Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İŞLETME YÖNETİMİ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
IIBF 1005 3 İŞLETME YÖNETİMİ 2/2/0 Z TÜRKÇE 5
Dersin Amacı
  Bu ders, işletme yönetimi ve organizasyonundaki temel kavramlara değinerek, günümüze kadar olan değişim ve dönüşümün işletmelere nasıl yansıdığı ve bütün bunların yöneticiler için ne anlam ifade ettiği üzerine kurgulanmıştır. Ele alınan teorik perspektiflerin, uygulamaya yansıması ve yöneticilerin bütün bunlardan nasıl faydalandığı bu dersin kapsamı dahilinde ele alınan konulardandır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Begüm Teraman
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba 09:15-10:50 BK A-502 Perşembe 09:15-10:50 BK A-502
Görüşme Saatleri ve Yeri Perşembe 15:00-17:00 , Basın Ekspres Yerleşkesi B blok 6K-07
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Ders, anlatım, ön hazırlık niteliğini taşıyan ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması ve tartışmalar yolu ile dönem boyunca yürütülecektir. Gerekli bilgilerin verilmesinden sonra örnek olay analizleri ile de desteklenecektir.

 
Temel Kaynaklar   1. Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, 16. Baskı, Beta yayınevi, 2015.

 2.  Kadri Mirze, İşletme, 5. Baskı, Literatür Yayıncılık, 2016.
 

Diğer Kaynaklar   1. Richard L. Daft, Management, 12th Ed., Cengage Learning, 2016.

  2. Stephen P. Robbins and  Timothy A. Judge, Organizational Behavior,16h ed. Pearson.
 

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta GİRİŞ TANIŞMA, DERSE ORYANTASYON
2. Hafta İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONUNDA TEMEL KAVRAMLAR Ders anlatma, sunum ve sınıf tartışması Koçel, 1. Bölüm 2. Kısım İlgili makaleler
3. Hafta YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEORİLERİNİN GELİŞİMİ Ders anlatma, sunum ve sınıf tartışması Koçel, 3. Bölüm 1.,2.,3, Kısım İlgili makaleler
4. Hafta İŞLETME ÇEVRESİ VE KÜLTÜR Ders anlatma, sunum ve sınıf tartışması İlgili makaleler
5. Hafta İŞLETME ÇEVRESİ: Küresel Dünyada Yönetim Startupları Yönetmek Ders anlatma, sunum ve sınıf tartışması Koçel 3.Bölüm, 4. Kısım Koçel 4. Bölüm 2. Kısım İlgili makaleler
6. Hafta PLANLAMA Planlama ve hedef belirleme Ders anlatma, sunum ve sınıf tartışması Koçel, 2. Bölüm 3. Kısım İlgili makaleler
7. Hafta ARA SINAV Sınav
8. Hafta PLANLAMA Strateji oluşturma Yönetsel Karar Mekanizmaları Ders anlatma, sunum ve sınıf tartışması Koçel, 2. Bölüm 2. Kısım İlgili makaleler
9. Hafta ORGANİZE ETME (Sosyal Yapılandırma) Organizasyon Yapıları İnsan Kaynaklarını Yönetme Ders anlatma, sunum ve sınıf tartışması Koçel, 3. Bölüm 4. Kısım İlgili makaleler
10. Hafta ORGANİZE ETME Organizasyonlarda değişim yönetimi ve inovasyon Ders anlatma, sunum ve sınıf tartışması Koçel, 5. Bölüm .7.ve 8. Kısım İlgili makaleler
11. Hafta YÖNLENDİRME- YÜRÜTME Bireyi anlama ve Liderlik Ders anlatma, sunum ve sınıf tartışması Koçel, 5. Bölüm 4. Kısım İlgili makaleler
12. Hafta YÖNLENDİRME-YÜRÜTME İletişim Yönetimi Ders anlatma, sunum ve sınıf tartışması Koçel, 5. Bölüm 2. Kısım İlgili makaleler
13. Hafta YÖNLENDİRME-YÜRÜTME Yöneticilik ve Motivasyon Ders anlatma, sunum ve sınıf tartışması Koçel, 5. Bölüm 6. Kısım İlgili makaleler
14. Hafta KONTROL ETME Ders anlatma, sunum ve sınıf tartışması İlgili Makaleler
15. Hafta FİNAL SINAVI SINAV
16. Hafta FİNAL SINAVI SINAV
17. Hafta FİNAL SINAVI SINAV
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 40


ÖÇ-1İşletme yönetimi ve organizasyonu hakkında temel kavramlara hakim olmak.
ÖÇ-2Yönetim ve organizasyon teorilerinin evrimi ve günümüzdeki uygulama alanlarının neler olduğunu anlamak
ÖÇ-3Çağdaş dönemdeki işletme yönetim ve organizasyonundaki değişimler ve bunların yansımaları konusunda bilgi sahibi olmak.
ÖÇ-4Yöneticilik ve liderlik kavramlarının ve uygulamalarının ayırdına varmak.
ÖÇ-5Motivasyon unsurunun yöneticilikle nasıl ilişkilendirildiğini kavramak.
ÖÇ-6Örgütlerde çatışmaların nasıl yönetildiğini, çatışmalardan nasıl fayda sağlanabileceğini ve yollarını keşfetmek.
ÖÇ-7Çağımızın vazgeçilmez bir unsuru olan değişimin örgütlerde nasıl gerçekleştiği, direnç noktaları ve aşmak için ileri sürülen politikalar hakkında bilgi ve fikir sahibi olmak.
Program Çıktıları
PÇ-1Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tarihi gelişimi içinde tanımlayabilme.
PÇ-2Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
PÇ-3KOBİ yönetiminin ve sorunlarının Büyük İşletme yönetiminden ve sorunlarından farklı yanlarını ayırt etme
PÇ-4Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme
PÇ-5Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir yürütme
PÇ-6Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve iş yeri ortamına aktarabilmektedir.
PÇ-7Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile yeni işi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
PÇ-8Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-9Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
PÇ-10Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5          
ÖÇ 6          
ÖÇ 7