Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
GİR 0017 ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK 2/0/0 SA TÜRKÇE 4
Dersin Amacı
 Uluslararası iş ortamına genel bakış, girişimcilik temelleri hakkında bilgi ve kendi girişimlerinin potansiyel başlatıcıları olarak öğrencilere rehberlik sağlar. Öncelikle öğrencilerin uluslararası alanda faaliyet gösteren işletme özellikleri hakkında bilgi edinmesini ve ardından belirledikleri fırsatlara göre kademeli olarak bir girişim fikrini hayata geçirebilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Kağan Okatan
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba 10:00-11:50  Basın Ekspres Yerleşkesi Basın Ekspres Zemin Kat Z-01
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi 14:00-15:00 Basın Ekspres Yerleşkesi, B Blok, Oda 6K-07, k.okatan@iku.edu.tr
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sozlü Sunum / Tartışma
Temel Kaynaklar
-De Kluyver, C. (2010). Fundamentals of global strategy: a business model approach. Business Expert Press.


-De Kluyver, C., & Pearce, J. A. (2015). Strategic management: an executive perspective. Business Expert Press.
Diğer Kaynaklar -Osterwalder, A., Pigneur, Y., Oliveira, M. A. Y., & Ferreira, J. J. P. (2011). Business Model Generation: A handbook for visionaries, game changers and challengers. African journal of business management5(7), 22-30.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Girişimcilik: Temeller ve kavramlar Sözlü Sunum / Tartışma
2. Hafta Girişimci Yaklaşım Sözlü Sunum / Tartışma
3. Hafta Girişimcilikte yenilikçilik ve yaratıcılık Sözlü Sunum / Tartışma
4. Hafta Uluslararası Pazarlar Sözlü Sunum / Tartışma
5. Hafta Uluslararası Rekabet Sözlü Sunum / Tartışma
6. Hafta Girişimcilikte Küresel Konular Sözlü Sunum / Tartışma
7. Hafta Küresel Stratejiler Sözlü Sunum / Tartışma
8. Hafta Ara Sınav Sınav
9. Hafta Uluslararası İş Modelleri Sözlü Sunum / Tartışma
10. Hafta Uluslararası İş Modelleri Sözlü Sunum / Tartışma
11. Hafta İş Planı Sözlü Sunum / Tartışma
12. Hafta İş Planı Sözlü Sunum / Tartışma
13. Hafta Finansman ve Karlılık Sözlü Sunum / Tartışma
14. Hafta Finansman ve Karlılık Sözlü Sunum / Tartışma
15. Hafta Final Haftası Sınav
16. Hafta Final Haftası
17. Hafta Final Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 35
Derse Devam / Katılım 14 10
Final 1 55


ÖÇ-1Bir girişimcilik kariyeri bağlamında kendini analiz etme yeteneğini kazandırmak
ÖÇ-2Ekonomik olarak ulaşılabilecek cazip bir pazar bulma yeteneğini kazanma
ÖÇ-3Uygun bir iş modeli oluşturma yetkinliğini kazanma
ÖÇ-4Uygun bir iş planı geliştirebilme
ÖÇ-5Fikirlerin uygulanabilirliğinin önceden değerlendirilmesi için gerekli araçlara hakim olma
Program Çıktıları
PÇ-1Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tarihi gelişimi içinde tanımlayabilme.
PÇ-2Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
PÇ-3KOBİ yönetiminin ve sorunlarının Büyük İşletme yönetiminden ve sorunlarından farklı yanlarını ayırt etme
PÇ-4Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme
PÇ-5Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir yürütme
PÇ-6Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve iş yeri ortamına aktarabilmektedir.
PÇ-7Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile yeni işi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
PÇ-8Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-9Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
PÇ-10Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5