Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
IIBF 1001 2 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3/0/0 Z TÜRKÇE 4
Dersin Amacı
 Kişilerarası ve örgütsel iletişim becerilerinin kazandırılması, sözlü  iletişim becerilerinin geliştirilmesi, raporlama tekniklerinin ve araştırma yöntemlerinin özümsenmesi sağlanarak yazılı iletişim tekniklerinin edindirilmesi
Ön Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Kağan Okatan
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe 15:00-19:00 Basın Ekspres Kampüsü L-04
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Araştırma Yöntemleri ders notları sunum1

 Araştırma Yöntemleri ders notları sunum1

Araştırma Yöntemleri ders notları sunum2

 Araştırma Yöntemleri ders notları sunum3

Araştırma Yöntemleri ders notları sunum4

 Araştırma Yöntemleri ders notları sunum5

Araştırma Yöntemleri ders notları sunum6

Araştırma Yöntemleri ders notları sunum7

Araştırma Yöntemleri ders notları sunum8

 Araştırma Yöntemleri ders notları sunum9

 Araştırma Yöntemleri ders notları sunum10

Araştırma Yöntemleri ders notları sunum11

Araştırma Yöntemleri ders notları sunum12
Temel Kaynaklar  Seyidoğlu, Halil. Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, 9. baskı, Güzem Can Yayınları, 2003
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Temel Kavramlar: Giriş ve dersin tanıtımı. Sözel anlatım, tartışma (ppt kullanımı)
2. Hafta Algı ve Çıkarım Sözel anlatım, tartışma (ppt kullanımı)
3. Hafta Öğrenme Teknikleri Sözel anlatım, tartışma (ppt kullanımı)
4. Hafta Varsayım Oluşurma, Varsayım Çeşitleri Sözel anlatım, tartışma (ppt kullanımı)
5. Hafta Araştırma Aşamaları Sözel anlatım, tartışma (ppt kullanımı)
6. Hafta Dipnot & Kaynakça Gösterimi Sözel anlatım, tartışma (ppt kullanımı)
7. Hafta Arasınav Sözel anlatım, tartışma (ppt kullanımı)
8. Hafta Araştırma Yöntemleri Sözel anlatım, tartışma (ppt kullanımı)
9. Hafta Öğrenci Sunumları Sözel anlatım, tartışma (ppt kullanımı)
10. Hafta Öğrenci Sunumları Sözel anlatım, tartışma (ppt kullanımı)
11. Hafta Öğrenci Sunumları Sözel anlatım, tartışma (ppt kullanımı)
12. Hafta Öğrenci Sunumları Sözel anlatım, tartışma (ppt kullanımı)
13. Hafta Öğrenci Sunumları Sözel anlatım, tartışma (ppt kullanımı)
14. Hafta Öğrenci Sunumları Sözel anlatım, tartışma (ppt kullanımı)
15. Hafta Final
16. Hafta Final
17. Hafta Final
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Final 1 70


Program Çıktıları
PÇ-1Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tarihi gelişimi içinde tanımlayabilme.
PÇ-2Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
PÇ-3KOBİ yönetiminin ve sorunlarının Büyük İşletme yönetiminden ve sorunlarından farklı yanlarını ayırt etme
PÇ-4Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme
PÇ-5Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir yürütme
PÇ-6Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve iş yeri ortamına aktarabilmektedir.
PÇ-7Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile yeni işi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
PÇ-8Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-9Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
PÇ-10Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10