Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İKTİSADA GİRİŞ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
IIBF 1004 1 İKTİSADA GİRİŞ 2/2/0 Z TÜRKÇE 5
Dersin Amacı
Bir bilim olarak iktisat; iktisadın ilgilendiği temel sorunlar. Mikro iktisadın temelleri; talep kanunu, arz kanunu ve esneklik; piyasa dengesi, kamu politikaları ve devletin ekonomiye müdahalesi; tüketici ve üretici teorileri; fiyat teorisi, tam rekabet piyasası, aksak rekabet piyasalarının özellikleri ve ortaya çıkış sebepleri; monopol, monopolcü rekabet ve oligopol piyasaları. Makro iktisadın temelleri; milli gelir, enflasyon, istihdam ve işsizlik, para teorisi, toplam talep ve toplam arz.  
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Sinan Alçın
Asistanlar -
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı 11:00-13:00 BK A-402, Çarşamba 11:00-13:00 BK B-401
Görüşme Saatleri ve Yeri Prof. Dr. Sinan Alçın, Basın Ekspres Yerleşkesi, Kat 7 Oda No: 3
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Konu anlatımı ve tartışma.
Temel Kaynaklar

Sinan Alçın, Mikro İktisat Ders Notları.

Sinan Alçın, Makro İktisat Ders Notları.

Diğer Kaynaklar

Gülden Ülgen, (2010). İktisat Bilimine Giriş, İstanbul: Der yayınları.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Genel Çerçeve Sözlü anlatım
2. Hafta İktisadın Temel Kavramları Sözlü anlatım
3. Hafta İktisadın Temel Kavramları Sözlü anlatım
4. Hafta İktisatta Sayısal Yöntemler ve Grafik Okuma Sözlü anlatım
5. Hafta Talep Sözlü anlatım
6. Hafta Arz Sözlü anlatım
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Piyasa, Fiyat Oluşumu ve Devlet Müdahalesi Sözlü anlatım
9. Hafta Tüketici Teorisi Sözlü anlatım
10. Hafta Üretici Teorisi ve Maliyetler Sözlü anlatım
11. Hafta Mal Piyasaları Sözlü anlatım
12. Hafta Makro İktisadın Temelleri Sözlü anlatım
13. Hafta Makro İktisadın Temelleri Sözlü anlatım
14. Hafta Genel Tekrar Sözlü anlatım
15. Hafta Final Sınavı Sınav
16. Hafta Final Sınavı Sınav
17. Hafta Final Sınavı Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60


ÖÇ-1İktisadi kavramlara ilişkin bilgi sahibi olacaklardır.
ÖÇ-2Temel iktisat teorilerini ve iktisat biliminin ilgilendiği konuları açıklayabileceklerdir.
ÖÇ-3Mikro iktisadın ve makro iktisadın alanına giren temel konulara ilişkin bilgi sahibi olacaklardır.
ÖÇ-4Temel iktisadi sorunları tanıyacak ve bu sorunların aşılmasına yönelik konularda bilgi sahibi olacaklardır.
Program Çıktıları
PÇ-1Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tarihi gelişimi içinde tanımlayabilme.
PÇ-2Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
PÇ-3KOBİ yönetiminin ve sorunlarının Büyük İşletme yönetiminden ve sorunlarından farklı yanlarını ayırt etme
PÇ-4Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme
PÇ-5Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir yürütme
PÇ-6Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve iş yeri ortamına aktarabilmektedir.
PÇ-7Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile yeni işi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
PÇ-8Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-9Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
PÇ-10Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4