Lisans
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


MİMARİ TASARIM II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
MIM0002 2 MİMARİ TASARIM II 2/6/0 Z Türkçe 8
Dersin Amacı

MTS II stüdyosunda, çevre/yer ve mekân duygusunun, basit programlar içeren kapalı, açık/yarı açık mekânlardan oluşan bir tasarım problem aracılığı ile aktarılması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, bireysel ya da grup elemanı olarak stüdyo çalışmalarında yer alınmasının ve stüdyoda yapılan tüm projelerin paylaşıma ve eleştiriye açık olmasının, öğrencinin sosyal ve mimari iletişim yeteneğinin gelişmesinde etkili olması beklenmektedir.

Uygulamalar, ders öğretim üyelerinin yürüttüğü, öğrencilerin katılımıyla yapılan stüdyo çalışmalarına (uygulama ve ödevler) dayalıdır. Sunumlar, çizim uygulamaları ve ev ödevleri içerir.

Öğrenciler süreç içerisinde çizim ve tasarım becerilerini geliştirir ve stüdyo öğrencinin mekân, algı, çevre, malzeme, strüktür, form, bağlam, içerik gibi kavramlar üzerine düşündüğü onları yeniden yorumladığı ve keşfettiği dinamik ve deneysel bir ortam sunar. Bu keşifler dönem boyunca kaydedilir ve dönem sonunda teslim edilir. 

 

Dönem boyunca programda öğrencinin bireysel ve grup çalışma becerisini geliştirdiği altı küçük stüdyo çalışmasından oluşan iki mimari tasarım çalışması ve bir dönem projesi yer alır. Ön Koşullar MIM0002 - Mimari Tasarım II
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Sevinç ERTÜRK, Doç. Dr. Yasemin Erkan Yazıcı
Asistanlar Arş.Gör. Hilal IAVARONE
Ders Gün,Saat ve Yeri A grubu: Pazartesi, 09:00-13:00; Perşembe 13.00-17.00; MTS V B grubu: Pazartesi, 13:00-17:00; Perşembe 09.00-13.00; MTS V
Görüşme Saatleri ve Yeri Prof. Dr. Sevinç ERTÜRK 2C-14 Arş.Gör. Hilal IAVARONE 2C-07
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Ders öğretim üyelerinin yürüttüğü öğrencilerin katılımıyla yapılan stüdyo çalışmalarına (uygulama ve ödevler) dayalıdır. Sunumlar, çizim uygulamaları ve ev ödevleri içerir.

Öğrenciler süreç içerisinde çizim ve tasarım becerilerini geliştirir ve stüdyo öğrencinin mekan, algı, çevre, malzeme, strüktür, form, bağlam, içerik gibi kavramlar üzerine düşündüğü onları yeniden yorumladığı ve keşfettiği dinamik ve deneysel bir ortam sunar. Bu keşifler dönem boyunca kaydedilir ve dönem sonu portfolyosunda teslim edilir.

 Dönem boyunca programda öğrencinin bireysel ve grup çalışma becerisini geliştirdiği iki ayrı proje ve analiz ve veri toplama çalışmaları yeralır.

 

 

Temel Kaynaklar

Koolhaas, Rem, 2001. The Harvard Design School Guide to Shopping, p:1-128. Taschen, New York, Tokyo.

Baraka, 2001. Yönetmen: Ron Fricke.

Tanyeli, Uğur. ‘Çekirdek Aile Çökünce Mimarlıkta Ne Olur? Ya da Tokyo’da Ne Oluyor?’, Arredamento Mimarlık, s.

Tschumi, Bernard, 1996. ‘Space and Program.’ Architecture and Disjunction, MIT Press, Cambridge.

Giddens, Anthony, 1994. Modernliğin Sonuçları, p:25-48. Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

 

Baudelaire, Charles, 2003. Modern Hayatın Ressamı, sunuş Ali Artun, çev. Ali Berktay, İletişim Yayınları, İstanbul.

 

Certeau, Michel de, 1988 (1984). The Practice of Everyday Life, tr. by Steven endell, p:1-15, University of California Press, London, England.

 

Dovey, Kimberly, 1985. Home and Homelessness in Home Environment, ed. by Irvin Altman, Plenum Press, New York.

 

Agkathidis, A., 2009. Modular Structures in Design and Architecture, BIS Publishers.
  Anon. Density: New Collective Housing, Condensed Edition (2006). Edited and Published by A+T (Density Series).

 

Anon. Hoco – Density Housing Construction & Costs, (2009). (Ed) and Published by A+T (Density Series).

 

Boeri, S. 2001. Mutations: Harward Project on the City, Rem Coolhaas. Actar.

 

De Cauter Lieven, 2003. The Capsular Civilization: On the City in the Age of Fear, pp. 10-40, NAi Publishers, Belgium.

 

Fernandez Per, A., 2007. D Book – Density, Data, Diagrams, Dwellings, A+T Density Series Editions.

 

Kloos, Maarten; Wedt, Dave, 2000. Formats For Living. ARCAM Pocket, Architectura &Natura Press, Amsterdam.

 

Koster, Egbert, 1995. Oostelijk Havengebied Amsterdam: Eastern Docklands. Architectura &Natura, Amsterdam.

Zumthor, P., 2005. Thinking Architecture, Birkhauser.

Zumthor, P., Atmospheres: Architectural Environments, Surrounding Objects, Birkhauser.

Pallasmaa, J., 1994. The Eyes of the Skin.

Artun, A, Ojalvo, R. 2012. Arzu Mimarlığı , İLETİŞİM

Bachelard, G. 2013. Mekanın Poetikası, İstanbul: İthaki Yayınları

Colomina, B,2011. Mahremiyet ve Kamusallık, Metis Yayıncılık

Kaçel, Ela. “‘İdeal Ev’ Aranıyor”. Cogito 18: 160-75.

Koolhaas, R, 2013. Houselife filmi.

Merleau-Ponty, M., 2005. Algılanan Dünya, Metis Yayınları, İstanbul.

Sharr, A. 2017. Mimarlar için Heidegger, YEM

Diğer Kaynaklar

https://www.theguardian.com/cities/2014/nov/21/how-to-create-happy-communities-through-co-housing

https://www.ted.com/talks/grace_kim_how_cohousing_can_make_us_happier_and_live_longer/reading-list

http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=358&RecID=1986

The Pruitt-Igoe Myth, 2011. Documentary Film, Directed by Chad Freidrichs.

Bir Tutum Baharat, 2003. Directed by Tassos Baulmetis.

Pamuk, Orhan, 2014. Kafamda Var Bir Tuhaflık. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Ballard, J.G., 2012. Gökdelen (High Rise), çev. Dost Körpe, Sel Yayıncılık, İstanbul.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Kayıtlar ve Tanışma MTÇ-I A: İki boyuttan üç boyuta geçiş çalışması Tanışma Araştırma
2. Hafta MTÇ-I B: Katlanmış Plak çalışması MTÇ-I C: Origami çalışması Stüdyo Çalışması
3. Hafta MTÇ-I ARA DEĞERLENDİRME MTÇ-II A: Strüktür çalışması Tartışma Gezi
4. Hafta MTÇ-II B: Kütleler arası geçiş çalışması MTÇ-II C: Örüntü çalışması Stüdyo Çalışması
5. Hafta MTÇ-II ARA DEĞERLENDİRME MTÇ-III Dönem projesine geçiş Stüdyo Çalışması
6. Hafta Alan Gezisi: HALİÇ Tema çalışması ve alan analizleri Stüdyo Çalışması
7. Hafta Alan analizleri Temalı Yaz Okulu poster çalışması Stüdyo Çalışması Teslim
8. Hafta Stüdyo Çalışması Gezi Stüdyo Çalışması
9. Hafta Stüdyo Çalışması Stüdyo Çalışması
10. Hafta Stüdyo Çalışması Stüdyo Çalışması Değerlendirme
11. Hafta ARA DEĞERLENDİRME Stüdyo Çalışması Stüdyo Çalışması Gezi
12. Hafta Stüdyo Çalışması Stüdyo Çalışması
13. Hafta Poster ve sunum çalışması Stüdyo Çalışması
14. Hafta Poster ve sunum çalışması Stüdyo Çalışması
15. Hafta PROJE TESLİMLERİ PROJE JÜRİSİ Stüdyo Çalışması
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Projeler 2 30
Derse Devam / Katılım 1 20
Final 1 50


ÖÇ-1Konu ile ilgili bilgiler elde etme, belgeleme, (BİLGİ)
ÖÇ-2Yere ilişkin doğal ve yapay özelliklerin, çevrenin öğrenilmesi, (BİLGİ)
ÖÇ-3Bilgilerin sunuma hazırlanmak üzere yorumlanması, değerlendirilmesi, (BECERİ)
ÖÇ-4Temel mimari ilkeleri yerle ilişkilendirerek değerlendirme, öneriler geliştirebilme, (BECERİ)
ÖÇ-5Temel mimari ilkeleri bina ve iç mekan düzeyinde ele alarak tasarlama, sunabilme, (YETKİNLİK)
Program Çıktıları
PÇ-1Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirme, ulaşılan sonuçları benzer ölçülerle irdeleme becerisi.
PÇ-2İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
PÇ-3Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
PÇ-4Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
PÇ-5Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
PÇ-6Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
PÇ-7Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
PÇ-8Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
PÇ-9Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
PÇ-10Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
PÇ-11Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
PÇ-12Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
PÇ-13Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
PÇ-14Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
PÇ-15Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
PÇ-16Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
PÇ-17Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
PÇ-18Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-19Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
PÇ-20Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
PÇ-21Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
PÇ-22Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
PÇ-23Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
PÇ-24Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
PÇ-25Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.
PÇ-26Liderlik: Toplumun çevresel, sosyal ve estetik duyarlılıklarını gözeterek, yapı tasarımı ve uygulama süreçlerini örgütleme ve geliştirme yöntemlerini anlama.
PÇ-27Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Mimarın mesleki haklarında, topluma ve işverenine karşı sorumluluklarında belirleyici rolü olan yasal çerçeveyi anlama.
PÇ-28Meslek Pratiği: Mesleki gelişimde meslek öncesi pratiğin rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama.
PÇ-29Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada toplumsal, politik ve kültürel öğelere ilişkin mesleki yargıların oluşumu için gereken etik yaklaşımları anlama.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27PÇ 28PÇ 29
ÖÇ 1                             
ÖÇ 2                             
ÖÇ 3                             
ÖÇ 4                             
ÖÇ 5