Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Girişimcilik Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / TÜRKİYENİN ULUSLARARASI TİCARİ REKABETİ

TÜRKİYENİN ULUSLARARASI TİCARİ REKABETİ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
GIR0059 TÜRKİYENİN ULUSLARARASI TİCARİ REKABETİ 2/0/0 SA TÜRKÇE 4
Dersin Amacı
 Dersin amacı rekabet kavramı üzerinde odaklanarak, Türkiye’nin ticari rekabette konumu hakkında bilgi vermektir.
Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Dr. Hakan Çınar
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma, 12:00-16:50, Basın Ekspres Yerleşkesi A Blok A401
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğretim elemanından randevu alınız.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Temel Kaynaklar -Mehmet Faysal GÖKALP - Cüneyt Yenal KESBİÇ, Uluslararası Rekabet Sürecinde Türkiye, Beyaz Yayınları, İstanbul, 2005.
Diğer Kaynaklar -Erdal TÜRKKAN, Rekabet Teorisi ve Endüstri İktisadı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2001
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Temel Kavramlar (Rekabet Kavramı, Temel Fonksiyonları, Piyasalar ve Rekabet, Rekabet ve Etkinlik anlatım, tartışma
2. Hafta İktisat Okulları ve Rekabet (Klasik Okul, Neo-Klasik Okul, Fonksiyonel Rekabet) anlatım, tartışma
3. Hafta İktisat Okulları ve Rekabet (K. Marx, Avusturya Okulu, Schumpeteryan Rekabet) anlatım, tartışma
4. Hafta Rekabetin Engellenmesi ve Korunması (Korumacılık) Vaka analizleri
5. Hafta Rekabetin Engellenmesi ve Korunması (Rekabet Politikaları) Vaka analizleri
6. Hafta Rekabet Gücü Kavramı Vaka analizleri
7. Hafta Rekabet Gücünü Belirleyen Faktörler Vaka analizleri
8. Hafta Ara sınav Sınav
9. Hafta Rekabet Gücünün Ölçülmesi Ekonomik Gösterge Yorumlaması
10. Hafta Türkiye’nin Rekabet Gücü Vaka analizleri
11. Hafta Türkiye'de Firma Düzeyinde Rekabet Politikası anlatım, tartışma
12. Hafta Ülke Düzeyinde Rekabet Politikası anlatım, tartışma
13. Hafta Uluslararası Düzeyde Rekabet Politikası anlatım, tartışma
14. Hafta Final Sınav
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


ÖÇ-1Rekabet kavramını yorumlayabilirler.
ÖÇ-2İktisat okullarının bakış açısına göre rekabeti tanımlayabilirler.
ÖÇ-3Türkiye’nin mevcut rekabet gücünü betimleyebilirler.
ÖÇ-4Ülkelerin rekabet gücünü ölçüp eleştirebilirler.
ÖÇ-5Türkiye’de farklı sektörlerin ticari avantajları ve dezavantajları birbiriyle karşılaştırabilirler.
Program Çıktıları
PÇ-1Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tarihi gelişimi içinde tanımlayabilme.
PÇ-2Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
PÇ-3KOBİ yönetiminin ve sorunlarının Büyük İşletme yönetiminden ve sorunlarından farklı yanlarını ayırt etme
PÇ-4Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme
PÇ-5Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir yürütme
PÇ-6Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve iş yeri ortamına aktarabilmektedir.
PÇ-7Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile yeni işi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
PÇ-8Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-9Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
PÇ-10Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5