Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Yabancı Dil VI

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
YDI6001 Yabancı Dil VI 3/0/0 SAD İngilizce 3
Dersin Amacı
Öğrencilere pre-intermediate  seviyesinde İngilizce konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerini kazandırmak. Ayrıca, alışveriş yaparken İngilizceyi etkin bir biçimde kullanabilme, telefonda konuşma, avantaj-dezavantajlardan söz etme, iki ya da daha fazla nesneyi/ kişiyi/ yeri kıyaslama, edilgen ve şartlı cümleler kurma, öğüt verme  konularında gerekli becerileri kazandırmak.
Ön Koşullar Ön koşul bulunmamaktadır.
Eş Koşullar Eş koşul bulunmamaktadır.
Özel Koşullar Özel koşul bulunmamaktadır.
Öğretim Üyeleri Ayşegül Gezek
Asistanlar Dersin verileceği akademik yıl için güncellenecektir.
Ders Gün,Saat ve Yeri Dersin verileceği akademik yıl için güncellenecektir.
Görüşme Saatleri ve Yeri Dersin verileceği akademik yıl için güncellenecektir.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Öğrenci Merkezli, Soru-cevap-sonuç çıkarma, Reading Comprehension, yazma geliştirme amaçlı yazı çalışmaları-hikaye tamamlama ve çözümleme, sunum yaparak öğrenileni kavratma yöntemleri.Ayrıca pair work, grup çalışması,sınıf içi  tartışma ve role play gibi öğrenci merkezli öğretme teknikleri.

Temel Kaynaklar

Global Pre-Intermediate Coursebook, Lindsay Clandfield & Kate Pickering, Macmillan

-Global Pre-Intermediate eWorkbook

-Global Pre-Intermediate Audio CDs

-Global Pre-Intermediate Digital

 

Diğer Kaynaklar -Çalışma kağıtları, konu ile ilgili görseller ve videolar.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Ders kayıt haftası.
2. Hafta Karşılaştırma cümleleri için sıfat derecelendirmeleri.( comparatives, as..as) Sözlü anlatım.
3. Hafta Sıfatlarda en üstünlük derecesi.(superlatives) Avantaj-dezavantaj kompozisyonu. Sözlü anlatım.
4. Hafta Present perfect- ( for ,since) Sözlü anlatım.
5. Hafta Present perfect ( yet, already) Bir konu ile ilgili fikir belirten kompozisyon. Sözlü anlatım.
6. Hafta Edilgen cümle yapıları. Sözlü anlatım.
7. Hafta Şartlı cümleler. (First/ second conditional) Sözlü anlatım.
8. Hafta Ara sınav. Ara sınav.
9. Hafta Öğüt vermek için kullandığımız yardımcı fiiller. Geçmişteki zorunluluk ve ihtimaller için kullandığımız yardımcı fiiller. Sözlü anlatım.
10. Hafta Past perfect Dolaylı anlatım (reported speech) Sözlü anlatım.
11. Hafta Tanımlayan ilgi cümlecikleri. (Defining relative clauses) Sözlü anlatım.
12. Hafta Öğrenilen zamanların tekrarı; both, neither. Sözlü anlatım.
13. Hafta Sunumlar Sunumlar
14. Hafta Sunumlar Sunumlar
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Kısa sınav(lar) 1 10
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 10
Derse Devam / Katılım 1 5
Final 1 45