Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Yabancı Dil VIII

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
YDI8001 Yabancı Dil VIII 3/0/0 SAD İngilizce 3
Dersin Amacı Öğrencilere orta seviyede İngilizce konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerini kazandırmak. Ayrıca, fikir belirtme ve başkalarının fikrini sorma, dolaylı anlatımda bulunma, tanımlayan ve tanımlayan ilgi cümlecikleri kurma, resmi telefon görüşmeleri yapma,kıyaslama yapabilme, okurken ayrıntılı bilgi edinebilme konularında gerekli becerileri kazandırmak.
Ön Koşullar Ön koşul bulunmamaktadır.
Eş Koşullar Eş koşul bulunmamaktadır.
Özel Koşullar Özel koşul bulunmamaktadır.
Öğretim Üyeleri Ayşegül Gezek
Asistanlar Dersin verileceği akademik yıl için güncellenecektir.
Ders Gün,Saat ve Yeri Dersin verileceği akademik yıl için güncellenecektir.
Görüşme Saatleri ve Yeri Dersin verileceği akademik yıl için güncellenecektir.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Öğrenci Merkezli, Soru-cevap-sonuç çıkarma, Reading Comprehension, yazma geliştirme amaçlı yazı çalışmaları-hikaye tamamlama ve çözümleme, sunum yaparak öğrenileni kavratma yöntemleri. Ayrıca pair work, grup çalışması,sınıf içi tartışma ve role play gibi öğrenci merkezli öğretme teknikleri.
Temel Kaynaklar -Global Intermediate Coursebook, Lindsay Clandfield & Kate Pickering, Macmillan -Global Intermediate eWorkbook -Global Intermediate Audio CDs -Global Intermediate Digital
Diğer Kaynaklar -Çalışma kağıtları, konu ile ilgili görseller ve videolar.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Ders kayıt haftası.
2. Hafta Edilgen cümleler; a,an,the,- Sözlü anlatım.
3. Hafta Dolaylı anlatım cümleleri Sözlü anlatım.
4. Hafta Tanımlayan ve tanımlamayan ilgi cümlecikleri Sözlü anlatım.
5. Hafta Sayılabilen ve sayılamayan isimler; "wish" kalıbı Sözlü anlatım.
6. Hafta "would" kalıbı, şartlı cümleler (second conditional) Sözlü anlatım.
7. Hafta Şartlı cümleler (third conditional); çıkarımda bulunmak için kullanılan yardımcı filler Sözlü anlatım.
8. Hafta Ara sınav Ara sınav.
9. Hafta Fiilimsiler; sıfat derecelendirmeleri (comparatives, superlatives) Sözlü anlatım.
10. Hafta Edatlarla birlikte kullanılan fiil kalıpları Sözlü anlatım.
11. Hafta Zaman çekimleri tekrarı Sözlü anlatım.
12. Hafta Dönüşlülük zamirleri Sözlü anlatım.
13. Hafta Sunumlar Sunumlar
14. Hafta Sunumlar Sunumlar
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Kısa sınav(lar) 1 10
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 10
Derse Devam / Katılım 1 5
Final 1 45