Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


OLASILIK VE İSTATİSTİK I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
IIBF 1010 3 OLASILIK VE İSTATİSTİK I 2/2/0 Z TÜRKÇE 5
Dersin Amacı İşletmelerde, karar verme, ileriye dönük tahminler yapmada istatistik araçlardan faydalanılır. Verilerin yorumlanması, özetlenmesi(grafik araçlarla) istatistik yöntemlerle yapılabilir. Özellikle günümüzde değişik yatırım araçlarının bulunması ve bunlarla portföy yönetiminde teknik analizlere ihtiyaç vardır. Teknik analizler iyi bir istatistik bilgisi gerektirir. Dolayısıyla lisans düzeyinde böyle bir temel dersin verilmesi yararlıdır
Ön Koşullar yok
Eş Koşullar yok
Özel Koşullar yok
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Nazan Çağlar
Asistanlar Arş.Gör.Elanur Türküz
Ders Gün,Saat ve Yeri pzts 11-13, perşembe 11-13 BK L-04
Görüşme Saatleri ve Yeri çarşamba saat 14-15 arası BK B7-01
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -İşletmelerde, karar verme, ileriye dönük tahminler yapmada istatistik araçlardan faydalanılır. Verilerin yorumlanması, özetlenmesi(grafik araçlarla) istatistik yöntemlerle yapılabilir. Özellikle günümüzde değişik yatırım araçlarının bulunması ve bunlarla portföy yönetiminde teknik analizlere ihtiyaç vardır. Teknik analizler iyi bir istatistik bilgisi gerektirir. Dolayısıyla lisans düzeyinde böyle bir temel dersin verilmesi yararlıdır
Temel Kaynaklar - Durmuş Dündar, Nazan Çağlar , İstatistik Der Yayınevi- 2008 Ümit Şenesen (2002). İşletme ve İktisat için İstatistik Levin, Richard I. Rubin, David S.(2007) Statistics for Management
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta İstatistik nedir? İşletme Eğitiminde İstatistik ,Veri nedir? Nasıl ulaşılır? konu anlatımı
2. Hafta Veri nasıl analiz edilir? Verilerin merkezi ölçüleri ( Ortalama, Mod , Medyan , ... ) , Veri analizinde Excel kullanımı uygulamaları konu anlatımı
3. Hafta Sınıflanmış verilerde Ortalama, Mod, Medyan hesabı konu anlatımı
4. Hafta Tanımsal İstatistikte Excel uygulamaları bilgisayar uygulama
5. Hafta Olasılık teorisi , koşullu olasılık, uygulamalar konu anlatımı ve uygulama
6. Hafta Olasılık dağılımları , Kesikli rassal değişkenler,uygulama konu anlatımı ve uygulama
7. Hafta Beklenen değer kavramı konu anlatımı ve uygulama
8. Hafta Binom dağılımı, Poisson dağılımı, Konu anlatımı ve uyg.
9. Hafta Vize sınavı Sınav
10. Hafta Sürekli rassal değişken ve dağılımları ( Normal dağılım) Konu anlatımı ve uyg.
11. Hafta Normal dağılım uygulamaları konu anlatımı ve uygulama
12. Hafta Örnekleme teorisi ? Örnekleme dağılımları konu anlatımı ve uygulama
13. Hafta Güven aralığı kavramı ve uygulamalar konu anlatımı ve uygulama
14. Hafta Genel Uygulama
15. Hafta Final Sınavı Sınav
16. Hafta Final Sınavı Sınav
17. Hafta Final Sınavı Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 50
Final 1 50


ÖÇ-1Girişimcilikle alakalı problemleri çözme sürecinde istatistiğin rolünü açıklayabilmek.
ÖÇ-2Olasılık ve istatistik uygulamalarına aşina olmak ve güncel bilgilerle analiz yapabilmek.
ÖÇ-3Matematik, iletişim, problem çözme ve beyin fırtınası yeteneğini geliştirmek.
ÖÇ-4Diğer disiplinler arasında ilişki kurmak, disiplinler arası problemlerin çözümü için matematiksel modellere aşina olmak.
ÖÇ-5İstatistiksel analizlere uygun bir istatistiksel program kullanarak istatistiksel analizle gerçekleştirmek
Program Çıktıları
PÇ-1Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tarihi gelişimi içinde tanımlayabilme.
PÇ-2Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
PÇ-3KOBİ yönetiminin ve sorunlarının Büyük İşletme yönetiminden ve sorunlarından farklı yanlarını ayırt etme
PÇ-4Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme
PÇ-5Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir yürütme
PÇ-6Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve iş yeri ortamına aktarabilmektedir.
PÇ-7Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile yeni işi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
PÇ-8Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-9Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
PÇ-10Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5