Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


YENİLİK YÖNETİMİ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
İİBF0073 YENİLİK YÖNETİMİ 2/0/0 SA TÜRKÇE 4
Dersin Amacı
 Öğrencilerin yenilik kavramına olan ilgilerinin artırılması ve süreklilik kazanmasının; yenilikçi, yaratıcı,sistematik ve proje mantığı içinde düşünmelerinin sağlanması.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar Derse devam aranmaktadır.
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Salih Keskin
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, 17-00-18:50 arası Basın ekspres kampüsünde Z-06 dersliğinde
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğretim görevlisi ile görüşerek
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Temel Kaynaklar - Rekabette  Başarının Yolu, Teknoloji Yönetimi, Dr.Halime İnceler Sarıhan, Desnet Yayınları, İst, 1998.

- İş Dünyasında Yenilik ve Yaratıcılık; Richard Luecke, Çev.Turan Parlak, T.İş Bankası yayını, İst.2011

- Teknoloji Yönetimi, Prof.Dr.Murat Erdal, Türkmen Kitabevi, 2009.

- Teknoloji Yönetimi; Frederick Betz, Tübitak yayını, Ankara
Diğer Kaynaklar - Teknolojik Yenilik ve Ar-Ge Yönetimi, Doç.Dr.İsmet Sabit Barutçugil, Bursa Üniversitesi İİBF yayını, 1981.

- Technology Management, Robert Szakoni, CRC Press, USA, 1998.

- The Map of Innovation, Kevin O'Connor, Crown Business, NY, 2003.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Yenilik yönetiminin önemi ve büyümeye katkısı Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar, proje hazırlama, ödev sunumu, ekip tartışmaları, örnek olay çözümlemeleri
2. Hafta Yenilik, sürekli iyileştirme, buluş, faydalı model, tasarım kavramlarının incelenmesi Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar, proje hazırlama, ödev sunumu, ekip tartışmaları, örnek olay çözümlemeleri
3. Hafta Yeniliğin kaynakları Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar, proje hazırlama, ödev sunumu, ekip tartışmaları, örnek olay çözümlemeleri
4. Hafta Sanayi kuruluşlarında teknoloji, ar-ge ve yeniliğe yatırım yapmak, Sürecin işleyişi Yenilikçi kuruluşların özellikleri Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar, proje hazırlama, ödev sunumu, ekip tartışmaları, örnek olay çözümlemeleri
5. Hafta Kuruluşların teknoloji ve yenilik stratejileri, Başarı ve başarısızlık nedenleri, Başarı için faktörler Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar, proje hazırlama, ödev sunumu, ekip tartışmaları, örnek olay çözümlemeleri
6. Hafta Ar-ge ve yenilik planlamasında kullanılan teknikler, Teknolojik tahmin teknikleri, proje seçimi ve proje planlama teknikleri Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar, proje hazırlama, ödev sunumu, ekip tartışmaları, örnek olay çözümlemeleri
7. Hafta Vize Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar, proje hazırlama, ödev sunumu, ekip tartışmaları, örnek olay çözümlemeleri
8. Hafta Projeler nasıl planlanır? PERT/CPM uygulamaları, Örnek olay incelemesi Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar, proje hazırlama, ödev sunumu, ekip tartışmaları, örnek olay çözümlemeleri
9. Hafta Yenilik yönetimi için örgütlenme, Otonom çalışma grupları, Kendini yöneten takımlar, Geliştirme ekipleri Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar, proje hazırlama, ödev sunumu, ekip tartışmaları, örnek olay çözümlemeleri
10. Hafta Ar-ge yöneticisinde ve çalışanlarında olması gereken özellikler Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar, proje hazırlama, ödev sunumu, ekip tartışmaları, örnek olay çözümlemeleri
11. Hafta Teknoloji ve Ar-ge yoluyla kurumsal performansın artırılması, Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar, proje hazırlama, ödev sunumu, ekip tartışmaları, örnek olay çözümlemeleri
12. Hafta Ar-ge takımlarının yönetimi ve denetimi, bütçe performansı Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar, proje hazırlama, ödev sunumu, ekip tartışmaları, örnek olay çözümlemeleri
13. Hafta Günümüzün ve geleceğin yeni teknolojileri Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar, proje hazırlama, ödev sunumu, ekip tartışmaları, örnek olay çözümlemeleri
14. Hafta Geleceğin şehirleri, Teknoparklar, teknoloji merkezleri, nanoteknoloji, görünmeyen kıtalar, siber uzay Anlatım, tartışma, sınıf içi uygulamalar, proje hazırlama, ödev sunumu, ekip tartışmaları, örnek olay çözümlemeleri
15. Hafta Final Sınav Sınav
16. Hafta Final Sınav Sınav
17. Hafta Final Sınav Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


ÖÇ-1Yenilik Yönetimi konusundaki bilgi düzeyinin yükseltilerek iş yaşamına adaptasyonun sağlanması
ÖÇ-2Sistem mantığı ile düşünme, olaylar arasındaki ilişkileri kavrama, model kurma yeteneğinin geliştirilmesi
ÖÇ-3Derse katılım, sınıf uygulamaları ve proje çalışmaları yoluyla bilgilerini teoriden pratiğe aktarabilmelerinin sağlanması
ÖÇ-4 Olayları analiz etme ve yorumlama becerisinin kazandırılarak, iş yaşamına ve topluma katkı sağlama bilincinin geliştirilmesi
ÖÇ-5Problemleri tanımlama, analiz yapma ve problem çözme yeteneğinin kazandırılması
ÖÇ-6Yenilikçi ve yaratıcı birey olma bilincinin geliştirilerek ve bilgilerin teoriden pratiğe dönüştürülerek fikir üretilmesi, tartışılması ve toplumsal sorunların çözümünde kullanılması becerisinin geliştirilmesi
Program Çıktıları
PÇ-1Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tarihi gelişimi içinde tanımlayabilme.
PÇ-2Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
PÇ-3KOBİ yönetiminin ve sorunlarının Büyük İşletme yönetiminden ve sorunlarından farklı yanlarını ayırt etme
PÇ-4Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme
PÇ-5Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir yürütme
PÇ-6Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve iş yeri ortamına aktarabilmektedir.
PÇ-7Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile yeni işi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
PÇ-8Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-9Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
PÇ-10Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5          
ÖÇ 6