Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Girişimcilik Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / INOVASYON VE STRATEJİK DÜŞÜNME

INOVASYON VE STRATEJİK DÜŞÜNME

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
IIBF 0036 INOVASYON VE STRATEJİK DÜŞÜNME 2/2/0 SA TÜRKÇE 4
Dersin Amacı
 Dersin amacı öğrencilere inovasyon ile ilgili temel kavramların yanısıra, değişim, tasarım, icat ve  İnovasyonun türleri hakkında bilgi vermektir. . İnovasyonun bireyler, şirketler ve ülkeler için değeri. İnovasyon ve kalkınma ilişkisi, inovasyon modelleri, inovasyon yönetiminde sistem yaklaşımı, ulusal, bölgesel ve sektörel inovasyon sistemleri, inovasyon stratejisi, inovasyon yönetimi süreci,fikri mülkiyet hakları,inovasyonun finansmanı, inovasyonun parasal desteği için yerel ve uluslararası kaynaklar dersin içeriğini oluşturan konulardır.
Ön Koşullar
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Özgür Atılgan
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, 15.00-17.00, 3B-08-10
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü sunum ve powerpoint

- Öğrenci sunumları
Temel Kaynaklar -"Yalın Yeni Girişim", Eric Ries, Oda Kitap, 2. Baskı
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Türkiye'de Girişimcilik Ekosistemi Sözlü Sunum
2. Hafta İlk İş Modeli Kanvası - Değer Önerisi Sözlü Sunum
3. Hafta İnovasyon Nedir? Sözlü Sunum
4. Hafta İnovatif Şirketler Kimlerdir? Sözlü Sunum
5. Hafta İnovatif Şirketlere Yapılan Yatırımlar ve Türleri? Sözlü Sunum
6. Hafta Pitch Nedir? Bir iş fikri nasıl anlatılır? Sözlü Sunum
7. Hafta Vize
8. Hafta İnovatif Ürün Oluşturmak Sözlü Sunum
9. Hafta Strateji Nedir? Nasıl Belirlenir? Strateji Belirleme Aşamaları? Sözlü Sunum
10. Hafta Pazara Giriş Stratejisi ve Growth Sözlü Sunum
11. Hafta Şirket Kurma Sözlü Sunum
12. Hafta İş Planı ve Detaylı Finansallar Sözlü Sunum
13. Hafta Fon Oluşturma Sözlü Sunum
14. Hafta Final
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


Program Çıktıları
PÇ-1Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tarihi gelişimi içinde tanımlayabilme.
PÇ-2Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
PÇ-3KOBİ yönetiminin ve sorunlarının Büyük İşletme yönetiminden ve sorunlarından farklı yanlarını ayırt etme
PÇ-4Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme
PÇ-5Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir yürütme
PÇ-6Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve iş yeri ortamına aktarabilmektedir.
PÇ-7Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile yeni işi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
PÇ-8Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-9Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
PÇ-10Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10