Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Sinema ve Televizyon Programı Ana Sayfası / TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi

Sanat Temel Alanı Yeterlilikleri

Ulusal Alan Yeterlilikleri


Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, sanat ve kültürle ilgili kavramlar öncelikli olmak üzere farklı alanlarla ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek.
PÇ-2 Teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak değişen sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecek
PÇ-3 Çağdaş/güncel sinema ve televizyon pratiklerini anlayabilecek.
PÇ-4 Sanat, iletişim ve toplum arasındaki organik ilişkileri çözümleyebilecek.
PÇ-5 Yaratıcı süreci öğrenecek ve yaratıcılığı ön plana çıkaran eserler üretebilecek
PÇ-6 Disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışabilecek.
PÇ-7 Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek
PÇ-8 Yaratıcı fikirlerini görsel iletiler kullanarak ifade edebilecek.
PÇ-9 Animasyon, fotoğraf, sinema gibi farklı disiplinler arası alanlarda özgün ürünler verebilecek.
PÇ-10 Film yönetimi, senaryo, görüntü yönetmenliği ve kurgu alanlarında deneyim sahibi olacak.
PÇ-11 Bilgisayar tabanlı uygulamaları kullanarak sinema ve televizyon için görsel efekt hazırlama becerisi kazanacak.
PÇ-12 Oyunculuk, mimik, dramatik doğaçlama alanlarında deneyim sahibi olacak
PÇ-13 Kitle iletişim alanında yeniliklere açık ve yenilikleri alana uyarlayabilir olmak
PÇ-14 Ulusal ve uluslararası alanlarda deneyimli uzmanlarla birlikte proje üretebilme yeteneği kazanmış olacak.
PÇ-15 Ulusal ve uluslararası alanlarda yarışma, sergi, festival, seminer vb. etkinliklere katılmış olacak.
Alan Yeterlilikleri
Bilgi 1-Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.

2-İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir

3-Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir.

4-Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.

5-İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir

6-İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.

7-Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.

8-Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.

9-Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir

Beceriler 1-Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.

2-İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.

3-İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir

4-Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.

5-Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir

6-Duyusal algıyı somutlaştırır.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.

2-Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır.

3-Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir.

Öğrenme Yetkinliği 1-Kendi çalışmalarını sorgular.

2-Çözümleyici ve eleştirel düşünür.

3-Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır.

2-Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.

3-Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır

4-Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi).

5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

Alana Özgü Yetkinlik 1-Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır.

2-Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.

3-Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir.

4-Estetik farkındalığa sahiptir.

TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
1               
2               
3               
4               
5               
6               
1               
2               
3               
1               
2               
3               
1               
2               
3               
4               
5               
1               
2               
3               
4