Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


KARAR YÖNTEMLERİ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
GİR 5001 5 KARAR YÖNTEMLERİ 2/2/0 Z TÜRKÇE 5
Dersin Amacı
 İş ve ekonomi yönetiminde rasyonel ve uzun dönem olumlu etkileri olacak karar alma mekanizmalarında, etkili kararların alınması için temel yöntemleri öğretmek ve beceri kazandırmaktır.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar %70 oranında derse devam aranır.
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ali Şen
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba 09:00-11:00 ve 15:00-17:00 arası
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğretim Üyesi ile randevulaşarak
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Temel Kaynaklar -Doç. Dr. Kaan Yaralıoğlu, Karar Verme Yöntemleri, Detay Yayıncılık, 2010
Diğer Kaynaklar -Dersin öğretim üyesinin ders notları, Sunum ve slaytlar, Yardımcı kitaplarda konu ile ilgili bölümler
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Tanışma, Ders Hakkında Genel Bilgiler Ders Anlatımı
2. Hafta Karar Verme Süreci ve Karar Ortamları Ders Anlatımı, Örnek Olay
3. Hafta Bedel Tablosu Hazırlama Ders Anlatımı, Grup Çalışması
4. Hafta Bedel Tablosu Hazırlama II, Uzman Gruplar ile Gelecek Kestirimi Ders Anlatımı, Grup Çalışması
5. Hafta Karar Verme Modelleri Ders Anlatımı, Örnek Olay İncelemesi
6. Hafta Karar Verme Modelleri II, AHP Ders Anlatımı, Örnek Olay, Grup Çalışması
7. Hafta Vize Sınav
8. Hafta Karar Ağaçları ve Etki Diyagramları Ders Anlatımı, Örnek Olay
9. Hafta Fayda Teorisi Ders Anlatımı
10. Hafta Fayda Teorisi II Ders Anlatımı
11. Hafta Çok Kriterli Karar Alma Ders Anlatımı, Örnek Olay, Grup Çalışması
12. Hafta Yöneticiler, Hissedarlar ve Bir Kartta Karar Alma Ders Anlatımı, Rapor Yazımı
13. Hafta Karar Destek Sistemleri Ders Anlatımı
14. Hafta Genel Değerlendirme Tartışma
15. Hafta Final Sınavı Sınav
16. Hafta Final Sınavı Sınav
17. Hafta Final Sınavı Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


ÖÇ-1Karar verme sürecini ve karar ortamlarını tanımlayabilir.
ÖÇ-2Karar modellerini uygulayabilir ve sonuçlarını yorumlayabilir.
ÖÇ-3Karşılaşabileceği farklı karar durumları için bedel tablosunu düzenleyebilir.
ÖÇ-4Karşılaşabileceği farklı karar durumları için senaryolar tahmin edebilir.
ÖÇ-5Karar ağaçlarını ve etki diyagramlarını oluşturabilir, çözümleyebilir ve değerlendirebilir.
ÖÇ-6Çok kriterli karar ortamlarında, modeli oluşturabilir, çözümleyebilir ve sonuçlarını diğer durumlar ile ilişkilendirebilir.
Program Çıktıları
PÇ-1Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tarihi gelişimi içinde tanımlayabilme.
PÇ-2Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
PÇ-3KOBİ yönetiminin ve sorunlarının Büyük İşletme yönetiminden ve sorunlarından farklı yanlarını ayırt etme
PÇ-4Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme
PÇ-5Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir yürütme
PÇ-6Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve iş yeri ortamına aktarabilmektedir.
PÇ-7Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile yeni işi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
PÇ-8Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-9Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
PÇ-10Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5          
ÖÇ 6