Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İŞ MODELİ GELİŞTİRME

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
GİR 4002 4 İŞ MODELİ GELİŞTİRME 2/0/0 Z TÜRKÇE 4
Dersin Amacı
 İş modeli elemanlarını tanımlama ve kullanabilme.
Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Ali Şen
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi 15:00-17:00 BK Z-06, Basın Ekspres
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Anlatım Tartışma Saha Çalışması
Temel Kaynaklar
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta İş Modeli Elemanları Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
2. Hafta Müşteri Segmentasyonu Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
3. Hafta Değer Önerisi Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
4. Hafta Değer Akış Kanalları Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
5. Hafta Müşteri İlişkileri Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
6. Hafta Gelir Akışı Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
7. Hafta Örnek Olay Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
8. Hafta Örnek Olay Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
9. Hafta Anahtar Ortaklıklar Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
10. Hafta Anahtar Faaliyetler Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
11. Hafta Anahtar Kaynaklar Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
12. Hafta Maliyet Yapısı Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
13. Hafta Örnek Olay Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
14. Hafta Genel Değerlendirme Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


Program Çıktıları
PÇ-1Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tarihi gelişimi içinde tanımlayabilme.
PÇ-2Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
PÇ-3KOBİ yönetiminin ve sorunlarının Büyük İşletme yönetiminden ve sorunlarından farklı yanlarını ayırt etme
PÇ-4Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme
PÇ-5Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir yürütme
PÇ-6Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve iş yeri ortamına aktarabilmektedir.
PÇ-7Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile yeni işi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
PÇ-8Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-9Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
PÇ-10Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10