Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İŞLETMEYE GİRİŞ

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
IIBF1006 1 İŞLETMEYE GİRİŞ 2/2/0 Z TÜRKÇE 5
Dersin Amacı
 
Öğrencileri işletme ve işletmenin temel kavramları, yönetim, yönetimin boyutları ve yöneticilik hakkında bilinçlendirmek, girişimcilik ve yöneticilik vizyonlarını geliştirmektir.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Mahmut Paksoy
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı 13:00-14:50, Perşembe 09.00-10:50
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğretim Üyesi ile randevulaşarak
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Ders anlatımı, okuma, araştırma, güncel haberleri takip etme ve derste tartışma, işletme ziyaretleri.
Temel Kaynaklar -Kadri Mirze, İşletme, Literatür Yayıncılık, 2010

Mümin Ertürk, İşletme Biliminin Temel İlkeleri, Beta, 2009

İsmet Mucuk, Modern İşletmecilik, Türkmen, 2005

Halil Can, Semra Güney, Genel İşletme, Arıkan, 2007
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Temel Kavramlar: Giriş ve dersin tanıtımı. Sözlü Anlatım
2. Hafta Ekonomik Yaşam Döngüsü, İşletme, bireysel yaşam ve toplumsal yaşam ilişkisi, İşletme nedir? Tanımı, iş hayatı, ekonomi, refah, gelir, mal ve hizmet üretimi, ekonomik bir birim olarak işletme. Sözlü Anlatım, okuma, örnek olay, tartışma
3. Hafta İşletme biliminin konusu ve diğer disiplinlerle ilişkisi. Sözlü Anlatım, okuma, örnek olay, tartışma
4. Hafta Üretim faktörleri, girişimcilik. Sözlü Anlatım, okuma, örnek olay, tartışma
5. Hafta Bir sistem olarak işletme, Sistem ve özellikleri, akış kavramı, işletme fonksiyonları. Sözlü Anlatım, okuma, örnek olay, tartışma
6. Hafta İşletme fonksiyonları, İşletmelerin sınıflandırılması. Sözlü Anlatım, okuma, örnek olay, tartışma
7. Hafta İşletmelerin yapısı: Hukuki, ekonomik, teknik, sosyal ve beşeri yapı. Sözlü Anlatım, okuma, örnek olay, tartışma
8. Hafta İşletmelerde kuruluş çalışmaları (yer seçimi). Sözlü Anlatım, okuma, örnek olay, tartışma
9. Hafta İşletmelerde büyüklük konusu, KOBİ'ler. Sözlü Anlatım, okuma, örnek olay, tartışma
10. Hafta Küreselleşme ve işletmeler Sözlü Anlatım, okuma, örnek olay, tartışma
11. Hafta Üretim alt sistemi; Tedarik alt sistemi Sözlü Anlatım, okuma, örnek olay, tartışma
12. Hafta Finans ve muhasebe alt sistemi Sözlü Anlatım, okuma, örnek olay, tartışma
13. Hafta İnsan kaynakları alt sistemi; Ar-Ge ve Halkla ilişkiler alt sistemleri Sözlü Anlatım, okuma, örnek olay, tartışma
14. Hafta İnsan kaynakları alt sistemi; Ar-Ge ve Halkla ilişkiler alt sistemleri Sözlü Anlatım, okuma, örnek olay, tartışma
15. Hafta Final Sınavı Sınav
16. Hafta Final Sınavı Sınav
17. Hafta Final Sınavı Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Final 1 70


ÖÇ-1İşletmelerin ekonomik ve sosyal yaşam içindeki yerini tanımlamak, önemini belirtmek.
ÖÇ-2İşletmeleri girdiler, çıktılar, süreçler, çevre, sistemler ve alt sistemler boyutları ile birlikte açıklamak, bu boyutları birbirleri ve işletme ile ilişkilendirmek.
ÖÇ-3İşletmelerin çevre ile etkileşimini açıklamak, sistem, alt sistemler, açık ve kapalı sistemler kavramlarını tanımlamak, öğrencinin işletmeyi sistem boyutu ile analiz etmesini sağlamak.
ÖÇ-4İşletmenin temel fonksiyonları olan, pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları, lojistik vb. alt sistemlerini tanımlamak, işletme üst sistemi ile ilişkilendirmek.
ÖÇ-5Öğrencileri işletmeleri alanında kullanılan temel literatürle tanıştırmak, rekabet, girişimcilik, büyüklük vb. temel kavramları hatırlamalarını sağlamak.
ÖÇ-6İşletmeleri ekonomik yaşamın temel bileşeni olarak tanımlamak ve çevresel aktörler (devlet, politika, eğitim, sendikalar, müşteriler) ile bağını kurmak.
ÖÇ-7İşletmeyi ilgili tüm paydaşlar ile birlikte betimlemek.
ÖÇ-8Öğrenciyi daha sonraki dönemlerde alacağı alan derslerine (pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları, lojistik, davranış bilimleri vb.) hazırlamak, bu derslerin işletme ile olan ilgisini ve önemini açıklamak.
ÖÇ-9Farklı işletme türlerini sınıflamak ve karşılaştırmak.
ÖÇ-10Öğrencilere işletmelerle ilgili eleştirel bakış açısı kazandırmak.
Program Çıktıları
PÇ-1Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tarihi gelişimi içinde tanımlayabilme.
PÇ-2Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
PÇ-3KOBİ yönetiminin ve sorunlarının Büyük İşletme yönetiminden ve sorunlarından farklı yanlarını ayırt etme
PÇ-4Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme
PÇ-5Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir yürütme
PÇ-6Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve iş yeri ortamına aktarabilmektedir.
PÇ-7Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile yeni işi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
PÇ-8Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-9Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
PÇ-10Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ÖÇ 1          
ÖÇ 2          
ÖÇ 3          
ÖÇ 4          
ÖÇ 5          
ÖÇ 6          
ÖÇ 7          
ÖÇ 8          
ÖÇ 9          
ÖÇ 10