Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


PAZARLAMA

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
GİR 3001 3 PAZARLAMA 3/0/0 Z TÜRKÇE 5
Dersin Amacı Pazarlamanın temel kavramlarını anlamak ve yönetim becerilerini geliştirmek.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Öğr.Gör. Meri Taksi Deveciyan
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe, 13.00-14.45,5c-03/05
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Ders anlatımı , sınıf tartışmaları , örnek olay çalışmaları
Temel Kaynaklar Mucuk , İ , ( 2007 ) , Pazarlama İlkeleri , Türkmen Kitabevi
Diğer Kaynaklar --- Karafakioğlu , M. ( 2005) Pazarlama İlkeleri , Literatür Yayıncılık . -İslamoğlu , A.H., ( 2002 ) ,Pazarlama İlkeleri , 2. basım, Beta Yayınları - Kotler ,P., Armstrong,G., Saunders ,J., ( 2006 ) Principles of Marketing , Printece Hall,Inc. - Stanton,W.J., ( 1994) , Fundamentals of Marketing , 10 th ed., New York : McGraw-Hill,Inc.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Pazarlama ve Pazarlama Sürecinin Anlaşılması Sınıf içi anlatım
2. Hafta Değişen Dünyada Pazarlama Sınıf içi örneklerle anlatım ve tartışma
3. Hafta Pazarlama Çevresi - İç ve Dış faktörlerin İncelenmesi Sınıf içi anlatım , örneklerin tartışılması
4. Hafta Pazarlama Planlaması ve Pazarlama Stratejileri Sınıf içi anlatım , örneklerin tartışılması
5. Hafta Pazarlama Bilgi Sistemi Sınıf içi anlatım , örneklerin tartışılması
6. Hafta Pazarlama Araştırması Süreci ve Araştırma Türleri Sınıf içi anlatım , örneklerin tartışılması
7. Hafta Tüketici Davranışlarının Pazarlama İçin Önemi Sınıf içi anlatım , örneklerin tartışılması
8. Hafta Vize Vize sınavı
9. Hafta Pazar bölümleme , Hedef Pazar seçimi ve Rakip Analizi Sınıf içi anlatım , örneklerin tartışılması
10. Hafta Konumlandırma ve Pazarlama İçin önemi Sınıf içi anlatım , örneklerin tartışılması
11. Hafta Ürün Politikası Sınıf içi anlatım , örneklerin tartışılması
12. Hafta Fiyatlandırma Politikası Sınıf içi anlatım , örneklerin tartışılması
13. Hafta Tutundurma Faaliyetleri : Reklam , Halkla İlişkiler, Kişisel Satış , Satış Geliştirme , Doğrudan Pazarlama Sınıf içi anlatım , örneklerin tartışılması
14. Hafta Dağıtım Kanalları ve Dağıtım Politikaları Sınıf içi anlatım , örneklerin tartışılması
15. Hafta Pazarlamada Kontrol ve Sosyal Sorumluluk Final
16. Hafta Genel tekrar Final
17. Hafta Final Final
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 50


ÖÇ-1Pazarlamanın ne olduğunun ve ve Pazarlama Sürecinin Anlaşılması
ÖÇ-2Pazarlama kararlarını etkileyen çevre faktörlerinin incelenmesi , Stratejik plan yapmanın Pazarlama için öneminin anlaşılması
ÖÇ-3Pazarlama Bilgi Sisteminin pazarlama kararları için öneminin anlaşılması ve edinilen bilgilerin pazarlama kararları için nasıl kullanılacağının ve pazar araştırmalarının pazarlama için öneminin ve nasıl yapılacağının belirtilmesi
ÖÇ-4Tüketici Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörlerin neler olduğunun incelenerek bu faktörlerin Pazarlama Stratejileri geliştirilmesinde nasıl kullanılabileceğinin gösterilmesi
ÖÇ-5Pazar Bölümlemenin işletmeler için yararlarının neler olduğunun , Hedef Pazar Seçiminin hangi faktörlere göre yapılacağının , Konumlandırmanın işletmeler için öneminin ve nasıl yapılacağının ve konumlandırma süreçlerinin anlaşılması
ÖÇ-6Pazarlama Karması elemanlarının ( Ürün - Fiyat - Tutundurma - Dağıtım ) neler olduğunun ve bunların hep birlikte uyum içinde kullanılmasının pazarlama için öneminin anlaşılması
Program Çıktıları
PÇ-1Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tarihi gelişimi içinde tanımlayabilme.
PÇ-2Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
PÇ-3KOBİ yönetiminin ve sorunlarının Büyük İşletme yönetiminden ve sorunlarından farklı yanlarını ayırt etme
PÇ-4Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme
PÇ-5Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir yürütme
PÇ-6Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve iş yeri ortamına aktarabilmektedir.
PÇ-7Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile yeni işi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
PÇ-8Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-9Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
PÇ-10Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5          
ÖÇ 6