Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


TEMEL TÜRKÇE II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
TRU0002 TEMEL TÜRKÇE II 4/0/0 SAD Türkçe 4
Dersin Amacı
 Eğitimlerinin bir kısmını üniversitemizde geçirecek olan ve dilimizi hiç bilmeyen Erasmus öğrencilerine dilimizin temel kurallarını, işleyişini öğreterek Türkiye’de bulundukları süre içinde temel iletişimlerini gerçekleştirebilmelerini sağlamak. Dersin sonunda öğrencilerin günlük ifadeleri kullanabilmeleri, kendilerini tanıtabilmeleri ve temel gereksinimlerini karşılayabilmeleri hedeflenmektedir. 


Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Gizem Akyol
Asistanlar Ali Daşman
Ders Gün,Saat ve Yeri Gün, XX.XX:XX.XX, XXXX Yerleşkesi XXX nolu derslik
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğretim Üyesinin ismi, Gün, XX.XX-XX.XX, xxx Yerleşkesi Ofis no
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Öğrenci Merkezli,


İletişimsel Yöntem ve Teknikler;

Soru-Cevap-Sonuç çıkarma ve 4 temel dil becerilerini geliştirme odaklı eğitim metodları.
Temel Kaynaklar Yabancı Dilim Türkçe 1, Yeni Hitit 1(Yabancılar İçin Türkçe), Çalışma Kitabı, CD
Diğer Kaynaklar İstanbul 1 (Yabancılar İçin Türkçe)
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Burada-Şurada-Orada, Çoğul Eki, Günlük Konuşma Örnekleri, Okuma Metinleri, Farklı Tanışma Kelimeleri. Ayrılma Durumu (-dan, Ablatif),Nerede-Nereden ve Nerelisin(iz)? Bilgi Soruları, Nerede Otııruyorsıın(ıız)?, Ne/Kim Var?- Ne/Kim Yok? Bilgi Soruları (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri Sıfatiar, Soru Eki (mı, mi, mu, mü),.Değil mi?, Sayma Sayıiarı ve Sıra Sayılan, Renkler-Sebzeler-Meyveier. Araçlar-Ev Eşyaiarı-Alet ve Cihazlar, Kişi Zamirleri, Günlük Konuşma ve Deyimler, Ne Yapıyorsun(uz)?- Ne İş Yapıyorsım(uz)? Bilgi Sorulan, Nereye Sorusu ve kn>ğ değişmesi (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri Mastarlar, Şimdiki Zaman Hakkında Bilgi, Fiillerin Şimdiki Zamanda Çekimlenmesi, Şimdiki Zamanın Olumlu Formunda Çekilen Fiiller ile Pratik Konuşma ve Yazma Çalışmaları Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
2. Hafta Şimdiki Zaman Olumlu Soru Çekimleri, Şimdiki Zaman Olumlu Soru Cümleleri, Pratik Konuşma Çalışmaları, Okuma Metinleri Üzerinde Çalışma (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri Şimdiki Zamanda Olumsuz. Fiil .Çekimleri, Şimdiki Zamanın Oiumlu-Olumsuz ve Soru Formları ile Pratik Konuşma Çalışmaları, Okuma Metinleri Üzerinde Çalışma (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, . Yazma ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
3. Hafta Şimdiki Zamanın Olumlu-Olumsuz ve Soru Formları iie Okuma ve Yazma Çalışmaları, îstek Kipi Hakkında Bilgi, îstek Kipinde Olumlu Fiil Çekimi, İstek Kipinin Olumlu Formunda Çekilmiş Fiillerle Konuşma ve Yazma Çalışmaları (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri . Şimdiki Zaman ve İstek Kipi ile Günlük Konuşma Çalışmaları, Fiillerin İstek Kipinde Olumsuz Çekimleri, İstek Kipinin Olumlu ve Olumsuz Formları üe Okuma ve Yazma Çalışmaları, Okuma Metinleri. (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
4. Hafta Fiillerin îstek Kipindeki Olumlu Soru Çekimleri, Fiillerin İstek Kipindeki Olumlu-Olumsuz ve Soru Çekimleri ile Konuşma Pratikleri, Metin örnekleri Üzerinde Çalışma. (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri Emir Kipi Hakkında Bilgi, Fiillerin Emir Kipinde Olumlu Çekimleri, Emir' Kipinde Olumlu Fiil Çekimleri ile Pratik Konuşma ve Yazma Çalışmaları, Okuma Metinleri Üzerinde Çalışma (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri Emir Kipinde Olumsuz Fiil Çekimleri, Fiillerin Emir Kipindeki Olumsuz Çekimleri ile Konuşma ve Yazma Çalışmaları, İstek ve . Emir Kipi Kombinasyonu. (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
5. Hafta Belirli Geçmiş Zaman Hakkında Bilgi, Belirli Geçmiş Zamanda Fiillerin Olumlu Çekimleri, Belirli Geçmiş Zamanda Olumlu Çekimlenmiş Fiillerle Konuşma ve Yazma Alıştırmaları, Okuma Metinleri Üzerinde Çalışma. (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma • ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri Belirli Geçmiş Zamanda Fiillerin Olumlu soru Çekimleri, Belirli Geçmiş Zamanda Fiillerin Olumlu ve Olumlu Soru Şekillerinle Pratik Konuşma ve Yazma Çalışmaları, Belirli Geçmiş Zamanda Fiillerin Olumsuz Çekimleri, Belirli Geçmiş Zamanda Fiillerin Olumsuz Çekimleri ile. konuşma ve Yazma Çalışmaları, Okuma Metinleri Üzerinde Çalışma. Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
6. Hafta Belirli Geçmiş Zamanda Fiillerin Olumlu-Olumsuz ve Sora Şekilleri ile Konuşma ve Yazma Çalışmaları, Öğrenilen Zaman, Kip ve Kuralların Alıştırma Örnekleri ve Okuma Metinlerinden Yararlanılarak Genel Tekrarı. Sözlü ve yazılı anlatım, sınıf içi uygulamaları, elektronik materyaller ile görsel ve işitsel sunumlar, soru-cevap, sınıf dışı anlatım ve tanıtım aktiviteleri. (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum çalışmalar ı, Karşılıklı konuşma pratikleri Neden, niçin, niye, neden dolayı, hangi sebeple, bu nedenle, bunun için, bundan dolayı, bu sebeple,... (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Saat ve Zaman Sorulan Üzerinde çalışmalar, i-mek Fiili Hakkında Bilgi. (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri i-mek Fiilinin Olumlu Formu ile Çalışmalar, Günlük Konuşmalar ve Okuma Metinleri İçinde i-mek Fiilinin Kullanımı. Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
9. Hafta i-mek Fiilinin Soru Formu, i-mek Fiilinin Soru Formu ile Pratik Konuşma Çalışmaları, i-mek Fiilinin Olumsuz Formu, i-mek Fiilinin Olumsuz Formu, ile Konuşma Çalışmaları, Okuma Metinleri Üzerinde Çalışmalar. (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri iyelik Eki'ne Giriş, İyelik Eki ile Olumlu Çekimler, İyelik Ekinin Olumlu Çekimi ile Konuşma Çalışmaları, Okuma Metinleri Üzerinde Çalışmalar. (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
10. Hafta Temel Türkçe konularını genel tekrar Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
11. Hafta (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
12. Hafta (Branşlara yönelik) Okuma geliştirme çalışmaları, Dinleme-anlama pratikleri, Yazma ve sunum çalışmaları, Karşılıklı konuşma pratikleri Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
13. Hafta Yazma Alıştırmaları, Okuma Metinleri Üzerinde Çalışma. Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
14. Hafta Yazma Alıştırmaları, Okuma Metinleri Üzerinde Çalışma. Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
15. Hafta Final
16. Hafta Bütünleme sınavı
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60