Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


ULUSLARARASI PAZARLAMA

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
GİR 4001 4 ULUSLARARASI PAZARLAMA 3/0/0 Z TÜRKÇE 5
Dersin Amacı
Öğrencilere, uluslararası pazarlamanın temel kavramlarını,ilkelerini öğretmeyi amaçlar.Küresel pazarlara giriş stratejilerini,bu pazarlarda, pazarlama karmasına yönelik kararların nasıl verileceğini,pazarlama staratejileri üzerinde etkili olan,ekonomi,politika,kültür gibi makro çevre koşullarının incelenip,öğrenilmesini amaçlanır.
Ön Koşullar Pazarlama ilkeleri dersini almış olmak tavsiye edilir.
Eş Koşullar Yok.
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Öğr.Gör. Meri Taksi Deveciyan
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı 13:00-16:00 BK A-303, Basın Ekspres
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğr.Gör. Meri Taksi Deveciyan ile konuşularak
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Ders anlatımı,proje sunumları, vaka analizleri, sınıf içi tartışmaları,alanında uzman konuk katılımcılar,kurum ziyaretleri
Temel Kaynaklar

Erdoğan Taşkın, Uluslararası Pazarlama, Türkmen Kitabevi, 1. Baskı, 2012.

Emrah Cengiz, Ercan Gegez, Müge Arslan, Serdar Pirtini, Mehmet Tığlı, Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri, Der Yayınları, 2007

Ders notları

Diğer Kaynaklar Warren J. Keegan, Mark C. Green, Global Marketing, Pearson, 7. Edition, 2012. Ilan Alon, Eugene Jaffe, Global Marketing, McGraw-Hill Irwin, 1. Edition, 2013.

 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Pazarlamaya Giriş Sözlü anlatım, vaka tartışması
2. Hafta Uluslararası Pazarlamaya Giriş ve Bazı Temel Kavramalar Sözlü anlatım, vaka tartışması
3. Hafta Uluslararası Pazarlamaya Giriş ve Bazı Temel Kavramalar Sözlü anlatım, konuk katılımcı
4. Hafta Uluslararası Pazarlama Araştırması Sözlü anlatım, vaka tartışması
5. Hafta Uluslararası Pazarlamada Pazar Bölümlendirmesi Ve Hedef Pazar Seçimi İşyeri gezisi ve örnek üzerinden anlatım
6. Hafta Uluslararası Pazarlamada Mamül Politikası Sözlü anlatım, vaka tartışması
7. Hafta Uluslararası Pazarlamada Fiyatlama Sözlü anlatım-konuk katılımcı
8. Hafta Vize
9. Hafta Uluslararası Pazarlamada Dağıtım Kanalları Sözlü anlatım, vaka tartışması
10. Hafta Uluslararası Pazarlamada Tutundurma Yöntemleri-Reklam -öğrenci sunumları Sözlü anlatım-Öğrenci sunumları
11. Hafta Uluslararası Pazarlamada Tutundurma Yöntemleri-Kişisel Satış ve Diğerleri-öğrenci sunumları Sözlü anlatım-Öğrenci sunumları
12. Hafta İthalat/İhracat İşlemleri Ve Yönetimi - öğrenci sunumlar Sözlü anlatım-Öğrenci sunumları
13. Hafta Dijital Çağda Uluslararası Pazarlama, Uluslararası Pazarlamada Liderlik-öğrenci sunumları Sözlü anlatım-Öğrenci sunumları
14. Hafta Dijital Çağda Uluslararası Pazarlama, Etik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk -öğrenci sunumları Sözlü anlatım-Öğrenci sunumları
15. Hafta Final
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Projeler 1 35
Derse Devam / Katılım 1 15
Final 1 50


ÖÇ-1Uluslararası pazarlama kararlarını etkileyen makro çevresel faktörlerini açıklama
ÖÇ-2Uluslararası pazarlama araştırmalarının önemini kavrama
ÖÇ-3Uluslararası pazarlamada hedef belirleme/pazar seçimi/pazara giriş yöntemlerini kavrama
ÖÇ-4Uluslararası pazarlarda bölümlendirme, hedef pazarlama ve konumlandırma konularını öğrenme
ÖÇ-5Uluslararası pazarlarda, pazarlama karması planlamasının öğrenir, adaptasyon ve standardizasyon kararlarının alınmasında etkili faktörler hakkında bilgi sahibi olma
ÖÇ-6Teknolojik trendlerin ürün ve tüketici bazındaki katkılarını bilme
ÖÇ-7Potansiyel pazarları belirleyebilme, değerlendirebilme ve birbirleriyle karşılaştırabime
ÖÇ-8Uluslararası pazarlama, liderlik, etik ve kurumsal sosyal sorumluluk kavramlarının ilişkilendirebilme
Program Çıktıları
PÇ-1Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tarihi gelişimi içinde tanımlayabilme.
PÇ-2Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
PÇ-3KOBİ yönetiminin ve sorunlarının Büyük İşletme yönetiminden ve sorunlarından farklı yanlarını ayırt etme
PÇ-4Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme
PÇ-5Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir yürütme
PÇ-6Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve iş yeri ortamına aktarabilmektedir.
PÇ-7Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile yeni işi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
PÇ-8Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-9Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
PÇ-10Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5          
ÖÇ 6          
ÖÇ 7          
ÖÇ 8