Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


MARKA YÖNETİMİ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
GİR0006 MARKA YÖNETİMİ 2/0/0 SA TÜRKÇE 4
Dersin Amacı

Hızla değişen ve gelişen dünyamızda markayı, markalaşmayı, markalaşamamanın yarattığı sorunları anlamak,   marka yaratma ve yönetme stratejilerini örnek olaylar ve derse katılan konuk marka yöneticileri vasıtası ile öğrenmek  amaçlanmaktadır


 

Ön Koşullar yok
Eş Koşullar yok
Özel Koşullar ---
Öğretim Üyeleri Meri Taksi Deveciyan
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı Günü,16:00-18:50 BK A-503(A Blok 5.Kat)
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğr.Gör.ile randevulaşarak
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, 

Tartışma, 
Sunum, 
Örnek Olaylar
Derse konuk olarak katılan marka yöneticileri
Temel Kaynaklar -Derste yapılan anlatım,örnek olaylar,power point sunumlar
Diğer Kaynaklar Rik Riezebos, Brand Management A Theoretical and Practical Approach, (Pearson Education, Prentice Hall, 2003).Kevin Keller, Best Practice Cases in Branding, (Prentice Hall, 2007).David A. Aaker, Building Strong Brands, (The Free Press, 1996),Hamdi İslamoğlu & duygu Fırat,Stratejik Marka Yönetimi(Beta Yayınları,2016) 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Tanışma-Markanın pazarlama açısından önemi Sözlü anlatım,tartışma
2. Hafta Marka ve marka İle İlgili kavramlar-1 Sözlü anlatım,sunum
3. Hafta Marka ve marka İle İlgili kavramlar-2 Sözlü anlatım,sunum,örnek olay
4. Hafta Marka denkliği oluşturma Sözlü anlatım,konuk katılımcı
5. Hafta Marka kimliği,marka kişiliği,marka imajı Sözlü anlatım,sunum,örnek olay
6. Hafta Markanın görsel ve işitsel unsurları Sözlü anlatım,sunum,örnek olay
7. Hafta Marka Yaratma Stratejileri Sözlü anlatım,konuk katılımcı
8. Hafta Vize
9. Hafta Marka konumlandırma Sözlü anlatım,konuk katılımcı,proje sunumu
10. Hafta Marka iletişimi Sözlü anlatım,konuk katılımcı,proje sunumu
11. Hafta Proje sunumu Öğrenci sunumları
12. Hafta Proje sunumu Öğrenci sunumları
13. Hafta Proje sunumu Öğrenci sunumları
14. Hafta Proje sunumu-dönem değerlendirme Öğrenci sunumları
15. Hafta Final Sınavı Final
16. Hafta Final Sınavı Final
17. Hafta Final Sınavı Final
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


ÖÇ-1Marka yönetimi sürecinin başarısını arttırabilecek faktörleri açıklayabilme
ÖÇ-2Markanın pazarlama açısından önemini kavrayabilme
ÖÇ-3Marka Kavramının genel kavramsal çerçevesini açıklayabilme
ÖÇ-4Markanın sahip olması gereken ön koşulları analiz edebilme
ÖÇ-5Markanın görsel ve işitsel unsurlarını kavrayabilme
ÖÇ-6Marka Kimliği, Marka Kişiliği, Marka İmajı, Marka Değeri, Marka Sadakati ve Marka bağlılığı kavramlarını başarılı- başarısız marka örnekleri ile irdeleyebilme ve aradaki ilişkiyi kurabilme,
ÖÇ-7Marka yaratma ve yönetme sürecinde Hedef Pazar bölümlemelerini (Niş, Lüks gibi) değerlendirme,
Program Çıktıları
PÇ-1Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tarihi gelişimi içinde tanımlayabilme.
PÇ-2Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
PÇ-3KOBİ yönetiminin ve sorunlarının Büyük İşletme yönetiminden ve sorunlarından farklı yanlarını ayırt etme
PÇ-4Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme
PÇ-5Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir yürütme
PÇ-6Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve iş yeri ortamına aktarabilmektedir.
PÇ-7Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile yeni işi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
PÇ-8Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-9Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
PÇ-10Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5          
ÖÇ 6          
ÖÇ 7