Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Girişimcilik Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / TÜRK EKONOMİSİNDE AİLE İŞLETMELERİ

TÜRK EKONOMİSİNDE AİLE İŞLETMELERİ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
İİBF0065 TÜRK EKONOMİSİNDE AİLE İŞLETMELERİ 2/0/0 SA TÜRKÇE 4
Dersin Amacı
 Türkiye'de faaliyet gösteren aile işletmelerinin yapıları, karşılaştıkları sorunlar incelenecektir. İşletmelerin iş ve yönetim fonksyonlarına hakim olmaları, yöneticilerin ve profesyonellerin karar verme süreçleri gibi temel konular iredelenecektir. 
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Dr. Andaç Toksoy
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma, 09:00-10:50
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı, 09:30-11:30, B Blok 0807
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Ders anlatımı,

-Proje ve sunumlar

-Vaka analizleri
Temel Kaynaklar -Aile İşletmelerinin Yapısı ve Geleceği; Bahar Akıngüç Günver; İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları. No:18, 2002.

-AGMER tarafından düzenlenmiş olan Aile İşletmeleri Kongre Kitapları. Kitaplara web sitesinden ulaşılabilir.
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin Tanıtımı ve İşlenişi Sözlü anlatım
2. Hafta İşletme ve Aile İşletmesi Kavramları, Özellikler, Aile İşletmelerinin Yeri ve Önemi, Türkiye’de Aile işletmeleri Sözlü anlatım
3. Hafta İşletme ve Aile İşletmesi Modelleri Sözlü anlatım
4. Hafta Aile İşletmeleri ile İlgili Temel Konular: Kurumsallaşma, Profesyonel Yönetim, Aile Anayasası, Aile Konseyi, Devir Sorunları, Sürdürülebilirlik Sözlü anlatım
5. Hafta Aile İşletmelerinde Yönetime Vekâlet Teorisi ve Kurumsal Yönetim Açılarından Bakış Sözlü anlatım
6. Hafta Aile İşletmelerinde İkinci ve Sonraki Nesillere Devir Sorunları, Kuşaklararası Farklılıklar Sözlü anlatım
7. Hafta Aile – İşletme İletişimi, Çatışmalar ve Yönetimi Sözlü anlatım
8. Hafta Aile İşletmelerinde Güven - Aile Kültürü ve İşletme Kültürü İlişkisi Sözlü anlatım
9. Hafta Vize Haftası Sınav
10. Hafta Aile İşletmelerinde Büyüme, Yönetim Kurulu, Kurumsallaşma, Aile Meclisi ve Halka Açılma Sözlü anlatım
11. Hafta Proje Çalışması: Öğrenci Sunumları Sözlü anlatım
12. Hafta Proje Çalışması: Öğrenci Sunumları Sunum
13. Hafta Proje Çalışması: Öğrenci Sunumları Sunum
14. Hafta Proje Çalışması: Öğrenci Sunumları Sunum
15. Hafta Final Sınavı Sınav
16. Hafta Final Sınavı Sınav
17. Hafta Final Sınavı Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


ÖÇ-1İşletme ile ilgili kavramları, teorik ve pratik yönetim süreçlerinin tanımları yapabilecektir.
ÖÇ-2Aile işletmelerinin yönetim becerilerini dış çevre ve iç çevrelerini dikkate alarak sistem yaklaşımı ile analiz edebilecek, sorunları kavrayabilecek ve çözümler üretebilecektir.
ÖÇ-3Aile işletmelerinin yönetim işlevlerini(planlama, organize etme, yürütme ve kontrol) kavrayacak, iş yaşamında firmalarda uygulayabilecektir.
ÖÇ-4Kaynaklara dayalı bireysel ve takım halinde işletme alanında araştırma, iletişim, sunum becerileri kazanmış olacaktır.
ÖÇ-5Öğrenilen teorik bilgilerin uygulanabilirliğini tartışmak.
Program Çıktıları
PÇ-1Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tarihi gelişimi içinde tanımlayabilme.
PÇ-2Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
PÇ-3KOBİ yönetiminin ve sorunlarının Büyük İşletme yönetiminden ve sorunlarından farklı yanlarını ayırt etme
PÇ-4Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme
PÇ-5Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir yürütme
PÇ-6Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve iş yeri ortamına aktarabilmektedir.
PÇ-7Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile yeni işi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
PÇ-8Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-9Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
PÇ-10Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5