Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


E-TİCARET

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
İİBF0020 E-TİCARET 2/0/0 SA TÜRKÇE 4
Dersin Amacı
 Öğrencinin günümüz ticaret dünyasının yeni bir açısı olan, internet üzerinden alım-satım ve ticari işlemlere dair bilgi sahibi olması ve internet üzerinden alım-satım yapabilmesinin sağlanması.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar Derse devam aranmaktadır.
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Orhan Şener
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe 11-13 arası Basın Ekspres Kampüsü, derslik: A-404
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğretim görevlisi ile görüşerek
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Temel Kaynaklar -
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta E-ticarette tüketici hak ve sorumlulukları Sözlü anlatım, soru-cevap, tartışma, örnek olay incelemesi
2. Hafta E-ticarette sözleşme usul ve hükümleri Sözlü anlatım, soru-cevap, tartışma, örnek olay incelemesi
3. Hafta E-ticaret yoluyla oluşacak suç ve uyuşmazlıkların çözümü Sözlü anlatım, soru-cevap, tartışma, örnek olay incelemesi
4. Hafta İnternet ortamında yayınların hukuki yönü Sözlü anlatım, soru-cevap, tartışma, örnek olay incelemesi
5. Hafta Elektronik haberleşmenin hukuki yönü Elektronik imza uygulamasının hukuki yönü Sözlü anlatım, soru-cevap, tartışma, örnek olay incelemesi
6. Hafta Ticaret kavramı ve önemi E-Ticaret araçları Sözlü anlatım, soru-cevap, tartışma, örnek olay incelemesi
7. Hafta Vize Sınav
8. Hafta E-Ticaret uygulamaları Veri analiz teknikleri Sözlü anlatım, soru-cevap, tartışma, örnek olay incelemesi
9. Hafta E-Ticaret uygulamaları Sözlü anlatım, soru-cevap, tartışma, örnek olay incelemesi
10. Hafta Web tanımı Web programları Sözlü anlatım, soru-cevap, tartışma, örnek olay incelemesi
11. Hafta Web program kurulumu Sözlü anlatım, soru-cevap, tartışma, örnek olay incelemesi
12. Hafta Web sayfasının satıştaki yeri ve önemi Sözlü anlatım, soru-cevap, tartışma, örnek olay incelemesi
13. Hafta Web sayfasının satıştaki yeri ve önemi Sözlü anlatım, soru-cevap, tartışma, örnek olay incelemesi
14. Hafta İşletmeler arası (B2B) ve İşletmeden nihai tüketiciye (B2C) yapılan ticaret Sözlü anlatım, soru-cevap, tartışma, örnek olay incelemesi
15. Hafta Final Sınavı Sınav
16. Hafta Final Sınavı Sınav
17. Hafta Final Sınavı Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


ÖÇ-1E-ticarete dair bilgiler edinmek
ÖÇ-2E-ticaretin planlanmasını sağlamak
ÖÇ-3E-ticaretin yürütülmesini sağlamak
ÖÇ-4E-ticaret ile uluslararası ticareti öğrenmek
Program Çıktıları
PÇ-1Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tarihi gelişimi içinde tanımlayabilme.
PÇ-2Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
PÇ-3KOBİ yönetiminin ve sorunlarının Büyük İşletme yönetiminden ve sorunlarından farklı yanlarını ayırt etme
PÇ-4Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme
PÇ-5Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir yürütme
PÇ-6Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve iş yeri ortamına aktarabilmektedir.
PÇ-7Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile yeni işi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
PÇ-8Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-9Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
PÇ-10Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4