Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


MEDENİYETLER TARİHİ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
İİBF0047 MEDENİYETLER TARİHİ 2/0/0 SA TÜRKÇE 4
Dersin Amacı
 Bu dersin temel amacı insanlığın ve medeniyetlerin tarihini küresel açıdan yani milliyet, coğrafya, din, etnisite ve cinsiyete dayalı sınır ve kimliklerin ötesine geçecek şekilde öğretmektir. Dersin odak noktası insanoğlunun geçmişinden bugüne kadar geldiği yaşam biçiminin başlı başına sorgulanabilecek bir konu olduğunu gösterebilmektir. Dersin bir başka önemli hedefi ise öğrencilerin insanoğlunun yarattığı medeniyetler de dahil bütün önemli özellik ve kimliklerinin tarihsel ve koşullara bağlı olduğunu ve bunun zamanla değişime uğrayacağını anlamalarını sağlamaktır.  Bu ders öğrencilere içinde yaşadığımız dünyayı anlayabilmek için önemli bir kavramsal çerçeve sağlamaktadır. Bu anlamda hem insanoğlunun başarıları ve yenilgilerini hem de bu başarı ve yenilgilerin ardındaki nedenleri göstermeye çalışmaktadır. Dersin sonunda öğrenciler dünya medeniyetleri hakkında ve modern toplumun başlıca özellikleri hakkında temel bir bilgi birikimine sahip olacaktır.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar Derse devam aranmaktadır.
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Burak Cop
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba 13-15 arası Basın Ekspres kampüsünde, derslik: Z-03
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğretim üyesi ile randevulaşarak
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Temel Kaynaklar -James C. Davis, The Human Story: Our History from the Stone Age to Today  (New York: Harper Collins, 2005).

William J. Duiker & Jackson J. Spielvogel, The Essential World History (6th edition; Boston; Wadsworth Cengage Learning, 2011).
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş Sözlü anlatım
2. Hafta Medeniyetin Doğuşu Sözlü anlatım
3. Hafta Yunan Şehir Devletleri & Diğer Medeniyetler: Çin Sözlü anlatım
4. Hafta İlk İmparatorluklar & Tek Tanrılı Dinlerin Doğuşu Sözlü anlatım
5. Hafta Orta Çağ, Rönesans, Coğrafi Keşifler Sözlü anlatım
6. Hafta Coğrafi Keşiflerin Sonuçları, Avrupa'da Kara Veba & Bilimsel Keşifler Sözlü anlatım
7. Hafta Vize Sınav
8. Hafta Amerikan Devrimi, Fransız Devrimi, Sanayi Devrimi & Emperyalizm Sözlü anlatım
9. Hafta Küresel Nüfus Artışı, Birinci Dünya Savaşı & İki Savaş Arası Dönem Sözlü anlatım
10. Hafta İkinci Dünya Savaşı Sözlü anlatım
11. Hafta İkinci Dünya Savaşı Sonrası Asya: Çin ve Hindistan & İkinci Dünya Savaşı Sonrası Ekonomik Büyüme Sözlü anlatım
12. Hafta Soğuk Savaş & Bilimsel ve Teknolojik Buluşlar Sözlü anlatım
13. Hafta Medeniyetin Bedelleri ve Yararları: Genel Bir Değerlendirme Sözlü anlatım
14. Hafta Genel Değerlendirme Sözlü anlatım
15. Hafta Final Sınavı Sınav
16. Hafta Final Sınavı Sınav
17. Hafta Final Sınavı Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


ÖÇ-1Medeniyetler tarihi hakkında bilgi sahibi olmak
ÖÇ-2İnsanlığın inşası ve gelişimini öğrenmek
ÖÇ-3İnsanlık tarihini, dünü ve bugünü ile birlikte inceleyerek eleştirel ve kapsamlı bir bakış açısı kazanmak
ÖÇ-4Çevreyi ve içinde yaşanılan dünyayı anlamaya yardımcı olmak
ÖÇ-5Geçmiş hakkında edindiği bilgiyle gelecek hakkında tahminler yürütebilmek
Program Çıktıları
PÇ-1Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tarihi gelişimi içinde tanımlayabilme.
PÇ-2Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
PÇ-3KOBİ yönetiminin ve sorunlarının Büyük İşletme yönetiminden ve sorunlarından farklı yanlarını ayırt etme
PÇ-4Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme
PÇ-5Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir yürütme
PÇ-6Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve iş yeri ortamına aktarabilmektedir.
PÇ-7Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile yeni işi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
PÇ-8Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-9Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
PÇ-10Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5