Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Girişimcilik Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÖNETİMİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÖNETİMİ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
GİR0023 BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÖNETİMİ 2/0/0 SA TÜRKÇE 4
Dersin Amacı
Gelişen bilişim sistemlerini değerlendirmek ve dünya çapındaki uygulamalarını aktarmak. İş ihtiyaçlarını karşılayan bir bilişim sistemi oluşturmak için gereklilikleri açıklamak. Bilişim sistemlerini iş stratejisine göre oluşturma ve yönetmeyi aktarmak. 
Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Kağan Okatan
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı 13:00-14:50 Basın Ekspres Yerleşkesi Lounge Kat L-01 Amfi
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı 11:00-12:00 Basın Ekspres Yerleşkesi B Blok Kat 6 Oda 7
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sunum ve tartışma
Temel Kaynaklar Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2015). Management Information Systems: Managing the Digital Firm Plus MyMISLab with Pearson eText--Access Card Package. Prentice Hall Press.

 
Diğer Kaynaklar Shane, S. (2008). The handbook of technology and innovation management. John Wiley & Sons.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Günümüzde Küresel İşletmelerde Bilişim Sistemleri Sunum ve tartışma
2. Hafta Küresel E-Ticaret ve İşbirliği Sunum ve tartışma
3. Hafta Bilişim Sistemleri, örgütlenme ve strateji Sunum ve tartışma
4. Hafta Bilişim Sistemlerinde Etik ve Sosyal Konular Sunum ve tartışma
5. Hafta Bilgi Teknolojileri Altyapısı ve Gelişen Teknolojiler Sunum ve tartışma
6. Hafta İş Zekasının Temelleri: Veritabanları ve Bilgi Yönetimi Sunum ve tartışma
7. Hafta Telekomünikasyon, İnternet ve Kablosuz Teknolojiler Sunum ve tartışma
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Bilgi Sistemlerinin Güvenliğinin Sağlanması Sunum ve tartışma
10. Hafta İşletimsel Mükemmellik ve Müşteri Samimiyetinin Sağlanması: Kurumsal Uygulamalar Sunum ve tartışma
11. Hafta E-Ticaret: Dijital Pazarlar, Dijital Ürünler Sunum ve tartışma
12. Hafta Bilgi Yönetimi Sunum ve tartışma
13. Hafta Bilişim Sistemleri Oluşturma Sunum ve tartışma
14. Hafta Projeleri yönetme Sunum ve tartışma
15. Hafta Final Haftası
16. Hafta Final Haftası
17. Hafta Final Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 40


ÖÇ-1Öğrenciler, yenilikçi çıktılar için bilişim sistemlerini oluşturma ve işletme bilgisine sahip olurlar.
ÖÇ-2Öğrenciler, girişimcilik ve profesyonel yönetim için önde gelen bilişim sistemi prensiplerini, metotlarını, araçlarını kavramış olurlar.
ÖÇ-3Öğrenciler, bilişim ve bilgi teknolojileri alanının temel kavramlarını ve güncel teknikleri kapsayan genişlemesine bilgi sahibi olurlar.
ÖÇ-4Öğrenciler, bilgi yönetimi ve iş zekası gibi önde gelen entelektüel sermaye kavramlarını ve işletmedeki önemini kavramış olurlar.
Program Çıktıları
PÇ-1Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tarihi gelişimi içinde tanımlayabilme.
PÇ-2Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
PÇ-3KOBİ yönetiminin ve sorunlarının Büyük İşletme yönetiminden ve sorunlarından farklı yanlarını ayırt etme
PÇ-4Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme
PÇ-5Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir yürütme
PÇ-6Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve iş yeri ortamına aktarabilmektedir.
PÇ-7Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile yeni işi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
PÇ-8Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-9Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
PÇ-10Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4