Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


SAYISAL YÖNTEMLER

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
GİR1001 1 SAYISAL YÖNTEMLER 2/2/0 Z TÜRKÇE 5
Dersin Amacı
 

1.       Öğrencinin matematik altyapısının geliştirilmesi,

2.       Öğrencilere matematik ile iktisat arasındaki organik bağın anlatılması,

3.       Öğrencilere ileriki sınıflarda sahip olmaları gereken iktisadi temellerin anlatılması ve

4.       Öğrenciye iktisadi analizler yapabilmesi için sahip olması gereken sayısal yeteneğin kazandırılmasıdır.

Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar Derslere %70 devam aranır.
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ali Şen
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi 13:00-15:00 BK A-604, Perşembe 09:00-11:00 BK A-201
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğretim Üyesi ile randevulaşarak
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Temel Kaynaklar -Bölüm tarafından hazırlanmış olan ders notları
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Arz-Talep-Esneklik Kavramları ve Kısmi Denge Analizi Sözlü anlatım,Tartışma,Yazılı Anlatım
2. Hafta Genel Denge Analizi Sözlü anlatım,Tartışma,Yazılı Anlatım
3. Hafta Uygulamalar Uygulama
4. Hafta Deneme Sınavı Sınav
5. Hafta Leontief-Girdi Çıktı Analizi: Temel Teorik Bilgiler Sözlü anlatım,Tartışma,Yazılı Anlatım
6. Hafta Leontief-Girdi Çıktı Analizi: Statik,Dinamik,Açık,Kapalı Modeller ve Uygulama Alanları Sözlü anlatım,Tartışma,Yazılı Anlatım
7. Hafta Uygulamalar Uygulama
8. Hafta Deneme Sınavı Sınav
9. Hafta IS-LM Analizi: Temel Teorik Bilgiler Sözlü anlatım,Tartışma,Yazılı Anlatım
10. Hafta IS-LM Analizi: IS-LM Analizinin Kullanım Alanları, İleri Düzey IS-LM Sözlü anlatım,Tartışma,Yazılı Anlatım
11. Hafta Uygulamalar Uygulama
12. Hafta Deneme Sınavı Sınav
13. Hafta Deneme Sınavı Sınav
14. Hafta GENEL TEKRAR Sözlü anlatım,Tartışma,Yazılı Anlatım
15. Hafta Final Sınavı Sınav
16. Hafta Final Sınavı Sınav
17. Hafta Final Sınavı Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


ÖÇ-1Temel matematik bilgilerini tekrar eder.
ÖÇ-2Matematik ile iktisat bilimleri arasındaki ilişkiyi bilir.
ÖÇ-3Matematiksel iktisadın temellerini öğrenir.
ÖÇ-4Basit iktisadi denklemlerde yer alan değişkenleri anlar.
ÖÇ-5Teorik iktisadı sayısal yöntemler ile pekiştirir.
ÖÇ-6Yeni modeller kurma ve yorumlama yeteneği kazanır.
ÖÇ-7İleri düzey ekonomi öğrenebilmenin temellerini atar.
ÖÇ-8İktisadi analiz yeteneğini geliştirir.
Program Çıktıları
PÇ-1Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tarihi gelişimi içinde tanımlayabilme.
PÇ-2Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
PÇ-3KOBİ yönetiminin ve sorunlarının Büyük İşletme yönetiminden ve sorunlarından farklı yanlarını ayırt etme
PÇ-4Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme
PÇ-5Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir yürütme
PÇ-6Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve iş yeri ortamına aktarabilmektedir.
PÇ-7Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile yeni işi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
PÇ-8Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-9Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
PÇ-10Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5          
ÖÇ 6          
ÖÇ 7          
ÖÇ 8