2Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme
ÖÇ-3Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme
ÖÇ-4Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama yapabilme
ÖÇ-5İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlayabilme
ÖÇ-6Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulama yapabilme
ÖÇ-7Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda batı mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlayabilme.
ÖÇ-8Batı mimarlığı dışında kalan mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda batı mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörlerin anlayabilme
ÖÇ-9Yöresel mimarlık da dahil olmak üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkilerini anlayabilme
ÖÇ-10Mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme
ÖÇ-11Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlayabilme
ÖÇ-12Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayabilme
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5                             
ÖÇ 6                             
ÖÇ 7                             
ÖÇ 8                             
ÖÇ 9                             
ÖÇ 10                             
ÖÇ 11                             
ÖÇ 12