Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


MÜZAKERE TEKNİKLERİ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
GİR0024 MÜZAKERE TEKNİKLERİ 2/0/0 SA TÜRKÇE 4
Dersin Amacı
 

Bu dersin amacı öğrencilere iletişimin önemine ve sonuçlarına dair bilgiler vererek, hem ileride iş hayatında karşılaşacakları mülakatlarda, hem de günlük hayatta insanlarla kurdukları etkileşimlerde, istenen sonuçlara ulaşmalarına yardımcı olacak ana iletişim ve müzakere yeteneklerini kazandırmaktır.  

Ön Koşullar Bulunmamaktadır
Eş Koşullar -
Özel Koşullar Derse devam
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Yüksel Arslan
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe 14-16 arası Basınexpress kampüsü A-501
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğretim Üyesi ile randevulaşarak
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Temel Kaynaklar -Fisher, R., Ury, W, & Patton, B. (1997). Getting To Yes: Negotiating Agreement Without Giving In. New York: Houghton Mifflin.
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş ve Temel Kavramlar Sözlü Anlatım, Sunum, Tartışma
2. Hafta Müzakerenin Tanımı ve Türleri Sözlü Anlatım, Sunum, Tartışma
3. Hafta Müzakerecinin Türleri Sözlü Anlatım, Sunum, Tartışma
4. Hafta Müzakere Kurmadaki Amaçlar Sözlü Anlatım, Sunum, Tartışma
5. Hafta Müzakerenin Süreci Sözlü Anlatım, Sunum, Tartışma
6. Hafta Müzakere Biçimleri Sözlü Anlatım, Sunum, Tartışma
7. Hafta Vize Sınavı Sınav
8. Hafta Müzakere Biçimleri Sözlü Anlatım, Sunum, Tartışma
9. Hafta Müzakerenin Stratejileri Sözlü Anlatım, Sunum, Tartışma
10. Hafta Müzakerenin Stratejileri Sözlü Anlatım, Sunum, Tartışma
11. Hafta Müzakere ve Zaman Unsuru Sözlü Anlatım, Sunum, Tartışma
12. Hafta Müzakerede İletişim Becerilerinin Önemi Sözlü Anlatım, Sunum, Tartışma
13. Hafta Vaka Analizi Sözlü Anlatım, Sunum, Tartışma
14. Hafta Genel Değerlendirme Sözlü Anlatım, Sunum, Tartışma
15. Hafta Final Sınavı Sınav
16. Hafta Final Sınavı Sınav
17. Hafta Final Sınavı Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


ÖÇ-1Müzakere tekniklerini öğrenmek
ÖÇ-2Bir anlaşmazlık durumunda stratejik düşünebilmek
ÖÇ-3Farklı insanlarla, farklı müzakere teknikleri kullanarak anlaşmak
ÖÇ-4Çıkar amaç ilişkilerini ve güç ilişkilerini analiz etmek
ÖÇ-5Karşılaşılan iletişim problemlerine etkili çözüm önerileri geliştirebilmek
Program Çıktıları
PÇ-1Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tarihi gelişimi içinde tanımlayabilme.
PÇ-2Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
PÇ-3KOBİ yönetiminin ve sorunlarının Büyük İşletme yönetiminden ve sorunlarından farklı yanlarını ayırt etme
PÇ-4Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme
PÇ-5Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir yürütme
PÇ-6Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve iş yeri ortamına aktarabilmektedir.
PÇ-7Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile yeni işi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
PÇ-8Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-9Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
PÇ-10Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5