Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


MUHASEBE İLKELERİ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
IIBF 1009 2 MUHASEBE İLKELERİ 2/2/0 Z TÜRKÇE 5
Dersin Amacı
Öğrencilerin Muhasebe İlkelerini anlamaları ve bu bilgilerini ekonomik karar almada kullanabilme yeteneklerinin geliştirilmesi
Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Başak Ataman
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe 09:00-11:00 Basın Ekspres L-03
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Ders anlatımı, problem çözümü, sınıf tartışması, ödev
Temel Kaynaklar Cengiz Erdamar, Feryal Orhon Basık, Finansal Muhasebe ve Tek Düzen Muhasebe Sistemi, İstanbul, Arıkan Yayınevi, 2006.
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Muhasebeye Giriş Ders anlatımı, problem çözümü, sınıf tartışması, ödev
2. Hafta Temel finansal Tablolar Ders anlatımı, problem çözümü, sınıf tartışması, ödev
3. Hafta Muhasebe Çevrimi Ders anlatımı, problem çözümü, sınıf tartışması, ödev
4. Hafta İşlemlerin Kaydedilmesi Ders anlatımı, problem çözümü, sınıf tartışması, ödev
5. Hafta İşlemlerin Kaydedilmesi Ders anlatımı, problem çözümü, sınıf tartışması, ödev
6. Hafta İşlemlerin Kaydedilmesi Ders anlatımı, problem çözümü, sınıf tartışması, ödev
7. Hafta Düzeltme Kayıtları Ders anlatımı, problem çözümü, sınıf tartışması, ödev
8. Hafta Düzeltme Kayıtları Ders anlatımı, problem çözümü, sınıf tartışması, ödev
9. Hafta Düzeltme Kayıtları Ders anlatımı, problem çözümü, sınıf tartışması, ödev
10. Hafta Mizan Ders anlatımı, problem çözümü, sınıf tartışması, ödev
11. Hafta Kapanış Kayıtları Ders anlatımı, problem çözümü, sınıf tartışması, ödev
12. Hafta Kapanış Kayıtları Ders anlatımı, problem çözümü, sınıf tartışması, ödev
13. Hafta Finansal Tabloların Hazırlanması Ders anlatımı, problem çözümü, sınıf tartışması, ödev
14. Hafta Finansal Tabloların Hazırlanması Ders anlatımı, problem çözümü, sınıf tartışması, ödev
15. Hafta Final Haftası Final Sınavı
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1Muhasebe temel denkliğini açıklayabilme
ÖÇ-2Muhasebenin temel kavramlarını anlama ve bağlantı kurabilme
ÖÇ-3Ekonomik olayları kaydedebilme ve hesap bazında sınıflandırabilme
ÖÇ-4Dönem sonu işlemlerini anlama ve kaydedebilme
ÖÇ-5Finansal Tabloları hazırlama ve raporlayabilme
Program Çıktıları
PÇ-1Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tarihi gelişimi içinde tanımlayabilme.
PÇ-2Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
PÇ-3KOBİ yönetiminin ve sorunlarının Büyük İşletme yönetiminden ve sorunlarından farklı yanlarını ayırt etme
PÇ-4Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme
PÇ-5Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir yürütme
PÇ-6Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve iş yeri ortamına aktarabilmektedir.
PÇ-7Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile yeni işi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
PÇ-8Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-9Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
PÇ-10Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5