Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


GİRİŞİMSEL PAZARLAMA

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
GİR0019 GİRİŞİMSEL PAZARLAMA 2/0/0 SA TÜRKÇE 4
Dersin Amacı
 

Bu dersin amacı yenilikçilik ile yakın bir ilişkisi bulunan girişimcilik kavramının, yenilikçi bir düşünceyi tanıtmak ve benimsetmek için önemli bir unsur olan pazarlama kavramı ile birleştirerek, yeni girişimcilerin yetişmesine ve pazarlama faaliyetleri ile girişimci fikri birleştirerek başarıyı elde etmelerine olanak sağlamak için, öğrencileri bilgilendirmektir.

Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Neslihan Ergün
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma 13:00-14:50 Basın Ekspres Kampüsü Z-03
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğretim görevlisi ile randevu alınmalıdır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Temel Kaynaklar -

Frederick G. Crane, Marketing for Entrepreneurs Concepts and Applications for New Ventures, 2012

Diğer Kaynaklar -Bu alanda yazılmış makale ve yapılmış çalışmalar ile hazırlanmış ders notları
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Pazarlama ve Girişimcilik Sözlü Anlatım, Sunum, Tartışma
2. Hafta Girişimsel Pazarlama Kavramı ve Gelişimi Sözlü Anlatım, Sunum, Tartışma
3. Hafta Girişimsel Pazarlamanın Unsurları Sözlü Anlatım, Sunum, Tartışma
4. Hafta Geleneksel Pazarlama ve Girişimci Pazarlama Arasındaki Farklar Sözlü Anlatım, Sunum, Tartışma
5. Hafta Girişimsel Pazarlamanın Getirdiği Yenilikler Sözlü Anlatım, Sunum, Tartışma
6. Hafta Girişim Açısından Proaktiflik ve Fırsat Odaklılık Sözlü Anlatım, Sunum, Tartışma
7. Hafta Vize Sınavı
8. Hafta Girişim Açısından Müşteri Odaklılık ve Yenilik Odaklılık Sözlü Anlatım, Sunum, Tartışma
9. Hafta Kaynak Kaldıracı ve Değer Yaratma Sözlü Anlatım, Sunum, Tartışma
10. Hafta Girişimsel Pazarlama Modeli Geliştirmek Sözlü Anlatım, Sunum, Tartışma
11. Hafta KOBİ’ler için Girişimsel Pazarlamanın Önemi Sözlü Anlatım, Sunum, Tartışma
12. Hafta Girişimcilik ve Teknoloji İlişkisi, E-Pazarlama Sözlü Anlatım, Sunum, Tartışma
13. Hafta Girişimsel Pazarlamanın Getirdiği Stratejik Faydalar ve Stratejik Esneklik Sözlü Anlatım, Sunum, Tartışma
14. Hafta Genel Değerlendirme Sözlü Anlatım, Tartışma
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


ÖÇ-1Girişimcilik ve pazarlama alanıyla ilgili temel bilgileri öğrenmek
ÖÇ-2İki ayrı alanda da yaşanan paradigma değişimlerini bilmek
ÖÇ-3Girişimsel pazarlama alanında elde ettiği bilgileri, yenilikçi fikirleri uygulamakta kullanmak
ÖÇ-4Girişimcilik ile ilgili karşılaştığı sorunları, pazarlama odaklı analiz edebilmek
ÖÇ-5Çözüm önerileri geliştirebilmek
Program Çıktıları
PÇ-1Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tarihi gelişimi içinde tanımlayabilme.
PÇ-2Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
PÇ-3KOBİ yönetiminin ve sorunlarının Büyük İşletme yönetiminden ve sorunlarından farklı yanlarını ayırt etme
PÇ-4Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme
PÇ-5Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir yürütme
PÇ-6Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve iş yeri ortamına aktarabilmektedir.
PÇ-7Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile yeni işi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
PÇ-8Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-9Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
PÇ-10Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5