Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


TİCARETTE YAZIŞMA DİLİ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
GİR 0011 TİCARETTE YAZIŞMA DİLİ 2/0/0 SA TÜRKÇE 4
Dersin Amacı
 Öğrenciye uluslararası pazarda kaynaklara ve müşterilere nasıl ulaşılacağını, bu kaynak ve müşterilerle yazışmanın usullerini, bu konuda dikkat edilmesi gereken hususları öğreterek, ithalat ve ihracata dair bilgilendirmek.
Ön Koşullar Herhangi bir önkoşul bulunmamaktadır
Eş Koşullar -
Özel Koşullar Derse devam
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Kürşat Tanrıverdi
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 15:00-17-00 arası, Basın ekspres kampüsü A-204
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğretim görevlisi ile randevulaşarak
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Temel Kaynaklar -Uluslararası Ticarette Yazışma Teknikleri, Mehmet Melemen, Türkmen Kitabev
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Genel bilgiler Sözlü Anlatım
2. Hafta Uluslararası Pazarların Önemi Sözlü Anlatım
3. Hafta Kaynaklara Ulaşabilme Sözlü Anlatım
4. Hafta Yazışma Şekilleri Sözlü Anlatım
5. Hafta İhracat ve İthalat Sözlü Anlatım
6. Hafta Fatura ve Sözleşme Düzenleme Sözlü Anlatım
7. Hafta Vize Sınav
8. Hafta Yazışmanın Önemi Sözlü Anlatım
9. Hafta Yazışmadaki Unsurlar Sözlü Anlatım
10. Hafta Genel Sözleşme Maddeleri Sözlü Anlatım
11. Hafta Uluslararası Ticarette Koruma Sözlü Anlatım
12. Hafta Uluslararası Ticarette Koruma II Sözlü Anlatım
13. Hafta Örnek Çalışmalar Sözlü Anlatım
14. Hafta Genel Değerlendirme Sözlü Anlatım
15. Hafta Final Sınavı Sınav
16. Hafta Final Sınavı Sınav
17. Hafta Final Sınavı Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


ÖÇ-1Hangi araçlar vasıtası ile uluslararası pazarda müşteri ve kaynaklara ulaşabilmeyi bilmek
ÖÇ-2Ulaşılan kaynaklarla pazarlık süreçlerindeki yazışma şekillerini öğrenmek.
ÖÇ-3İthalat ve ihracatta kullanılan proforma fatura ve sözleşme hazırlamasına dair bilgi sahibi olmak
ÖÇ-4Uluslararası ticari yazışmalarda dikkat edilmesi gereken konular ve terimleri bilmek.
ÖÇ-5Genel Sözleşme maddelerinin detaylarını ve uluslararası ticaretteki koruma kapsamlarını öğrenmek.
Program Çıktıları
PÇ-1Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tarihi gelişimi içinde tanımlayabilme.
PÇ-2Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
PÇ-3KOBİ yönetiminin ve sorunlarının Büyük İşletme yönetiminden ve sorunlarından farklı yanlarını ayırt etme
PÇ-4Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme
PÇ-5Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir yürütme
PÇ-6Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve iş yeri ortamına aktarabilmektedir.
PÇ-7Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile yeni işi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
PÇ-8Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-9Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
PÇ-10Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5