Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Girişimcilik Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE UYGULAMALARI

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE UYGULAMALARI

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
GİR0022 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE UYGULAMALARI 2/0/0 SA TÜRKÇE 4
Dersin Amacı
 

Bu dersin amacı öğrencileri fikri mülkiyet hakları konusunda bilgilendirmek, fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik ulusal ve uluslararası alanda yapılmış düzenlemeleri aktarmak ve hak sahiplerinin marka, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım üzerindeki haklarına dair bilgi vermektir.

Ön Koşullar Bulunmamaktadır
Eş Koşullar -
Özel Koşullar Derse devam
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Yücel Yılmaz
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı 14-16 arası
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğretim Görevlisi ile randevulaşarak
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Temel Kaynaklar -

İlhami Güneş, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Seçkin Yayıncılık, 2017

Prof. Dr. Sami Karahan, Dr. Cahit Suluk, Doç. Dr. Tahir Saraç, Dr. Temel Nal, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Fikri Mülkiyet Kavramı, Tanımı ve Türleri Nelerdir? Sözlü Anlatım, Sunum, Tartışma
2. Hafta Kanun ve Uluslararası Anlaşmalar Açısından Sınai Haklar Sözlü Anlatım, Sunum, Tartışma
3. Hafta Sınai Hak Türleri Sözlü Anlatım, Sunum, Tartışma
4. Hafta Fikri Mülkiyet Haklarının İhlali Sözlü Anlatım, Sunum, Tartışma
5. Hafta Eser Nedir? Eser Sahibinin Hakları Nelerdir? Sözlü Anlatım, Sunum, Tartışma
6. Hafta Patent, Patent Süreçleri ve Vakalar Sözlü Anlatım, Sunum, Tartışma
7. Hafta Vize Sınav
8. Hafta Faydalı Model ve Faydalı Model Süreci Sözlü Anlatım, Sunum, Tartışma
9. Hafta Endüstriyel Tasarım Sözlü Anlatım, Sunum, Tartışma
10. Hafta Marka Sözlü Anlatım, Sunum, Tartışma
11. Hafta Entegre Devre Topografyaları Sözlü Anlatım, Sunum, Tartışma
12. Hafta Sınai Haklar Stratejisi Sözlü Anlatım, Sunum, Tartışma
13. Hafta Denetleme Sözlü Anlatım, Sunum, Tartışma
14. Hafta Genel Değerlendirme Sözlü Anlatım, Sunum, Tartışma
15. Hafta Final Sınavı Sınav
16. Hafta Final Sınavı Sınav
17. Hafta Final Sınavı Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


ÖÇ-1Fikri mülkiyet haklarının neler olduğunu anlamak/öğrenmek
ÖÇ-2Marka, patent, faydalı model ve diğer diğer sınai hakları tanımak ve bunların özelliklerini birbirinden ayırt edebilmek
ÖÇ-3Fikri mülkiyet haklarına tecavüz durumunda ortaya çıkan hukuki hak ve ödevler konusunda bilgilenmek
ÖÇ-4Eser sahibinin tüm haklarını bilmek ve talep hakkı gibi manevi, çoğaltma ve yayma hakkı gibi maddi haklarını ayırt edebilmek
ÖÇ-5Fikri mülkiyet haklarının ihlali durumunda çözüm önerileri geliştirebilmek
Program Çıktıları
PÇ-1Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tarihi gelişimi içinde tanımlayabilme.
PÇ-2Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
PÇ-3KOBİ yönetiminin ve sorunlarının Büyük İşletme yönetiminden ve sorunlarından farklı yanlarını ayırt etme
PÇ-4Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme
PÇ-5Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir yürütme
PÇ-6Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve iş yeri ortamına aktarabilmektedir.
PÇ-7Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile yeni işi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
PÇ-8Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-9Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
PÇ-10Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5