Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


ORTA TÜRKÇE II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
TRU0004 ORTA TÜRKÇE II 4/0/0 SAD Türkçe 4
Dersin Amacı
Bu dönem boyunca öğrencilere orta düzeyde (B1.1) Türkçe bilgisini kazandırarak, dilin açık ve net kullanıldığı yazıların ana fikrini anlayabilir duruma gelmelerini sağlamak. Basit, ama birbiri ile bağlantılı cümleler kurabilmelerini ve günlük yaşamda karşılaşacakları çeşitli konular hakkında konuşma ve yazmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.


Ön Koşullar A2 seviyesinde Türkçe bilgisine sahip olmak
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Gizem Akyol
Asistanlar Ali Daşman
Ders Gün,Saat ve Yeri Gün, XX.XX:XX.XX, XXXX Yerleşkesi XXX nolu derslik
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğretim Üyesinin ismi, Gün, XX.XX-XX.XX, xxx Yerleşkesi Ofis no
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Öğrenci Merkezli,


İletişimsel Yöntem ve Teknikler;

Soru-Cevap-Sonuç çıkarma ve 4 temel dil becerilerini geliştirme odaklı eğitim metotları.
Temel Kaynaklar İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı Yabancı, (Çalışma Kitabı ve CD), Yeni Hitit 2 (Çalışma Kitabı, CD)
Diğer Kaynaklar Yabancı Dilim Türkçe 3
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta İyelik Ekinin Olumsuz ve Soru Çekimleri, İyelik Eki'nin Olumlu-Olumsuz ve Soru Biçimleri ile Alıştırmalar, Konuşma ve Yazma Çalışmaları (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
2. Hafta İyelik Eki'nin Genel Tekrarı, Pratik Konuşma, Yazma ' Çalışmaları, Okuma Metinleri Üzerinde Çalışmalar (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
3. Hafta "İle (la, le, yla, yle)'nin Kullanımı, Yönler, Belirtili ve Belirtisiz Ad Tamlamaları, Belirtili ve Belirtisiz Ad Tamlamaları iîe Konuşma Pratikleri, Okuma Metinleri Üzerinde Çalışmalar. (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
4. Hafta Durum Ekleri Hakkında Bilgi, Bulunma Durumu (-da, Lokatif), Yönelme'Durumu (-a, Datif), Ayrılma Durumu (-dan, Abiatif), Belirtme, Durumu (-s, Akuzatif), Vasıta 'Durumu, (-la, le, yla, yla, Enstrümantal) (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri Durum Ekleri ile İlgili Okuma ve Yazma Çalışmaları, Okuma Metinleri Üzerinde Çalışmalar, Gelecek Zaman Hakkında Bilgi, Gelecek Zamanda Fiillerin Olumlu Çekimi, Gelecek Zamanda Olumlu . Çekimlenmiş Fiiller ile Konuşma Çalışmaları (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
5. Hafta .Kişi Zamirlerinin Tekrarı, Kişi Zamirlerinin Durum Ekleri ile Kullanımı, Okuma ve Yazma Çalışmaları, Okuma Metinleri Üzerinde Çalışmalar. (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri -lk-sız Yapım Ekleri ile Sıfatlar, -lık Yapını Eki ile İsimler, -cı Yapım Eki ile Meslek Adları, Yapım Eklerinin Kullanıldığı Kelimeler ile Okuma ve Yazma Çalışması, Okuma Metinleri Üzerinde Çalışmalar. (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum, çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
6. Hafta Zarf Fiiller Hakkında Bilgi, -ıp Zarf Fiilinin Kullanımı, -ıp Zarf Fiilini Kullanarak Konuşma ve Yazma Çalışması, -madan Zarf Fiilinin Kullanımı, - madan Zarf Fiilini Kullanarak Konuşma ve Yazma Çalışması, -arak Zarf Fiilinin Kullanımı, -arak Zarf Fiilini Konuşma ve Yazma Çalışması, Sıra Savdan, Renkler. (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri Bağlaçlar Hakkında Bilgi, "da da, ya ya, hem hem" Bağlaçlarının Cümlelerdeki Kullanımı, "ne ne", "-a kadar (zaman)" "-a kadar(yer)"Bağlaçlarının Öğretimi, Bağlaçları Kullanarak Konuşma ve Yazma, Okuma Metinleri Üzerinde Çalışmalar. (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
7. Hafta Geniş Zaman Hakkında Bilgi, Geniş Zamanda Fiillerin Olumlu Çekimleri, Geniş Zamanda Fiillerin Olumlu Çekimleri ile Konuşma ve Yazma Çalışmaları, Geniş Zamanda Fiillerin Olumsuz Çekimleri, Geniş Zamanda Fiillerin . Olumsuz Çekimleri ile Konuşma ve Yazma Çalışmaları. (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri Geniş Zamanda Olumlu Soru Biçimi, Geniş Zamanın Olumlu Soru Biçimleri ile Konuşma ve Yazma Çalışmaları, Geniş Zamanın İstisna Fiilleri, Geniş Zaman Cümleleri ile Pratik Konuşma ve Yazma Çalışmaları. (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Geniş Zamanın Fonksiyonları, Okuma Metinleri Üzerinde Çalışmalar (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri. Yazma ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri Şahıs Zamirleri île A itlik Ekinin Birlikte Kullanımı, -daki Ekinin Kullanımı, Eklerle İlgili Konuşma ve Yazma Çalışmaları (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri -dır Ettirgen Ekinin Kullanımı, Ettirgen Eki ile Konuşma ve Yazma Çalışmaları, Ne Kadar? -Bu Kadar -Ne Kadar? -Kaç Lira? Kalıplarının Öğretimi, Okuma Metinleri Üzerinde Çalışmalar. (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri Deyimler, Mecazi Söylemler ve Kullanımları, Okuma Metinleri Üzerinde Çalışmalar. (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum, çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
10. Hafta "-dır" ,"-dan beri" yapısıyla zaman ve mesafe belirginleştirmenin öğretimi, Cümle içi "bundan sonra, bundan böyle, -dan itibaren" yapılarıyla zaman ve mesafe başlangıçlarının belirlenmesinin öğretimi, Atasözleri ve deyimlere örnekler, Mecazî konuşmaların anlamlarının öğretimi. (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri Metin okumaları, i-mek fiilinin belirli geçmiş zaman formunun öğretimi, i-mek fiilinin belirli geçmiş zaman formuyla kurulmuş örnek cümlelerle yazma ve konuşma pratikleri, Doğru telaffuz pratikleri.' Metin okumaları, i-mek fiilinin belirsiz geçmiş zaman formunun öğretimi,. Konuşma ve yazma pratikleri, Belirsiz geçmiş zamana giriş, Fiillerin belirti geçmiş zamanda çekilmiş olumlu cümlelerle öğretimi ve bu cümlelerle yazma ve konuşma pratikleri. (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum çalışmaları. Karşılıklı konuşma pratikleri Doğru telaffuz çalışmaları, metin okumaları, sınıf içi alıştırma çözümleri, Dilek-şart kipine giriş, Dilek-şart kipi kullanılarak oluşturulmuş cümlelerle örnekler, Dilek-şart kipiyle öğrenilen zamanların kullanımının öğretimi. (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri Metin okumaları, sınıf içi alıştırma çözümleri, "Ne zaman?" sorusuna farklı ulaçlarla cevap verebilme öğretimi ve bu tür cümlelerle konuşma ve yazma pratiği. (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
11. Hafta Zamirler, Geniş zaman, Ettirgen de eklenerek ayrıntılı genel, tekrar. (Branşlara yönelik} Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri,- Yazma ve sunum ' çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri Gereklik Kipi bütün ayrıntılarıyla verilir. Yeterlik kipi bütün ayrıntılarıyla verilir. (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum • ' çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri Ortaçlar ayrıntılarıyla öğretilir. Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
12. Hafta Orta Türkçe tekrar, metin okuma. {Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri Türkçedeki bütün basit zamanlar, ulaç, ortaç ve bağlaçlarla yapılan kombinasyonlar, metin okuma. (Branşlara yönelik) - Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum çalışmalar ı, Karşılıklı konuşma pratikleri Edilgen ve edilgen kombinasyonları, metin okuma Dolaylı anlatım, Birleşik cümleler (Dolaylı anlatım ifadeleri),metin okuma Dönüşlülük, İşteş. Edilgen ve ettirgen tekrarı. (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri Bağlaçlar 2 (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
13. Hafta Birleşik zamanlar (Hikaye) (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri Birleşik zamanlar (Rivayet) (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri Birleşik zamanlar (Şart) (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama . pratikleri, Yazma ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri Yapım ekleri 1 (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri Yapım ekleri 2 ' (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma. ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
14. Hafta Branş metinleri, okuma, tahlil (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
15. Hafta Final
16. Hafta Bütünleme
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60