Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


MİKRO İKTİSAT

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
IIBF 1008 2 MİKRO İKTİSAT 2/2/0 Z TÜRKÇE 5
Dersin Amacı
Mikro iktisadın ilgilendiği temel konular. Arz ve talep analizi, esneklik. Tüketici davranışları teorisi, bireysel ve piyasa talebi. Üretici teorisi ve üretim maliyetleri. Fiyat teorisi: tam rekabet piyasası, monopol piyasası, monopolcü rekabet piyasası, oligopoly piyasası ve oyun teorisi.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Sinan Alçın
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı 11:00-13:00 BK Z-01, Çarşamba 11:00-13:00 BK Z-02, Basın Ekspres
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Konu anlatımı
Temel Kaynaklar Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfield, Mikro İktisat, Sekizinci Baskıdan Çeviri, Palme Yayıncılık, Ankara, 2014.
Diğer Kaynaklar
Zeynel Dinler, Mikro Ekonomi, Gözden Geçirilmiş 27. Basım, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2016.
 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş, Mikro İktisadın İlgilendiği Temel Konular Konu anlatımı
2. Hafta Arz ve Talebin Esasları Konu anlatımı
3. Hafta Bireysel ve Piyasa Talebi Konu anlatımı
4. Hafta Tüketici Davranışı Konu anlatımı
5. Hafta Üretim ve Üretim Maliyetleri Konu anlatımı
6. Hafta Tam Rekabet Piyasası Konu anlatımı
7. Hafta Rekabetçi Piyasaların Analizi Konu anlatımı
8. Hafta Vize Sınavı
9. Hafta Rekabetçi Piyasaların Analizi (Devam) Konu anlatımı
10. Hafta Monopol Piyasası Konu anlatımı
11. Hafta Piyasa Gücü ile Fiyatlandırma Konu anlatımı
12. Hafta Monopolcü Rekabet Piyasası Konu anlatımı
13. Hafta Oligopol Piyasası, Oyun Teorisi ve Rekabetçi Strateji Konu anlatımı
14. Hafta Genel Tekrar Konu anlatımı
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Derse Devam / Katılım 1 5
Final 1 55


ÖÇ-1 Mikro iktisadi kavramlara ve teorilere ilişkin derinlemesine bilgi sahibi olacaklardır.
ÖÇ-2Piyasalarda dengeye ulaşılmasını ve denge dışı durumların sonuçlarını kavrayacaklardır.
ÖÇ-3Bir ekonomiyi oluşturan tüketicilerin ve üreticilerin davranışlarını açıklayabileceklerdir.
ÖÇ-4Farklı piyasa türleri ve bu piyasalarda fiyatın oluşması konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
ÖÇ-5Fiyat kontrolleri ve devlet müdahalelerini etkilerini anlayarak gerçek ekonomik hayattaki bu politika uygulamalarının sonuçlarını değerlendirebileceklerdir.
Program Çıktıları
PÇ-1Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tarihi gelişimi içinde tanımlayabilme.
PÇ-2Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
PÇ-3KOBİ yönetiminin ve sorunlarının Büyük İşletme yönetiminden ve sorunlarından farklı yanlarını ayırt etme
PÇ-4Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme
PÇ-5Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir yürütme
PÇ-6Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve iş yeri ortamına aktarabilmektedir.
PÇ-7Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile yeni işi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
PÇ-8Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-9Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
PÇ-10Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5