Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


HUKUKA GİRİŞ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
IIBF 1003 1 HUKUKA GİRİŞ 2/0/0 Z TÜRKÇE 4
Dersin Amacı
 
Hukukun temel kavram ve ilkelerini, hak, adalet, eşitlik, temel hak ve özgürlük gibi kavramları öğrenmek
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Dr.Öğr.Üyesi Ender Demir
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma, 11.00-13.00
Görüşme Saatleri ve Yeri Dr. Öğr. Üyesi Ender DEMİR, Hukuk Fak. Sirinevler Yerleskesi, 4. kat ofis Salı 11:00 / 14:0
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü anlatım, interaktif katılım
Temel Kaynaklar --Esener, Turhan, Hukuk Başlangıcı, İstanbul 2012


Gözler, Kemal, Hukukun Temel Kavramları, Bursa 2011
Diğer Kaynaklar -Yargı Kararları
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş temel kavramlar SA
2. Hafta Sosyal düzen kuralları ve türleri SA
3. Hafta Hukuk kurallarının analizi, hukuk kurallarının unsurları SA
4. Hafta Hukukun amaçları SA
5. Hafta Hukukta yaptırım SA
6. Hafta Hukuksal ilişkiler ve haklar SA
7. Hafta Hukukun değişim anlamları, pozitif hukuk, doğal hukuk, objektif-subjektif hukuk ve hukuk bilimi SA
8. Hafta Hakimin takdir yetkisi SA
9. Hafta Pozitif hukukun kaynakları, örf-adet-gelenek hukuku SA
10. Hafta Yazılı hukuk SA
11. Hafta Hukuk kaynağı olarak kanunlar , geçerlilik derecesine göre türleri SA
12. Hafta Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi, SA
13. Hafta Yürütme organının düzenleme alanı, tüzük ve yönetmelikler SA
14. Hafta Hukuk kurallarının türleri SA
15. Hafta Sınav haftası SA
16. Hafta Sınav haftası SA
17. Hafta Sınav haftası SA
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Final 1 100


ÖÇ-11.Hukuk kavramı, hukuk kurallarının analazi, hukuk düzeni ve hukuk kuralları ile ahlak kurallarını karşılaştırma becerisi.
ÖÇ-22.Hukuk sistemi ve başlıca hukuk sistemlerinin ve hukukun amacının değerlendirme becerisi.
ÖÇ-33.Hukuk üzerine ileri sürülen teorileri yorumlama becerisi. Adalet ve hakkaniyet kavramlarını yorumlama ve sonuç çıkarma becerisi.
ÖÇ-4 4.Hukukun yazılı olan ve yazılı olmayan kaynaklarının ve yardımcı hukuk kaynaklarını yorumlama ve uygulama becerisi.
ÖÇ-55.Dış hukuk kaynaklarını yorumlama ve sonuç çıkarma becerisi kazanır.
Program Çıktıları
PÇ-1Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tarihi gelişimi içinde tanımlayabilme.
PÇ-2Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
PÇ-3KOBİ yönetiminin ve sorunlarının Büyük İşletme yönetiminden ve sorunlarından farklı yanlarını ayırt etme
PÇ-4Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme
PÇ-5Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir yürütme
PÇ-6Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve iş yeri ortamına aktarabilmektedir.
PÇ-7Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile yeni işi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
PÇ-8Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-9Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
PÇ-10Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5