Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
GİR 5002 5 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 2/0/0 Z TÜRKÇE 3
Dersin Amacı
Günümüz rekabetçi ve talepkar iş dünyasında başarılı olmanın yolu, insan ilişkileri becerilerinin yüksek olmasından geçmektedir. İletişim ve liderlik becerileri yüksek  olan yöneticiler diğerlerinden ayrılmakta ve fark yaratmaktadırlar. 

Mevcut ve gelecekteki yöneticilere insan ilişkilerine ait becerilerini  geliştirmede yardımcı olan  bu ders, bireylerin, grupların  ve yapıların örgüt içerisindeki davranışlara olan etkisini açıklamayı amaçlamaktadır.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar Derse Devam
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. İnci Erdem Artan
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri bka 504 A blok 5. kat
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğretim Üyesi ile randevulaşarak
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -ders, program çerçevesinde

öğretim üyesi tarafından ve öğrencilerin sunumları şeklinde ilerleyecektir.
Temel Kaynaklar -Örgütsel Davranış; Stephen P. Robbins,Timothy A. Judge çev editörü İnci Erdem Nobel yayınevi 2018
Diğer Kaynaklar -1.       Davranışlarımızdan Seçmeler, Suna Tevrüz, İnci Artan, Tülay Bozkurt, İstanbul, Nobel Yay. 3. Basım, 2012.

2.      İşletme Yöneticiliği, Tamer Koçel, İstanbul Beta Yayınları, 2006.

3.       Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Erol Eren, İstanbul Beta Yay. Ocak 2000.


4.      İnsan ve Davranışı, Doğan Cüceloğlu, İstanbul Remzi Kitabevi, 1999.

5.      İnsan ve İnsanlar, Çiğdem Kağıtçıbaşı, İstanbul Evrim Yayınları, 1999.

6.      Kültürel Psikoloji, Çiğdem Kağıtçıbaşı, İstanbul Evrim Yay. Eylül 2000.

 

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Genel Bilgilendirme Sözlü anlatım ve sunum
2. Hafta Örgütsel Davranışın Temeli ve Tarihi Sözlü anlatım ve sunum
3. Hafta Yönetim Yaklaşımları Sözlü anlatım ve sunum
4. Hafta Yönetim Yaklaşımları Sözlü anlatım ve sunum
5. Hafta Yönetim Yaklaşımları Sözlü anlatım ve sunum
6. Hafta Örgüt Açısından Birey Sözlü anlatım ve sunum
7. Hafta Vize Sınav
8. Hafta Kişilik Özellikleri ve Örgüt Sözlü anlatım ve sunum
9. Hafta Örgüt Kültürü Sözlü anlatım ve sunum
10. Hafta Örgütte Çatışma Sözlü anlatım ve sunum
11. Hafta Örgüt Yönetimi Sözlü anlatım ve sunum
12. Hafta Örgütsel Politika Sözlü anlatım ve sunum
13. Hafta Öğrenen Örgütler Sözlü anlatım ve sunum
14. Hafta Genel Değerlendirme Sözlü anlatım ve sunum
15. Hafta Final Sınavı Sınav
16. Hafta Final Sınavı Sınav
17. Hafta Final Sınavı Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 15
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 2 20
Final 1 55


ÖÇ-1İş yerinde insan ilişkileri becerilerinin önemini gösterir.
ÖÇ-2Yöneticilerin işlevlerini, rollerini ve becerilerini tanımlayabilmeyi sağlar ve örgütsel davranış kavramını pekiştirir.
ÖÇ-3Örgütsel davranış kavramlarını uygularken, yöneticilerin karşılaşabilecekleri zorluk ve fırsatları açıklar ve örgütlerde mutlak doğrular olmadığının açıklanmasına çalışır.
ÖÇ-4Bireyler arası ilişkiler ile birey, grup ve örgüt arası ilişkilerin açıklanmasını sağlar
ÖÇ-5Biçimsel yapının birey ve örgüt üzerindeki etkisini açıklamaya çalışır
Program Çıktıları
PÇ-1Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tarihi gelişimi içinde tanımlayabilme.
PÇ-2Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
PÇ-3KOBİ yönetiminin ve sorunlarının Büyük İşletme yönetiminden ve sorunlarından farklı yanlarını ayırt etme
PÇ-4Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme
PÇ-5Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir yürütme
PÇ-6Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve iş yeri ortamına aktarabilmektedir.
PÇ-7Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile yeni işi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
PÇ-8Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-9Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
PÇ-10Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5