Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


FİZİKSEL ÇEVRE KONTROLÜ I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM4024 4 FİZİKSEL ÇEVRE KONTROLÜ I 2/2/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı
Yapma çevrenin iklim, ışık, ses kontrolunda tasarlanmasının alternatif çözüm örnekleriyle öğretilmesi. Pasif iklimlendirme- İklim ve iklim elemanları, iklimsel konfor; iklim elemanlarının değişimi, yorumlanması; iklim ve enerji kontrolünde etkili olan yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri (yer, yön, yapı kabuğu, bina biçimi, bina aralıkları, vb.); binanın kabuk tasarımı. Aydınlatma- Temel bilgiler, aydınlatmanın türleri; fotometrik büyüklükler, yasalar; görsel konfor, ışık kontrolünde etkili olan yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri (pencereler, hacim boyutları, iç yüzey yansıtıcılıkları, dış engeller, yapma ışık kaynakları, vb.); yapma aydınlatma sistemleri. Ses kontrolu- Tanımlar, ses, insan sağlığı ve gürültü ilişkisi, yapma çevrenin gürültüyü kontrol eden bir sistem olarak tasarlanması; binalarda gürültü ve titreşim kontrolü; yapı elemanlarında ses yalıtımı; salonların akustik tasarımı.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar 06.03.2018 tarihli 2017-2018/4 no'lu Mimarlık Fakültesi, Fakülte Kurulu'nun 2 sayılı kararı gereğince; öğrencilerin kuramsal derslerin en az %70'ine, kuramsal dersler dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam etmeleri zorunludur. Devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler.
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Esra BOSTANCIOĞLU, Doç.Dr. Rana KUTLU
Asistanlar Arş.Gör. Oya Keskin, Arş.Gör.Dilara Erüstün Gür,
Ders Gün,Saat ve Yeri Şube 01: Pazartesi, 13.00-17.00, SS2 Şube 02: Pazartesi, 09.00-13.00, SS2
Görüşme Saatleri ve Yeri Prof.Dr. Esra BOSTANCIOĞLU, Çarşamba, 14.00-17.00, Ataköy Yerleşkesi, 2-C-07
Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Anlatım, uygulama ve sınavlar
Temel Kaynaklar - Berköz, E., (1983), “Güneş Işınımı ve Yapı Dizaynı”, Profesörlük Tezi, İstanbul, İTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları.

- Berköz, E., Küçükdoğu, M. Ş., Yılmaz, Z., v.d., (1995), “Enerji Etkin Konut ve Yerleşme Tasarımı”, İstanbul, TÜBİTAK INTAG 201 no’lu araştırma projesi.

- Brookes, A. J., (1990), “The Building Envelope”, Oxford, Butterwith Architecture.

- Burberry, P., (1983), “Environment and Services”, London, The Anchor Press Ltd.

- Carter, C., de Villiers, J., (1987), “Passive Solar Building Design”, Pergamon Press.

- Cottom-Wirslow, M., (1990), “Environmental Design: The Best Architecture and Technology”, PBC, Glenlove.

- Duran, S. C., (2011), "Architecture & Energy Efficiency", Loft Publications, Spain.

- Eriç, M., (1994), “Yapı Fiziği ve Malzemesi”, İstanbul, Literatür Yayıncılık.
 
- Gauzin-Müller, D., (2010), "Ecological Living: What Architecture for a More Sustainable City?", Actes Sud.
 
- Gene, R., (1988), “Site Planning, Environment, Process and Development Brooks”, New Jersey, Prentice Hall.
 
- Goulding, J. R., Lewis, J. O., Steemers, T. C., (1992), “Energy Conscious Design”, B T Batsford Ltd, Luxemburg.
 
- Kreider, J. F., Kreith, F., (1977), "Solar Heating and Cooling" , McGraw-Hill Book Company, USA. 
 
- Koeningsberger, O. H., Ingersoll, T. G., Mayhew, A., Szokolay, S. V., (1974), “Manuel of Tropical Housing and Building”, Longman, New York.
 
- Liacre, E., (1991), “Climate Data and Resources”, London, Routledge.
 
- Moore, F., (1993), “Environmental Control Systems”, New York, Mc Graw-Hill, Inc.
 
- O'Callagan, P. W., (1978), "Building for Energy Conservation" , Pergamon Pr, Bedford, England.
 
- Ok, V., (1988), “Yerleşme Dokusu Dizayn Değişkenlerinin İklimsel Performans Açısından Optimizasyonu”, İstanbul, TÜBİTAK.MAG 718.
 
- Osbourn, D., (1985), “Introduction to Building”, London, B T Batsford Ltd.
 
- Özer, M., (1982), “Yapılarda Isı-Su Yalıtımları”, İstanbul, Özer Yayınları:3.
 
- Raiss, W., Çeviren: Köktürk, U., (1974), “Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Tekniği”, İstanbul, Arı Kitabevi.
 
- Roaf, S., (2004), "Ecohouse 2: A Design Guide", Elseiver Architectural Press, Oxford.
 
- Steele, S., (2005), "Ecological Architecture: A Critical History", Thames & Hudson.
 
- Toydemir, N., Gürdal, E., Tanaçan, L., (2000), “Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme”, İstanbul, Literatür Yayıncılık.
 
- Uffelen, C. V., (2009), "Ecological Architecture" Braun Publish.
  
- Vidiella, A. S., (2010), "Atlas of Eco Architecture", Loft Publications, Spain.
 
- Anon, (1994), “Code For Interior Lighting”, CIBSE.
 
- Anon, (1992), “Handbuch für Beleuchtung”, Ecomed-Fachverlag.
 
- Berköz, E., Küçükdoğu, M. Ş., (1975), “Mimari Aydınlatma Ders Notları”, İstanbul, İTÜ Mimarlık Fakültesi.
 
- Eskenazi, M., (1970), “Aydınlatma Notları”, İstanbul, Matbaa Teknisyenleri Basımevi.
 
- Hopkins, R. G., Petherbridge, P., Longmore, J., (1966), “Daylighting”, London, Heinemann.
 
- Lam, M. C. W., (1986), “Sunlighting- As Formgiver For Architecture”, New York, Van Nostrand Reinhold.
 
- Moore, F., (1991), “Concepts and Practice of Architectural Daylighting”, New York, Van Nostrand Reinhold.
 
- Özkaya, M., (1972), “Aydınlatma Tekniği”, İstanbul, İTÜ Matbaası.
  
- Plummer, H., (2009), "The Architecture of Natural Light", Thames&Hudson, London, UK.
 
- Robbins, C. L., (1986), “Daylighting-Design and Analysis”, New York, Van Nostrand Reinhold Company.
 
- Steffy, G. R., (1990), “Architectural Lighting Design”, New York, Van Nostrand Reinhold.
 
- Storey, S., (2008), "Perfect Lighting: Inspiring Solutions for Every Room", Creative Homeowner, London.
    
- Yee, R., (2007), "Lighting Spaces", Visual Reference Publications Inc., New York.
 
- Acoustical Society of America, (1982), “Halls for Music Performance-Two Decades of Experience:1962-1982), New York, American Institute of Physics.
 
- Anon, (1976), “Practical Building Acoustics”, London, Sound Research Laboratories Limited.
 
- Barron, M., (1993), “Auditorium and Architectural Design”, London, E&FN Spon.
 
- Beranek, L. L., (1960), “Noise Reduction”, Mc Graw-Hill Book Company, Inc.
 
- Beranek, L. L., (1962), “Music Acoustics & Architecture”, New York, John Wiley & Sons.
 
- Beranek, L. L., (1971), “Noise and Vibration Control”, New York, Mc Graw-Hill Book Company.
 
- Beranek, L. L., Ver I.L., (1992), “Noise and Vibration Control Engineering”, New York, John Wiley & Sons.
 
- Beranek, L. L., (1996), “How They Sound, Concert and Opera Halls”, Acoustical Society of America.
 
- Close, P. D., (1966), “Sound Control and Thermal Insulation of Buildings”, New York, Reinhold Publishing Corporation.
 
- Cremer, L., Müller, H., (1982), “Principles and Applications of Room Acoustics”, Volume I & II, New York, Applied Science Publishers.
 
- Doelle, L., (1972), “Environmental Acoustics”, New York, Mc Graw-Hill Book Company.
 
- Efron, A., (1957), “Sound”, New York, John F. Rider Pub. Inc.
 
- Egan, M. D., (1972), “ Concepts in Architectural Acoustics”, New York, Mc Graw-Hill Book Company.
 
- Gilford, C., (1972), “Acoustic for T.V. and Radio Studios”, England, IEE Mongraph Series.
 
- Harris, M., (1994), “Noise Control in Buildings”, New York, Mc Graw-Hill Book.
 
- Kinzey, B., Sharp, H. M., (1963), “Environmental Technologies in Architecture”, New Jersey, Prentice Hall.
 
- Knudsen, V. O., Harris, C. M., (1950), "Acoustical Designing in Architecture”, John Wiley & Sons.
 
- Kuttfuff, H., (1991), “Room Acoustics”, London, Elsevier Applied Science.
 
- Lawrence, A., (1989), “Acoustics and The Built Environment”, London, Elsevier Applied Science.
 
- Lawson, F., (1981), “Conference Convention & Exhibition Facilities”, Great Britain, Mackays of Chatham Ltd.
 
- Lord, P., Templeton, D., (1983), “Detailing For Acoustics”, London, Architectural Press.
 
- Maekawa, Z., Lord, P., (1994), “Environmental and Architectural Acoustics”, London, E&FN Spon.
 
- Özer, M., (1979), “Yapı Akustiği ve Ses Yalıtımı”, İstanbul, Arpaz Matbaacılık. 
 
- Parkin, P. H., Humphreys, H. R., (1958), “Acoustics, Noise and Buildings”, London, Faber and Faber Ltd.
 
- Smith, B. J., (1970), “Environmental Physics Acoustics”, New York, Elsevier Publishing Company, 1970.
 
- Yerges, L. F., (1969), “Sound, Noise and Vibration Control”, Van Nostrand Reinhold Company.
 
- West, M., (1973), “The Sound Attenuation in an Open-Plan Office”, Applied Acoustics, Vol.6.
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin kapsamının tanıtılması. Anlatım
2. Hafta Pasif iklimlendirme - İklim ve iklim elemanları, iklimsel konfor. Anlatım
3. Hafta Pasif iklimlendirme - İklim elemanlarının değişimi, yorumlanması; iklim ve enerji kontrolünde etkili olan yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri (yer, yön, yapı kabuğu, bina biçimi, bina aralıkları, vb.) Anlatım
4. Hafta Pasif iklimlendirme - Binanın kabuk tasarımı. Anlatım
5. Hafta Pasif iklimlendirme Uygulama - Binanın kabuk tasarımı. Anlatım + Uygulama
6. Hafta Ara Sınav 1 Ses kontrolü - Giriş, tanımlar, ses, insan sağlığı ve gürültü ilişkisi, Sınav + Anlatım
7. Hafta Yapma çevrenin gürültüyü kontrol eden bir sistem olarak tasarlanması. Ses kontrolü - Binalarda gürültü ve titreşim kontrolü. Uygulama - Hacimlerin gürültü kontrolü açısından düzenlenmesi. Anlatım + Uygulama
8. Hafta Yapı elemanlarında ses yalıtımı Anlatım
9. Hafta Ses kontrolü - Salonların akustik tasarımı Anlatım
10. Hafta Ara Sınav 2 Uygulama - Konferans salonlarının akustik düzenlenmesi. Sınav + Uygulama
11. Hafta Aydınlatma - Giriş, temel bilgiler, aydınlatmanın türleri; Fotometrik büyüklükler, yasalar, görsel konfor. Anlatım
12. Hafta Aydınlatma - Görsel konfor, ışık kontrolünde etkili olan yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri pencereler, hacim boyutları, iç yüzey yansıtıcılıkları, dış engeller, yapma ışık kaynakları, vb.). Anlatım
13. Hafta Ara Sınav 3 Aydınlatma - Yapma aydınlatma sistemleri. Sınav + Anlatım
14. Hafta Uygulama - Mekanlarda gün ışığı sağlamayı etkileyen faktörler, pencere tasarımı. Uygulama
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 3 45
Projeler 4 15
Final 1 40


ÖÇ-1Çevresel sistemlerin tasarımında iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerine sahip olma
ÖÇ-2Yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina yerleşimlerini planlayabilme
ÖÇ-3Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini doğru bir şekilde uygulayabilme
ÖÇ-4Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma konularının temel ilkelerini kullanabilme
ÖÇ-5Işık kontrolünde etkili olan yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenlerini analiz edebilme
ÖÇ-6Yapma aydınlatma sisteminin temel ilkelerini uygulayabilme
ÖÇ-7Çevresel sistemlerin tasarımında akustik konularının temel ilkelerini kullanabilme
ÖÇ-8Yapma çevrenin gürültüyü kontrol eden bir sistem olarak tasarlanmasını ve gürültü kontrolünün temel ilkelerini uygulayabilme
ÖÇ-9Yapı elemanlarında ses yalıtımının temel ilkelerini uygulayabilme
ÖÇ-10Hacim akustiğinin temel ilkelerine sahip olma ve uygulamaya aktarabilme
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5                             
ÖÇ 6                             
ÖÇ 7                             
ÖÇ 8                             
ÖÇ 9                             
ÖÇ 10