Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


EKONOMİ YAZARLIĞI

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
GİR0055 EKONOMİ YAZARLIĞI 2/0/0 SA TÜRKÇE 4
Dersin Amacı
 Bu ders, öğrencilere ekonomik araştırma tekniklerini, doğru kaynak tarama yöntemlerini öğreterek ekonomi yazarlığı konusunda temel bilgi ve birikime sahip olmalarını amaçlamaktadır.
Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri Dr. Talat Yeşiloğlu
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi 13:00-14:50 Basın Ekspres Kampüsü B-302
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğretim Görevlisi ile irtibat kurulmalıdır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Temel Kaynaklar -Robert Neugeboren with Mireille Jacobson-Writing Economics
Diğer Kaynaklar -Ders Notları ve İnternet
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Ekonomik Yaklaşıma Giriş Sözlü Anlatım, Tartışma, Yazılı Anlatım
2. Hafta Teşvik Teorisi Sözlü Anlatım, Tartışma, Yazılı Anlatım
3. Hafta Ekonomik Yazım Sözlü Anlatım, Tartışma, Yazılı Anlatım
4. Hafta Ekonomik Yazımlarda Anahtar Kelime Tespiti Sözlü Anlatım, Tartışma, Yazılı Anlatım
5. Hafta Literatür Taraması Sözlü Anlatım, Tartışma, Yazılı Anlatım
6. Hafta Ekonomik Modeller Sözlü Anlatım, Tartışma, Yazılı Anlatım
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Hipotezlerin Kurulması ve Test Edilmesi Sözlü Anlatım, Tartışma, Yazılı Anlatım
9. Hafta Kaynak Tarama Teknikleri Sözlü Anlatım, Tartışma, Yazılı Anlatım
10. Hafta Periyodik Arama Teknikleri Sözlü Anlatım, Tartışma, Yazılı Anlatım
11. Hafta Kullanılacak Araçların Tespiti Sözlü Anlatım, Tartışma, Yazılı Anlatım
12. Hafta Kullanılacak Araçların Tespiti (Devam) Sözlü Anlatım, Tartışma, Yazılı Anlatım
13. Hafta Araştırma Sonuçlarının Karşılaştırılması Sözlü Anlatım, Tartışma, Yazılı Anlatım
14. Hafta Araştırma Sonuçlarının Karşılaştırılması (Devam) Sözlü Anlatım, Tartışma, Yazılı Anlatım
15. Hafta Final sınavı
16. Hafta Final sınavı
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


ÖÇ-1Ekonomik araştırma tekniklerini öğrenme
ÖÇ-2Doğru kaynak taraması yapabilme
ÖÇ-3Periyodik arama tekniklerini kavrayabilme
ÖÇ-4Ekonomik konular hakkında akademik ve bilimsel yazılar yazabilme gibi edinimler sağlamaktadır.
Program Çıktıları
PÇ-1Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tarihi gelişimi içinde tanımlayabilme.
PÇ-2Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
PÇ-3KOBİ yönetiminin ve sorunlarının Büyük İşletme yönetiminden ve sorunlarından farklı yanlarını ayırt etme
PÇ-4Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme
PÇ-5Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir yürütme
PÇ-6Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve iş yeri ortamına aktarabilmektedir.
PÇ-7Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile yeni işi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
PÇ-8Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-9Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
PÇ-10Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4