Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


SOSYAL GİRİŞİMCİLİK

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
GİR0009 SOSYAL GİRİŞİMCİLİK 2/0/0 SA TÜRKÇE 4
Dersin Amacı
 Bu dersin amacı, girişimci özellik, beceri ve araçlarının sosyal problemleri çözme amacıyla kullanılmasını bilen, bir diğer ifadeyle kar amacı gütmeyen kurum ve alanlarda da sosyal talep ve/veya sorunlara yaratıcı ve etkin çözümler bulabilen öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmaktır. yönelik Öğrenciler görece yeni bir kavram olarak sosyal girişimcilik  olgusu ve dünyadaki sosyal uygulamaları hakkında bilgilendirilir. 


Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Kağan Okatan
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba 11.00-13.00 / BK A-304 (A BLOK 3. KAT)
Görüşme Saatleri ve Yeri Dr. Öğr. Üyesi Özgür Atılgan, Basın Ekspres Yerleşkesi, 6. KAT, 7 numaralı oda, Dahili: 4451
Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Power Point ile Sözlü Anlatım
Temel Kaynaklar -Besler, S.  (2012). Sosyal Girişimcilik. İstanbul: Beta Yayınevi

Dr. Volkan Işık (2016). Çalışmanın Evrimi ve Sosyal Girişim. İstanbul.Ekin Basım Yayın Dağıtım.

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Kavramsal Çerçeve Sözlü Sunum
2. Hafta Dünyada ve Türkiye' de Sosyal Girişimcilik Örnekleri Sözlü Sunum
3. Hafta Türkiye' de Sosyal Girişimcilerin SWOT Analizi Sözlü Sunum
4. Hafta Türkiye' de Sosyal Girişimcilerin Zayıf Yönü ve Tehditler Sözlü Sunum
5. Hafta Türkiye' de Sosyal Girişimcilerin Güçlü Yönü ve Fırsatlar Sözlü Sunum
6. Hafta Türkiye' de Sosyal Girişimler İçin Yol Haritası Sözlü Sunum
7. Hafta Vize Sınav
8. Hafta Öğrenci Sunumları Sözlü Sunum
9. Hafta Öğrenci Sunumları Sözlü Sunum
10. Hafta Öğrenci Sunumları Sözlü Sunum
11. Hafta Öğrenci Sunumları Sözlü Sunum
12. Hafta Öğrenci Sunumları Sözlü Sunum
13. Hafta Tekrar Sözlü Sunum
14. Hafta Final Sınavı Sınav
15. Hafta Final Sınavı Sınav
16. Hafta Final Sınavı Sınav
17. Hafta Final Sınavı Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Derse Devam / Katılım 10 10
Final 1 40


ÖÇ-11)Sosyal girişimlerin yönetimi
ÖÇ-22)Toplumsal duyarlılığın ve sorumluluğun geliştirilmesi
ÖÇ-33)Sosyal girişimcilik hakkında spesifik bilgi
ÖÇ-4 4) Sosyal girişimcilik örneklerini yakından takip edebilme
ÖÇ-55) Sosyal girişimcilik örneklerini eleştirebilme ve yeni sosyal girişimcilik faaliyetleri üretebilme
Program Çıktıları
PÇ-1Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tarihi gelişimi içinde tanımlayabilme.
PÇ-2Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
PÇ-3KOBİ yönetiminin ve sorunlarının Büyük İşletme yönetiminden ve sorunlarından farklı yanlarını ayırt etme
PÇ-4Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme
PÇ-5Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir yürütme
PÇ-6Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve iş yeri ortamına aktarabilmektedir.
PÇ-7Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile yeni işi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
PÇ-8Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-9Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
PÇ-10Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5