Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sinema ve Televizyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Karşılaştırmalı Mitoloji

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
TDEU0002 Karşılaştırmalı Mitoloji 2/0/0 SAD Türkçe 2
Dersin Amacı
 Mitolojiyi yaratan toplum ve düşünce dünyasının temellerini; bu konudaki antropolojik, sosyolojik, yazınsal ve sanatsal temel terimleri; dünya mitolojisini oluşturan anlatıları, taşıdığı sembolik anlamları; resim, heykel, edebiyat, sinemada mitolojinin etkisini; gündelik hayatınızdaki mitolojik unsurları öğrenmektir.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Muharrem Kaya
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe, 13:00-15:50, ZD-04
Görüşme Saatleri ve Yeri Pazartesi 13:00-15:00, 3D-10
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım

-Tartışma

-Soru-Yanıt

-Uygulama-Alıştırma 

-Sorun/Problem Çözme
Temel Kaynaklar

-Mitolojiden Efsaneye, Türk Mitolojisinin Türkiye’deki Efsanelerde İzleri, Bağlam Yay., İstanbul, 2007, 215 s.

- Manas’ın Yolculuğu, Muharrem Kaya, Bilge Karınca Yay., İstanbul, 2014.

- Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, Joseph Campbell, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1

-Antik Dünyada ve Geleneksel Toplumlarda Dinler ve Mitolojiler Sözlüğü, yöneten: Yves Saint Bonnefoy, 2 Cilt, Türkçe haz.: Levent Yılmaz, Dost Kitabevi, Ankara, 2000, 1215 s.

-Mitlerin Özellikleri, Mircea Eliade, çev. Sema Rifat, Simavi Yayınları, İstanbul, 1993, 192 s.

-Şamanizm, Mircea Eliade, çev. İsmet Birkan, İmge Kitabevi, Ankara, 1999, 560 s.

-Dünya Mitolojisi, Donna Rosenberg, yay. Haz. Kudret Emiroğlu, İmge Kitabevi, Ankara, 1998, 791 s.

-Yaratılış Mitolojileri, Gönül Yonar, Ötüken Yay., İstanbul, 2015, 327 s.

-Sanatın Mitolojisi, İsmail Gezgin, Sel Yay., İstanbul, 2011, 191 s. 

Diğer Kaynaklar

- Mitoloji, Hayali Dünyalara Eksiksiz Rehber, Christopher Dell, çev. Nurettin Elhüseyni, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 2012, 352 s.

- İlkel Topluluktan Uygar Topluma, Alaeddin Şenel, Ankara Üniversitesi Yay., Ankara, 1982, 324 s.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Mitoloji kavramı. Mitin mahiyeti. Mitolojiye bakışlar ve yorumlar. Yaban toplum düşüncesinin temel özellikleri. Animizm, dinamizm, totemizm, fetişizm, politeizm, monoteizm kavramlarının örneklerle açıklanması. Anlatım
2. Hafta Paleolitik, neolitik dönemlerin toplum, inanç özellikleri. Mitolojinin temeli olarak avcı-toplayıcı, tarım toplumlarının yapısı, inançları. Mitlerin sınıflandırılması. Anlatım
3. Hafta Kozmogonik mitler. Mısır, Sümer, Babil, Yunan, Roma kozmogonik mitleri. Anlatım, tartışma
4. Hafta Hint, Çin, Türk, Kızılderili, Kelt, Viking, İnka, Maya, Afrika, Avustralya kozmogonik mitleri. Dünya mitlerinde kozmogonik anlayış grupları, kozmogonik benzerlik ve karşılaştırmalar. Anlatım
5. Hafta Teogonik mitler: Mısır, Sümer, Babil, Yunan, Roma teogonik mitleri. Anlatım, tartışma
6. Hafta Hint, Çin, Türk, Kızılderili, Kelt, Viking, İnka, Maya, Afrika, Avustralya teogonik mitleri. Dünya mitlerinde teoogonik anlayış grupları, teogonik benzerlik ve karşılaştırmalar. Dünya mitolojilerinde yaratıcı, ana tanrıçalar, yeryüzü, deniz, gökyüzü, av, doğurganlık, tarım, aşk, ev, kader, savaş, yeraltı tanrıları, düzenbaz tanrılar. Anlatım, tartışma
7. Hafta Antropogonik mitler. Mısır, Sümer, Babil, Yunan, Roma antropogonik mitleri. Anlatım, tartışma
8. Hafta Hint, Çin, Türk, Kızılderili, Kelt, Viking, İnka, Maya, Afrika, Avustralya antropogonik mitleri. Dünya mitolojilerinin, insanların türedikleri yer, türeme mekânları açısından karşılaştırılması. İnsanın yaratılmasının amaçlarının mitolojilerde karşılaştırılması. Babasız doğum, hayvan, ağaç ata/ana, mağarada doğum örneklerinin yorumlanması. Anlatım-sorun çözme
9. Hafta Mitolojik kahramanların biyografi kalıbı. Dünya mitolojisinden örneklerle açıklanması, yorumlanması. Anlatım-sorun çözme
10. Hafta Eskatolojik mitler. Mısır, Sümer, Babil, Yunan, Roma eskatolojik mitleri. Anlatım-sorun çözme
11. Hafta Hint, Çin, Türk, Kızılderili, Kelt, Viking, İnka, Maya, Afrika, Avustralya eskatolojik mitleri. Bu mitlerdeki öteki dünya anlayışının benzerlik ve farklılıklarının yorumlanması. Anlatım-sorun çözme
12. Hafta Orta Afrika ve Eskimo tanrıları, cennet ve cehennem anlayışlarının karşılaştırılması. Anlatım-sorun çözme
13. Hafta Mitolojiyi kullanan sanat eserlerinden örnekler. Şiir, roman örneklerinin çözümlenmesi. Anlatım-sorun çözme
14. Hafta Mitolojiyi kullanan sanat eserlerinden örnekler. Sinema örneklerinin çözümlenmesi. Sorun çözme
15. Hafta Final haftası
16. Hafta Final haftası
17. Hafta Final haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 60