Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Mimarlık Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / FİZİKSEL ÇEVRE KONTROLÜ II

FİZİKSEL ÇEVRE KONTROLÜ II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM5024 5 FİZİKSEL ÇEVRE KONTROLÜ II 2/2/0 Z Türkçe 5
Dersin Amacı
Bina servis sistemleri (sıhhi tesisat, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ve elektrik tesisatı, yangından korunma sistemleri) hakkında bilgi vermek ve bina servis sistemlerinin tasarımını anlama, değerlendirme, seçme ve mimari tasarım ile bütünleştirme becerisi kazandırmak.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar 06.03.2018 tarihli 2017-2018/4 no'lu Mimarlık Fakültesi, Fakülte Kurulu'nun 2 sayılı kararı gereğince; öğrencilerin kuramsal derslerin en az %70'ine, kuramsal dersler dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam etmeleri zorunludur. Devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler.
Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU
Asistanlar Araş.Gör. Sevgi Pınar FIRAT (Şube 01), Araş.Gör. Dilara GÜR (Şube 02)
Ders Gün,Saat ve Yeri Şube 01: Pazartesi, 09.00-13.00, MTS I; Şube 02: Pazartesi, 13.00-17.00, MTS I
Görüşme Saatleri ve Yeri Prof.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU, Çarşamba, 14.00-17.00, 2-C-07
Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Anlatım, uygulama ve sınavlar
Temel Kaynaklar - Sıdal, C. (2007). "Sıhhi Tesisat", İstanbul, Birsen Yayınevi, ISBN 978-975-511-468-8..

- Doğan, H. (2010). "Uygulamalı Havalandırma ve İklimlendirme Tekniği", Ankara, Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş., ISBN 978-975-02-1329-8.

- Raiss, W., Çeviren: Köktürk, U., (1974), “Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Tekniği”, İstanbul, Arı Kitabevi.

 - Lechner, N., (1991), “Heating, Cooling, Lighting Design Methods for Architects”, New York, John Wiley & Sons Ltd.
- “Mimarın Tesisat El Kitabı”, (1999), Isısan Çalışmaları No:238.
 
- “Klima-Havalandırma Tesisatı”, (1997), Isısan Çalışmaları No:158.
 
- “Tesisat Mühendisliği Hizmetleri Mesleki Denetim ve Proje Hazırlama Esasları”, (1990), İzmir, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yayın No: 135, 2. Baskı, Altındağ Matbaacılık.
 
- Öz, E.S., Boran, K., Menlik, T.,(1998), “Tesisat Hesaplama Kuralları”, İstanbul, Birsen Yayınevi.
 
- Arpad, A.,(1975), “Yapı Tesisatı Bilgisi- Bölüm 1”, İstanbul, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayını:42.
 
- Alphan, A.,(1985), “Yapıda Sağlık Donatımı”, İstanbul, Teknik Üniversite Matbaası.
 
- Allen, E.; (2005), “How Buildings Work”; New York, Oxford University Press.
 
- Ching, F.D.K., Adams, C.; (2000), “Building Construction Illustrated”; John Willey and Sons.
 
- Awbi, H.B., (1991), “Ventialation of Buildings”, London, E&FN Spon.

- Legg, R., Calby, B.T., (1991), “Air Conditioning Systems Design Commissioning and Maintenance”, London, Botsford Ltd.
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin kapsamının tanıtılması. Anlatım+Uygulama
2. Hafta Yapıda temiz su sağlama sistemleri ve öğeleri Anlatım+Uygulama
3. Hafta Yapıda sıcak su sağlama sistemleri ve öğeleri Anlatım+Uygulama
4. Hafta Pis su tesisatı sistemi ve öğeleri Anlatım+Uygulama
5. Hafta Ara Teslim 1 + Sıhhi tesisat ile ilgili fonksiyon alanlarının düzenlenmesi Anlatım+Uygulama
6. Hafta Sıhhi tesisat ile ilgili fonksiyon alanlarının düzenlenmesi Anlatım+Uygulama
7. Hafta Ara Teslim 2 + Yangın kontrolü, yangın kontrolünde rol oynayan yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri (yerleşme sıklığı, hacimlerin organizasyonu, yangın merdivenleri, vb.) Anlatım+Uygulama
8. Hafta ARA SINAV; Yangından korunmada yapma çevrenin pasif sistemler olarak tasarlanması. Sınav+Uygulama
9. Hafta Ara Teslim 3 + Isıtma Sistemleri ve uygulamaları. Anlatım+Uygulama
10. Hafta Havalandırma sistemleri ve uygulamaları. Anlatım+Uygulama
11. Hafta İklimlendirme sistemleri ve uygulamaları. Anlatım+Uygulama
12. Hafta Ara Teslim 4 + Elektrik tesisatını oluşturan öğeler. (Aydınlatma sistemi, elektrik enerjisi ile çalışan diğer sistemler.); aydınlatma hesap yöntemleri; aydınlatma sisteminin kuruluşu ve tesisatı. Anlatım+Uygulama
13. Hafta Trafolar, panolar, güç dağıtım sistemleri. Elektrik tesisatının projelendirilmesi - Mimari proje ve diğer alt sistemlerle entegrasyonu. Anlatım+Uygulama
14. Hafta Ara Teslim 5 + Yapma aydınlatma sistemi tasarımı. Anlatım+Uygulama
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 5 20
Final 1 50


ÖÇ-1Acil kaçış, yaşam güvenliği ve yangından korunma sistemlerinin temel ilkelerini planlayabilme
ÖÇ-2Bina ısıtma sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama, sistemlerini seçme ve değerlendirebilme
ÖÇ-3Bina havalandırma ve iklimlendirme sistemleri tasarımının temel ilkelerini seçme ve değerlendirebilme
ÖÇ-4Bina elektrik tesisatı sistemleri tasarımının temel ilkelerini planlayabilme
ÖÇ-5Bina temiz ve sıcak su tesisatı sistemleri tasarımının temel ilkelerine sahip olma
ÖÇ-6Bina pis su tesisatı sistemleri tasarımının temel ilkelerine sahip olma
ÖÇ-7Bina tasarımında bina temiz, sıcak ve pis su tesisatı sistemlerini seçme ve değerlendirebilme
ÖÇ-8Sıhhi tesisat sistemleri ile ilgili fonksiyon alanlarının tasarım ilkelerini uygulayabilme
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5                             
ÖÇ 6                             
ÖÇ 7                             
ÖÇ 8