Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İngilizce I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
YDI1001 1 İngilizce I 3/0/0 Z İngilizce 3
Dersin Amacı
Bu dönem boyunca öğrencilerimize başlangıç düzeyinde bir İngilizce bilgisi kazandırılarak günlük yaşamda karşılaşacakları çeşitli basit konular hakkında konuşmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Seval SARIYILDIZ AKSU, Öğr. Gör. Özay ŞEKER, Öğr. Gör. Ebru TEMİZ, Öğr. Gör. Belgin YAZICI, Öğr. Gör. Zehra ÇOBAN, Öğr. Gör. Ayşegül GEZEK, Öğr. Gör. Zeki TOY
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Uzaktan Öğretim
Görüşme Saatleri ve Yeri Her dönem uzaktan öğretim portaıl olarak kullanılan CATS'de güncellenir.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri uzaktan Öğretim, öğrenciler için hazırlanan seslendirmeli ders slaytları kullanılır.
Temel Kaynaklar İngilizce temel konular hakkında hazırlanan seslendirilmiş powerpoint sunumları.
Diğer Kaynaklar Öğrenilen konuların uygulaması amacıyla hazırlanmış dosyalar.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta İki kişinin resmi ve gayri resmi ortamda karşılaştıklarında birbirlerini selamlamaları. Uzaktan Öğretim
2. Hafta Kişinin kendini ve karşısındakini tanıtması, mesleğini sorması ve kendi mesleği ile ilgili bilgi vermesi. Uzaktan Öğretim
3. Hafta Ülke ve millet adları, emir cümleleri, zamirlerin özne ve nesne konumları. Uzaktan Öğretim
4. Hafta Tekil ve çoğul isimler, işaret zamirleri, ne ve kim soru kelimeleri ile başlayan sorular sorma, ofis gereçleri. Uzaktan Öğretim
5. Hafta Saati sorma ve söyleme, sıfatları kullanarak olumlu ve olumsuz cümleler oluşturma, zıt anlamlı sıfatlar. Uzaktan Öğretim
6. Hafta Sıra sayıları, insanları betimleme, yapılmış olan rezervasyon hakkında konuşma, otel ile ilgili kelimeler, haftanın günleri, yılın ayları. Uzaktan Öğretim
7. Hafta İyelik sıfatları, nesnelerin kime ait olduğu sorusunu sorma ve cevaplama, giysiler. Uzaktan Öğretim
8. Hafta İyelik zamirleri, birden fazla olan nesneler arasında bize ait olanı söyleme, there is/ there are ile olumlu, olumsuz ve soru cümlesi oluşturma. -ARA SINAV Ara Sınav
9. Hafta Geniş zaman, nesne konumunda bulunan zamirler, rutin davranışlar hakkında konuşma, restoranda sipariş verme, restoranda geçen kelimeler. Uzaktan Öğretim
10. Hafta Sıklık zarfları, in,on,at edatları, boş zaman faaliyetleri hakkında konuşma, günlük eylemler. Uzaktan Öğretim
11. Hafta Sayılabilen ve sayılamayan isimler, "some, any", miktarlar ve fiyatlar hakkında konuşma, tekil ve çoğul isimler, boş zaman aktiviteleri.- KISA SINAV Kısa sınav
12. Hafta Şimdiki zaman, geniş zaman ve şimdiki zaman karşılaştırması. Uzaktan Öğretim
13. Hafta Aile bireyleri, onlar hakkında soru sorma, günlük kısa konuşmalar yapma, şimdiki zamanda olumlu, olumsuz ve soru cümleleri, şimdiki zamanı gelecek zaman için kullanma, "can/ can't" Uzaktan Öğretim
14. Hafta Aile bireyleri hakkında soru sorma, sayılması mümkün olmayan nesne ve kavramlar, "how, how many, how much,how often, how far, how long, how fast" soruları. Uzaktan Öğretim
15. Hafta Final Sınavı Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı Final Sınavı
17. Hafta Final Sınavı Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 10
Kısa sınav(lar) 1 10
Final 1 80


ÖÇ-1
ÖÇ-2Basit kalıpları ve günlük ifadeliri anlayıp kullanabilir.
ÖÇ-3Kendini ve yanındakileri tanıtabilir ve diğer kişilere nerede yaşadıkları ve nelere sahip oldukları gibi kişişel detaylar hakkında soru sorup cevap verebilir.
ÖÇ-4Karşıdaki kişi yavaş ve net konuştuğu ve yardımcı olduğu takdirde basit bir şekilde etkileşime geçebilir.
ÖÇ-5İnsanlarla tanıştığında sosyalleşebilir.
ÖÇ-6Alışveriş merkezinde iletişime geçebilir ve alışveriş yapabilir.
Program Çıktıları
PÇ-1Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tarihi gelişimi içinde tanımlayabilme.
PÇ-2Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
PÇ-3KOBİ yönetiminin ve sorunlarının Büyük İşletme yönetiminden ve sorunlarından farklı yanlarını ayırt etme
PÇ-4Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme
PÇ-5Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir yürütme
PÇ-6Girişimcilik ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve iş yeri ortamına aktarabilmektedir.
PÇ-7Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile yeni işi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
PÇ-8Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-9Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
PÇ-10Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--