Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


MAKRO İKTİSAT

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
IIBF 1007 3 MAKRO İKTİSAT 2/0/0 Z TÜRKÇE 5
Dersin Amacı
Makro İktisadın ilgilendiği konuların irdelenmesi ve öğrencilere orta düzeyde makro iktisadi bilginin aktarılması. Ders kapsamında; Milli gelir, enflasyon, istihdam ve işsizlik, IS-LM analizi, toplam talep ve toplam arz, para teorisi ve politikası ve açık makro ekonomi konuları incelenecektir. 
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Beyhan İncekara
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, 09:00-10:50, Makro İktisat, Basın Ekspress Yerleşkesi, Salı, 09:00-10:50, Makro İktisat, Basın Ekspress Yerleşkesi,
Görüşme Saatleri ve Yeri -
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Konu anlatımı ve tartışma
Temel Kaynaklar Erdal Ünsal. Makro İktisat. Gözden Geçirilmiş 8. Baskı, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2009.

 
Diğer Kaynaklar
N. Gregory Mankiw. Makroekonomi. Efil Yayınevi, Ankara, 2017. 
 
Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer, Richard Startz. Makroiktisat. (Çev. Salih Ak). 12. Basımdan Çeviri, Literatür Yayınevi, Ankara, 2016.  
 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Makro iktisadi analiz, kapsamı ve yöntemi Sözlü Anlatım
2. Hafta Makro iktisat okulları Sözlü Anlatım
3. Hafta Milli gelir ve Milli Gelir Hesaplamaları Sözlü Anlatım
4. Hafta Temel makro iktisat konuları: Ekonomik Büyüme, Enflasyon, İşsizlik, Ödemeler dengesi Sözlü Anlatım
5. Hafta Tüketim, Tasarruf ve Yatırım Teorileri Sözlü Anlatım
6. Hafta Basit Keynesyen Modeller (Dışa açık ve Dışa Kapalı Ekonomide) Sözlü Anlatım
7. Hafta Hasıla Düzeyinin Belirlenmesi, Çarpan ve Özdeşliklerli Sözlü Anlatım
8. Hafta Vize Sınavı Sınav
9. Hafta Para Teorisi ve Para Politikaları Sözlü Anlatım
10. Hafta Mal ve Para Piyasasında Denge: IS – LM Modeli Sözlü Anlatım
11. Hafta Mal ve Para Piyasasında Denge: IS – LM Modeli Sözlü Anlatım
12. Hafta IS-LM-BP Analizi Mundell Fleming Modeli Sözlü Anlatım
13. Hafta Toplam Arz (AS) – Toplam Talep (AD) Modeli Sözlü Anlatım
14. Hafta Makroekonomi Uygulama Soru Çözümü Sözlü Anlatım
15. Hafta Final Sınavı Sınav
16. Hafta Final Sınavı Sınav
17. Hafta Final Sınavı Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Mal, işgücü ve para piyasalarının entegrasyonunu kavrayacaklar, denge dışı durumlar ile enflasyon, faiz oranı ve fiyat değişimlerinin bu entegrasyona etkilerini kavrayabileceklerdir.
ÖÇ-2Güncel makro iktisadi sorunları kavrayabilecek ve politika önerileri sunabilecektir.
ÖÇ-3Makro iktisat teorilerine ilişkin orta düzeyde bilgi sahibi olacaklardır.
ÖÇ-4Milli gelir, işsizlik, para teorisi gibi temel makro iktisadi konulara hakim olacaklardır.
ÖÇ-5Farklı iktisat okullarının ve iktisadi akımların makro iktisadi yaklaşımlarına ilişkin bilgi sahibi olacaklardır.
Program Çıktıları
PÇ-1Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tarihi gelişimi içinde tanımlayabilme.
PÇ-2Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
PÇ-3KOBİ yönetiminin ve sorunlarının Büyük İşletme yönetiminden ve sorunlarından farklı yanlarını ayırt etme
PÇ-4Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme
PÇ-5Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir yürütme
PÇ-6Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve iş yeri ortamına aktarabilmektedir.
PÇ-7Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile yeni işi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
PÇ-8Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-9Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
PÇ-10Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5