Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


PAZARLAMA

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
GİR 3001 3 PAZARLAMA 3/0/0 Z TÜRKÇE 5
Dersin Amacı
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Öğr.Gör. Meri Taksi Deveciyan
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri salı,saat:09.00-10.50,BKA-503A
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğr.Gör.ile randevulaşarak,salı 09.00-15.50 saatleri arası
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Ders anlatımı , sınıf tartışmaları , örnek olay çalışmaları,alanında uzman konuk katılımcılar,sektörel geziler
Temel Kaynaklar  Cemalcılar,İ., Pazarlama İlkeler-Yönetim,Detay Yayıncılık, Mucuk , İ , ( 2007 ) 
Diğer Kaynaklar  Kotler ,P., Armstrong,G., Saunders ,J., ( 2006 ) Principles of Marketing , Printece Hall,Inc. - Stanton,W.J., ( 1994) , Fundamentals of Marketing , 10 th ed., New York : McGraw-Hill,Inc.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta İlk ders-tanışma-pazarlama konusunda serbest sohbet Sınıf içi anlatım
2. Hafta Pazarlamanın konusu, gelişimi, son gelişmeler Sınıf içi örneklerle anlatım ve tartışma
3. Hafta Pazarlama çevresi, stratejik planlama ve pazarlamanın rolü Sınıf içi anlatım , örneklerin tartışılması
4. Hafta Pazarlama araştırması ve bilgi sistemi Sınıf içi anlatım , örneklerin tartışılması
5. Hafta Pazar türleri,tüketici pazarı ve tüketici davranışı Sınıf içi anlatım , örneklerin tartışılması
6. Hafta Endüstriyel pazarlar Sınıf içi anlatım , örneklerin tartışılması
7. Hafta Vize Sınavı Sınıf içi anlatım , örneklerin tartışılması
8. Hafta Vize Vize sınavı
9. Hafta Pazar bölümlendirme, hedef pazar seçimi Sınıf içi anlatım , Proje sunumu
10. Hafta Mamül Sınıf içi anlatım,Proje sunumu
11. Hafta Fiyat Sınıf içi anlatım , Proje sunumu
12. Hafta Tutundurma, kişisel satış ve satış geliştirme, reklam ve halkla ilişkiler Sınıf içi anlatım , Proje sunumu
13. Hafta Doğrudan pazarlama ve İnternette pazarlama -ders anlatımı Sınıf içi anlatım , Proje sunumu
14. Hafta Dağıtım,Uluslararası Pazarlama Sınıf içi anlatım , Proje sunumu
15. Hafta Final Final
16. Hafta Final Final
17. Hafta Final Final
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Projeler 1 35
Derse Devam / Katılım 1 15
Final 1 50


ÖÇ-11. Temel pazarlama terim ve anlayışlarını kavramak,pazarlama konusunu, kapsamını ve özelliklerini, modern pazarlama yönetimini ve pazarlamaya etki eden mikro ve makro dış çevre faktörlerini açıklayabilir. Pazarlamanın faydaları, çeşitleri stratejik işletme planlaması ve stratejik pazarlama sürecinin aşamalarını açıklayabilir.
ÖÇ-2 2.Pazarlama karması elemanlarını öğrenmek ve uygulamaları tartışabilmek. Ürünün pazara giriş aşamasından, gerileme aşamasına kadar geçen aşamaları tanımlayabilir.Farklı fiyatlama yöntemlerinin üstün ve zayıf yönlerini açıklayabilir. Dağıtımın rolünü kavrayabilmek. Pazarlama İletişiminin nasıl işlediğini açıklayabilmek. Tutundurma kampanyası planlayabilir.
ÖÇ-3 3.Tüketici satın alma kararlarının nasıl verildiğini anlamak,profesyonel satın alıcılar ile tüketicilerin karar verme biçimleri arasındaki farklılıkları tanımlayabilir.
ÖÇ-4 4.Pazarları bölümleme temel yöntemlerini tanımlayabilmek,bölümlemenin amacını açıklayabilir.
ÖÇ-5 5.Uluslararası pazarlama çevresi ve pazara giriş şekillerini açıklayabilir
Program Çıktıları
PÇ-1Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tarihi gelişimi içinde tanımlayabilme.
PÇ-2Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
PÇ-3KOBİ yönetiminin ve sorunlarının Büyük İşletme yönetiminden ve sorunlarından farklı yanlarını ayırt etme
PÇ-4Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme
PÇ-5Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir yürütme
PÇ-6Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve iş yeri ortamına aktarabilmektedir.
PÇ-7Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile yeni işi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
PÇ-8Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-9Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
PÇ-10Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5