Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Girişimcilik Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / YATIRIM POLİTİKASI VE YURTDIŞI YATIRIMLAR

YATIRIM POLİTİKASI VE YURTDIŞI YATIRIMLAR

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
GİR 0015 YATIRIM POLİTİKASI VE YURTDIŞI YATIRIMLAR 2/0/0 SA TÜRKÇE 4
Dersin Amacı
 Bu ders ile yatırım gerçekleştirilmeden önce, yatırım projelerinin yapılmasında temel araştırma konularını, ilgili disiplinlerden elde edilen birikimler ile yatırım yapılmadan önce ekonomik koşulların, girişimcilik sermayesinin, hukuki, teknik ve finansal etütlerin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle, beklenen getiri, maliyetler ve verimliliklerin belirlenmesi hedeflenmektedir. Bunlara ek olarak ders kapsamında ayrıca, yapılması planlanan yatırımın girişimciler ve ülke ekonomisi açısından yapılabilirliğinin araştırılması amaçlanmaktadır.
Ön Koşullar Bulunmamaktadır
Eş Koşullar -
Özel Koşullar Derse devam
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Erdem Turgan
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe, 10-12 arası, Basın ekspres kampüsü Z-02
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğretim Üyesi ile randevulaşarak
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Temel Kaynaklar -

Sefer Şener, AB Ülkeleri ve Türkiye’de Yabancı Yatırımlar, Ekin Basım Yayın, 2013.

 

Yılmaz Kılıçaslan, Gökhan Önder, Zeynep Karal ve Yeşim Üçdoğruk Gürel, Türkiye’nin Yurt Dışı Yatırımları, Efil Yayınevi, 2018.

Diğer Kaynaklar -

Dersin öğretim üyesinin ders notları

Sunum ve slaytlar

Yardımcı kitaplarda konu ile ilgili bölümler

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Küreselleşme Olgusu Ders Anlatımı
2. Hafta Uluslararası Anlaşmaların Hukuki Çerçevesi Ders Anlatımı
3. Hafta Yabancı Sermaye Yatırımları Ders Anlatımı
4. Hafta Yabancı Yatırımların Tarihsel Gelişimi Ders Anlatımı
5. Hafta Yabancı Yatımları Açıklamaya Çalışan Teoriler Ders Anlatımı
6. Hafta Yabancı Yatımları Açıklamaya Çalışan Teoriler Ders Anlatımı
7. Hafta Vize Sınav
8. Hafta Doğrudan Yabancı Yatırımları Etkileyen Faktörler Ders Anlatımı
9. Hafta Doğrudan Yabancı Yatırımları Etkileyen Faktörler Ders Anlatımı Ders Anlatımı
10. Hafta Yabancı Yatırımlar İle Bazı Makroekonomik Göstergeler Arasındaki İlişki Ders Anlatımı
11. Hafta Yabancı Yatırımları Eleştiren Ve Destekleyen Görüşler Ders Anlatımı
12. Hafta Yabancı Yatırımların Ekonomik Krizlerdeki Rolü Ders Anlatımı
13. Hafta Türkiye’ye Yapılan Yabancı Yatırımlar Ders Anlatımı Ders Anlatımı
14. Hafta Türkiye’den Yurtdışına Yapılan Yabancı Yatırımlar Ders Anlatımı
15. Hafta Final Sınavı Sınav
16. Hafta Final Sınavı Sınav
17. Hafta Final Sınavı Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


ÖÇ-1Yabancı yatırım kavramını tanımlayabilecekler.
ÖÇ-2Yabancı yatırımların tarihsel gelişimini değerlendirebilecekler.
ÖÇ-3Yabancı yatırımlar ile ülkenin makro ekonomik göstergeleri arasındaki ilişkiyi analiz edebileceklerdir.
ÖÇ-4Yatırımcıların bir ülkeye yatırım yaparken hangi faktörlere baktıklarını yorumlayabileceklerdir.
ÖÇ-5Küreselleşme ve yatırım kavramları arasındaki ilişkiyi açıklayabilecekler.
Program Çıktıları
PÇ-1Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tarihi gelişimi içinde tanımlayabilme.
PÇ-2Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
PÇ-3KOBİ yönetiminin ve sorunlarının Büyük İşletme yönetiminden ve sorunlarından farklı yanlarını ayırt etme
PÇ-4Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme
PÇ-5Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir yürütme
PÇ-6Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve iş yeri ortamına aktarabilmektedir.
PÇ-7Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile yeni işi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
PÇ-8Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-9Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
PÇ-10Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5